Nieuws

Online Dienst 26 april 2020, ds. Auke Siebenga

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Red een kind' en de stichting ‘Hulp vervolgde Christenen'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Red een kind' en/of ‘Hulp vervolgde Christenen'?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Onze hulp en onze verwachting'
Gebed
Zingen: 'Wat vlied of bezwijk'
Schriftlezing: Lucas 21:1-11; 25-28 uit de Bijbel in gewone taal
Orgelintermezzo
Overdenking
Luisterlied: 17 miljoen mensen
Gebed
Zingen: 'Wilhelmus'
Zegen
Zingen: 'Ga met God'

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Daan van der Veen
Overdenking: ds. Auke Siebenga
Orgel intermezzo: Wil Slager