Nieuws

Bid je mee? - Week van gebed

Banner Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid, komen we dichtbij God en dichtbij elkaar. Dat alléén is al fijn en bijzonder in deze tijd waarin we juist zoveel áfstand tot elkaar moeten bewaren. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek is van 17 t/m 24 januari. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. Dat verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus in Johannes 15, waar hij tegen zijn discipelen zegt: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van zijn Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht kunnen dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. We hopen dat dát in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

In de gebedsweek ontvangen onze gemeenteleden elke dag een leidraad: een mailtje met als bijlage een korte overdenking bij een bijbelgedeelte, een gebed en gebedssuggesties. Bid je mee?

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.