Nieuws

Bevestiging Betske van Henten

In de dienst van 18 oktober is Betske van Henten bevestigd in het ambt van ouderling. Dominee Peter Veldhuizen leidde de dienst en verbond de geschiedenis van Priscilla aan de bevestiging van Betske. Priscilla wordt genoemd in Handelingen en Paulus noemt haar in de brief aan de Romeinen een medewerker in de dienst aan Christus Jezus. Priscilla was een vrouw die veel heeft gedaan voor de verspreiding van het Evangelie.

Na de bevestiging richtten we onze aandacht op lied 456 en baden op die manier Betske kracht toe voor haar taak in de gemeente.

2020 10 18 Bevestiging Betske 003