Ons Lied van de maand in december 2017 is: Zing, Noorderland een lied uit de bundel "Het liefste lied van overzee" II nr. 63. Dit Adventslied is een vertaling door Sytze de Vries van de Engelse hymne "Hills of the North, rejoice". We zingen het op de melodie van componist Martin Shaw (1875-1958).

We zullen dit lied als een stapellied zingen; iedere zondag een couplet erbij totdat we op zondag 24 december alle vijf coupletten zingen. Op zondag 3 december hebben we al de eerste twee coupletten gezongen.
 
Voor de liefhebbers zij de noten hier te downloaden.

In ons lied worden alle windstreken van de aarde -en de mensen die daar wonen- opgeroepen om de komende Christus te begroeten.
Boven de bladmuziek staat een aanwijzing voor de zangers en begeleiding: met energie. Zo moet die oproep aan iedereen overtuigend gaan klinken.
Om met energie te zingen is het wel nodig dat u de melodie kent. Nu is deze melodie waarschijnlijk onbekend en ook niet de makkelijkste. Daarom krijgt u hierbij een opname en de Nederlandse tekst zodat u deze thuis nog eens kunt beluisteren en meezingen.

Nog een tip: merk op bij het luisteren dat we de eerste zin van ieder couplet als een geheel zingen. We halen niet adem tijdens een zin zodat we beter begrijpen wat we te zeggen hebben. Daar gaat het toch om?
Hetzelfde geldt voor de tweede zin van ieder couplet.
 
Een opname in het Engels gezongen (beetje langzaam...): https://youtu.be/D-MKEYz-9-I

Een opname alleen met orgel: https://youtu.be/5Frh1anfda0

1. Zing, Noorderland, een lied dat door uw heuvels schalt!
Begroet met luider stem de Schepper van het al.
Zijn komst brengt liefde en doet recht;
zo heeft de hemel toegezegd.

2. Zee van het Zuiden, zing uw lied de wereld in!
Breng ons op frisse wind hoop op een nieuw begin.
Verhaal hoe de belofte luidt, want Christus roept de lente uit.

3. Land in de Oost, sta op, uw morgenlicht breekt aan.
Hoe stralend klinkt uw groet, en siert uw lof zijn baan.
De koning die u hebt verwacht verschijnt in Christus ongedacht.

4. Kust van het Westen, waar_ het zonlicht ondergaat,
begroet uw hoge gast: Hij is uw dageraad!
Hij overwon de duisternis en brengt het licht dat blijvend is.

5. Kom dan van overal, een lied in ieders mond.
Zing onderweg, ja zing verheugd de wereld rond.
Kom, volkeren van wereldwijd, wees in dit Kind gebenedijd.

 


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten