Nieuws

Startzondag: bouwen aan de kerk

2020 09 13 startzondag 025Op de startzondag van het nieuwe seizoen ging dominee Eikelboom voor. Hij noemde drie dingen die belangrijk zijn om als levende stenen te bouwen aan de gemeente: Bidden, helpen en met elkaar praten. 

Na afloop van de dienst ging de voorzitter van de kerkenraad, Jaap Augustijn, in op de bijzondere tijd die achter ons ligt. Ondanks de coronamaatregelen hebben we steeds kerkdiensten kunnen uitzenden en later ook fysiek kunnen houden.

2020 09 13 startzondag 011Hij bedankte iedereen die hieraan heeft meegewerkt en in het bijzonder Martijn van Henten, die steeds alle diensten heeft gefilmd. Alle gemeenteleden hadden als bedankje een bijzonder biertje meegenomen voor Martijn, voorzien van bedankkaartjes voor zijn inzet.

2020 09 13 startzondag 019Ook Hans en Josje werden bedankt voor alles wat ze in deze tijd extra hebben gedaan. Ze ontvingen een mooie bos bloemen.

Meer foto's op NGKL-Sociaal.2020 09 13 startzondag 018