Opstellen mededelingen                   P. Slager

Contacten met

- Predikant                                         J. Augustijn

- Redactie kerkblad                            P. Slager

- Preekvoorziening                             D. van der Veen

- Penningmeester                              J. Augustijn

- Koster                                               A. van Henten

- Schoonmakers fam. A. E. Krook      Commissie van Beheer

- Zustercontact                                   R. de Haas

- Kerkelijk bureau                              Scriba

- Organisten/ Klaas Koomen             J. Augustijn

- Catechisatie                                     P. Slager

- De Boei                                            A. van Henten

- 7+-club en vertelclub                      P. van Henten

- Alpha-cursus                                    A. Siebenga

Commissies:

  - Evangelisch Platform                    A. Siebenga

  - Van Beheer                                               A. van Henten

  - Zending                                          P. Slager

  - Activiteiten                                    P. van Henten

  - Zonder naam                                 P. van Henten

  - Liturgiecommissie                         A. Siebenga

  - publiciteit                                      J. Augustijn


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten