In de sfeervolle dienst van zondag 17 september die geleid werd door ds.Mark Janssens werden Aart van Henten en Riekje de Haas bevestigd in het ambt van ouderling respectievelijk diaken.

Voor de bevestiging werden eerst Daan van der Veen en Sandra Krook uit hun ambt ontheven. De dienst stond ook in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Luwtje Slager bad voor de clubs en de kringen, Hans Doeve deed dat voor de ambten en al het overige werk dat in de gemeente verzet moet worden. Petra de Joode bad in het bijzonder om de kracht van de Heilige Geest voor een ieder.

Aan het eind van de dienst zongen wij elkaar toe:  "Vrede zij u ... Ontvangt mijn Geest, heilige Geest" (ELB 79).

 


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten