Nieuws

Fotoboek voor Auke

Het is alweer enige tijd geleden dat wij officieel afscheid namen van dominee Auke Siebenga als onze eigen predikant. Maar vandaag ontving hij per post  nog een laatste afscheidscadeau. Een fotoalbum met foto's van de afscheidsgemeentedag, de emeritaatsdienst, de receptie en de nazit.