Nieuws

Online dienst - Goede Vrijdag 10 april

Vanaf 19.00u is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Overdenking: ds. Auke Siebenga
Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Josje Erkelens
Intermezzo: Jan van Ree, orgel

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Lied: Liefde was het
Gebed
Lied: Ik wil zingen van mijn Heiland
Tekst: Johannes 19:23-30
Intermezzo orgel
Overdenking
Gebed
Lied: Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen

Collecte

Vandaag is de collecte voor stichting Medair. Momenteel zamelen zij geld in voor noodhulp aan kwetsbare mensen in de wereld die zijn getroffen door Covid-19

Zou je een kleine bijdrage kunnen overmaken NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp: Medair?