Nieuws

Online Dienst Pinksteren 31 mei 2020, ds. Auke Siebenga

Vanaf zondagmorgen 9.30 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid, zing en vier mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Na afloop: De uitslag van de Hemelvaartquiz en dansen met Wenda

Petra heeft de uitslag van de Bijbelse taferelen die uitgebeeld werden met Hemelvaart. En dans daarna lekker mee met Wenda op David Danced van Salvador.

Collecte

Vandaag is de collecte voor de zending en de diaconie.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp: zending en/of diaconie?

LITURGIE

Orgelopening (L.242: Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen)
Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: Sela - Onze verwachting
Kapelkwartet van de Kapel Hilversum: This little light of mine
Gebed
Zingen: Psalmen van nu 149
Schriftlezing: Psalm 149 vers 1 en 2, Handelingen 2 vers 1-6 en Openbaring 5 vers 8-14
Orgelintermezzo (L. 247: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt)
Overdenking: De Geest doorademt ons lied
Gereed maken van de Avondmaalstafel (EL. 121: O Heer U hebt zo zwaar geleden)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: 'Door Uw genade'
Viering Heilig Avondmaal
Gebed
Zingen: 'Heer Uw licht en Uw liefde schijnen'
Zegen
Orgelsluiting (EL. 159: Here mijn God , almachtige God)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Kapelkwartet van de Kapel Hilversum o.l.v. Anette van Tol - piano Annet Kloppert
Schriftlezing: Aart van Henten
Orgel: Wil Slager

De uitslag van de Hemelvaartquiz en dansen met Wenda