In deze vergadering heeft de kerkeraad stil gestaan bij het overlijden van zuster Meijers. Zij bezocht al geruime tijd niet meer de diensten, maar leefde wel mee met de gemeente. Zij is rustig ingeslapen.

De kerkeraad heeft teruggekeken op de afgelopen decemberperiode. Een mooie kerstdienst voor de hele gemeente. Zo is de dienst op 25 december door velen ervaren. Ook de middagbijeenkomst, met gasten, is door de meesten positief ervaren. Wel besluit de kerkeraad de laatste “kunst”- bijeenkomst niet binnenkort te plannen, maar pas in december 2013. De laatste gaat namelijk over kerst.

De attestaties  van broeder en zuster Thomas en Ellen Vel Tromp zijn verzonden. Zij zijn overgegaan naar de GKV te Utrecht.

Gesproken is over de voorbereidingen voor twee projecten.

Eerst op 27 januari de middagbijeenkomst met Praise Loosdrecht. Petra zal deze bijeenkomst leiden. Na de bijeenkomst is er een maaltijd in Ons eigen Honk.

Het tweede project is het Open lijnen 2013 project. Er zullen in februari op vier vrijdagavonden bijeenkomsten zijn in de gemeente waar het tweede deel van het boekje Open Lijnen besproken zal worden. Iedereen zal hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Aart van Henten


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten