Nieuws

Weer samen in de kerk

2020 07 05 eerste anderhalve meter kerkdienst 007
Zondagmorgen 5 juli konden we weer samen komen voor een kerkdienst in ons gebouw. Wel weer een samenkomst, maar nog niet helemaal zoals het voorheen ging. Bij binnenkomst moesten we volgens de nieuwe hygiëneregels onze handen ontsmetten. Sommige kerkleden moesten even buiten wachten op anderhalve meter afstand tot ze aan de beurt waren. Om die afstand aan te geven waren er witte welkomsthartjes geschilderd op het kerkplein en stonden er bloembakken met rode geraniums. Eenmaal binnen wees de koster Hans Doeve de gemeenteleden die zich aangemeld hadden voor het bijwonen van de dienst hun plaatsen aan. De plaatsen zijn ingericht op veilige afstand van elkaar. Ook voorin de kerk hingen feestelijke slingers met hartjes en Wenda Lamme had een slinger gemaakt met de tekst: Welkom in Gods huis, welkom thuis.

De voorzitter van de kerkeraad, Jaap Augustijn, heette iedereen hartelijk welkom na de maanden van afwezigheid. Tijdens de dienst die geleid werd door Aart van Henten mochten we nog niet zingen. Dus de gemeenteleden neurieden zachtjes mee of luisterden naar een liedvoordracht door Riekje de Haas en Petra de Joode, soms ondersteund door orgelspel van Willy Slager. Elly Jansen verzorgde de schriftlezing en Aart vervolgde de prekenserie over bomen in de bijbel. Ook de collecte is aangepast aan deze tijd, bij de uitgang stonden collectebussen, gemaakt door de penningmeester Johan Jansen.

De kerkdienst is voor het eerst live uitgezonden. Deze livestream is mogelijk gemaakt door Martijn van Henten, samen met Jeffrey van der Bijl en René van Henten. Op deze manier konden gemeenteleden thuis de dienst op hetzelfde moment meebeleven of op een later tijdstip terugkijken.

Dirk en Betske van Henten hadden als vanouds koffiegezet. Gelukkig was het tussen de buien door net droog, zodat we buiten koffie konden drinken met lekkere petit-fourtjes en konden bijpraten met de gemeenteleden die we soms maanden niet in levende lijve hadden gezien. Een goed begin van hopelijk een goede serie zondagse bijeenkomsten.