Nieuws

Voleindingszondag 2020

2020 11 22 Voleindingszondag 002Het was een mooie dienst op 22 november, de Voleindingszondag, waarin we stil stonden bij hen die ons ontvallen zijn.

In de eerste plaats in onze gemeente, broeder Ab Strating. Daarnaast bij familie en vrienden die overleden zijn en tenslotte veel breder bij allen in ons land en op de wereld die naamloos en in eenzaamheid gestorven zijn.

We deden dat met het aansteken van kaarsen, luisteren naar gedichten, stilte en het zingen/luisteren naar liederen. In zijn preek wees dominee Siebenga ons op Jezus. Opgestaan. Als eerste, als een voorproef van het ongekende leven, dat ook ons te wachten staat. Jezus de Zoon heeft leven in eeuwigheid. Eeuwigheid waar we allen voor bestemd zijn, waar iedereen verlost mag worden en we vrij mogen zijn.

Aart van Henten