Nieuws

Robert Doornenbal predikant in Houten

Robert Doorenbal

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, broeder Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van twee jaar.

De gemeente Houten, waar broeder Doornenbal al enige jaren werkzaam is, heeft aansluitend een beroep uitgebracht. Broeder Doornenbal heeft dit beroep van harte aangenomen. De gemeente van Houten en broeder Doornenbal zien uit naar een vruchtbare voortzetting van de samenwerking tot eer van God en tot opbouw van zijn Koninkrijk.