Nieuws

Nieuwsbrief STAGG Toerusting

STAGtoerustingw400
"Als het buiten milder wordt, komt er groei", zei Marius Noorloos vorige week in de vijfde bijeenkomst van de PEP training Gemeenteopbouw. In deze training gaat het over de vraag hoe je constructief kunt omgaan met verschillen zodat het geen geschillen worden.

Mildheid als bouwsteen voor de opbouw van de gemeente. De Spreukendichter zegt hiervan: "Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht." (Spr. 16: 21) Ik wens u de mildheid van Christus toe in het werk in de zijn gemeente.

In deze nieuwsbrief informatie over de Permanente Educatie voor predikanten en de toerusting van kerkenraden.

Lees de nieuwsbrief op de site van STAGG Toerusting