Nieuws

Kerstlunch 2017 | De komst van Jezus Christus

Een mooie en gezellige Kerstlunch met Ton en Geke als opper-organisatoren. Bijgestaand door Johan (programmaboekje), Willy (piano begeleiding, Hans (opening/sluiting), Cathy (gedicht), Elly (tekstlezing), Auke (meditatie), Petra (Kerstverhaal).

Gods plan, de uitvoering daarvan, verloopt vaak anders dan wij graag willen, anders dan wij verwachten. Dat was zo toen Jesaja (Jes. 63:15-19) om Gods hulp vroeg, en dat was ook zo toen God zijn zoon naar ons mensen zond.

Verrassend was dat dat ook te horen was in het Kerstverhaal. In dat verhaal (een bijzondere fantasie over hemelse taferelen en de planvorming van God) koos God ook voor een andere oplossing dan de engelen voorstelden.

Uiteraard was de lunch zelf smakelijk en overvloedig.