2019 04 10 Gemeentevergadering 006Tijdens de gemeentevergadering op 10 april doen we een spel om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan over geloofs- en levensvragen.2019 04 10 Gemeentevergadering 0072019 04 10 Gemeentevergadering 008
Het kostersechtpaar verzorgde de koffie en thee.


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten