Nieuws

Online Dienst - Pasen 12 april

Vanaf Paasmorgen 7.00u is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Welkom en Gebed: Jaap Augustijn
Overdenking: ds. Mark Janssens
Samenzang: Nederland zingt-EO
Project en Schriftlezing: Wenda Lamme

LITURGIE

Welkom en aansteken kaars
Zingen: 'Glorie aan God'
Project Tussen Hemel en Aarde
Zingen: Projectlied Tussen Hemel en Aarde
Schriftlezing: Mattheus 28 vers 1-10
Zingen: 'Daar juicht een toon'
Overdenking
Zingen: 'Zegekroon'
Gebed
Zingen: 'U zij de glorie'
Zegen

Collecte

Vandaag collecteren wij voor de zending en voor stichting Sizanani.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp: Zending of Sizanani?