Op eerste Paasdag begonnen we als gemeente met een gezamenlijk ontbijt. Ook een aantal naaste buren van de kerk schoof aan bij het paasbrood en de gekleurde eieren. Daarna vierden we in een feestelijke dienst de opstanding van onze Here Jezus. Enthousiast zong iedereen: U zij de glorie, opgestane Heer!


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten