Nieuws

Bevestiging Peter Slager en Daan van der Veen

2021 05 30 bevestiging Peter en Daan 005In de dienst van 30 mei 2021 bevestigde dominee Auke Siebenga twee nieuwe kerkeraadsleden in hun ambt: Peter Slager als ouderling en Daan van der Veen als diaken. Dominee Siebenga refereerde aan de brief van Paulus aan Titus met een beschrijving van het profiel van een oudste. Die moest vooral betrouwbaar zijn en de waarheid liefhebben.