Nieuws

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

2019 09 01 Petra en Wenda bevestigd 001Tijdens de dienst van zondag 1 september heeft dominee Auke Siebenga twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Petra de Joode als ouderling en Wenda Lamme als diaken: twee meelevende vrouwen die altijd enthousiast hun geloof delen. Dominee Siebenga benoemde de lijst van taken die beide gemeenteleden nu op zich nemen en vroeg de gemeente om hen te accepteren in hun functie als geroepenen door God. De nieuwe ambtsdragers en de gemeente stemden volmondig in met de hen gestelde vragen. De vertrekkende ambtsdragers, Peter Slager en Patrick van Henten, die samen het scribaat hebben gevoerd, werden bedankt voor hun inzet van de afgelopen vier jaar.