Nieuws

Pinkstervuur

In een feestelijke dienst in het gebouw van de Nederlands Gereformeerde kerk vierden de leden van deze kerk samen met de leden van de Hervormde kerk in Oud-Loosdrecht het Pinksterfeest. Muziek en gezang omlijstten de preek van dominee Van Duinen over het vuur dat God ontsteekt in ons en dat we uit mogen dragen in de wereld om ons heen. Dominee Siebenga leidde het moment in dat de aanwezige kerkleden hun lofprijzing of gebed op een vlam konden schrijven. Al die vlammen werden verzameld tot één vuur.

2018 05 20 Pinksteren 006