Nieuws

Nationaal gebed | Week van gebed

Bid mee - persoonlijk of met je geloofsgemeenschap
Bekijk deze nieuwsbrief online
 
 
 
 
 
 
 

In deze speciale editie van de Beweeg de kerk-nieuwsbrief:
Doe mee met Nationaal Gebed - Bestel het gebedsboekje voor de Week van gebed - 3 tips voor eenparig gebed - Gebedsinitiatief: Ik kniel neer - Praktisch magazine over depolarisatie - Waar een netwerk sterk in is: Bidden met jeugd - Ondersteun de beweging van gebed

 
 
 

Zaterdagavond 15 januari: Nationaal Gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland, Samen Kerk in Nederland en MissieNederland.

In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding, maar ook andere gebedsinitiatieven. Samen helpen we de kerk biddend in beweging te komen.

Team-MissieNederland-2020Vriendelijke groet,
het team van MissieNederland

 
 
 
 
 

Ontvang een notificatie wanneer we van start gaan met het Nationaal Gebed

Wil jij meebidden tijdens het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding? Schrijf je dan nu in voor de e-mailnotificaties, zodat je op 15 januari een herinnering krijgt wanneer het programma op www.nationaalgebed.nl begint. Meld je eenvoudig aan via de website.

www.nationaalgebed.nl
 
 
 
 
 

Bid ook mee tijdens de Week van gebed voor eenheid aan de hand van het gebedsboekje

Met het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding wordt dit jaar de Week van gebed voor eenheid van christenen afgetrapt. Deze vindt plaats van 16 t/m 23 januari. Met behulp van een handzaam boekje met Reflecties en gebedspunten, kun je dagelijks meebidden. Bestel of download het boekje via de website van de gebedsweek.

Bestellen of downloaden
 
 
 
 

Tip: Ontdek ook het 'Gebedsboekje voor kinderen'

 
 
 
 
 

Samen bidden versterkt eenheid... maar niet altijd: 3 tips voor verbindend gebed

Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. In een artikel delen we daarom 3 tips voor verbindend gebed.

Lees het artikel
 
 
 
 
 

Meerdere initiatieven tot gebed: Ik kniel neer

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt voort op al deze voorgaande gebeden. Ook in aanloop naar het Nationaal Gebed staan er nog diverse initiatieven op de agenda. Zo moedigt Jan Pool christenen in heel het land aan om op zondagavond 2 januari om 20.00 uur een moment te knielen om ons te verootmoedigen en te bidden voor ons land, voor de regering en voor de kerk. Bekijk de aanleiding voor deze actie en laat weten dat je meedoet via de website van Ik kniel neer.

www.ikknielneer.nl
 
 
 
 
 

ideaz magazine helpt kerken met depolarisatie

Wie naast het gebed om vrede en verbinding meer wil ontdekken over hoe je als kerk kunt omgaan met spanning en polarisatie, heeft met de meest recente editie van ons magazine ideaz de juiste tool in handen. Vraag een proefnummer aan via onze website of bestel meerdere exemplaren om in jouw team te bespreken. 

Lees meer
 
 
 
 
 

Bidden met jeugd

Ben jij opzoek naar tips, materiaal en artikelen om jeugd te inspireren en activeren voor gebed. Rondom de Week van gebed, maar eventueel ook daarna? We hebben alle tips uit het MissieNederland-netwerk voor jou op een rijtje gezet. Moedig de gezinnen in jouw gemeente bijvoorbeeld aan om tijdens deze lockdown een Prayerspace at Home te starten met de tips van 24-7 Prayer. Of download de themapagina Bidden van de Samenleesbijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Of bekijk het artikel Verrassende gebedsvormen voor tieners van Geloof in het gezin, een platform van o.a. CGJO. 

Bekijk het aanbod uit ons netwerk
 
 
 
 
 

Ondersteun de beweging van gebed

Het belang van eenheid tussen mensen wordt pas zichtbaar als deze eenheid ontbreekt. Onze samenleving zucht onder het gebrek aan eenheid, aangeblazen door verregaande polarisatie. Ook aan de kerk gaat het wij-zij-denken niet voorbij. Het risico bestaat daarmee dat we elkaar als broers en zussen in Jezus Christus kwijtraken en meegaan in de hectiek van het moment. Dat zou enorm verdrietig zijn.

Het is ons gebed dat we in tijden van onzekerheid elkaar juist opzoeken, begrip hebben voor elkaar en elkaar helpen op een wijze die ons individueel past. Net als de wijzen die bij Jezus Christus kwamen, dragen wij in de samenleving bij met de gaven die wij hebben gekregen en ontwikkeld. Zo overwinnen wij het kwade door het goede. Jouw gebed voor eenheid in kerk én samenleving, is onmisbaar. De Week van gebed voor eenheid is een belangrijk moment van wereldwijde verbinding. Jouw gebed is een krachtige bijdrage, maar ook uw financiële bijdrage is van groot belang. Versterk de kerk en geef wat je kunt missen. 

Ja, ik geef om gebed
 
 
 
 

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-1

Kerk van hoop

Regiegroep Hereniging

‘De Bron, een kerk van hoop’

Fusie in Hardinxveld-Giessendam. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de NGK-gemeente Kerk van Hoop en de GKv-gemeente De Bron samen verdergegaan onder de naam ‘De Bron, een kerk van hoop.’ De twee gemeenten besloten om niet te wachten tot de beoogde landelijke fusiedatum in 2023. ‘De organisatie van gezamenlijke online-diensten in coronatijd heeft het verlangen om met elkaar verder te gaan een stimulans gegeven,’ aldus Yorick van Asperen, die betrokken is bij de fusie. Met hun voorbeeld willen de gemeenten in de Alblasserwaard andere kerken bemoedigen en aansporen om hetzelfde te doen.
Lees hier meer over de fusie in Hardinxveld-Giessendam

---

Regioavonden

Werkgroep Toekomstige Kerkorde

Regioavonden over de concept-kerkorde

De Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl. Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen staan de volgende bijeenkomsten gepland: 2 februari in Eindhoven, 10 februari in Assen, 16 februari in Deventer, 23 of 24 februari in Amstelveen (besluit valt binnenkort) en 10 maart in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

---

Handreiking

Regiegroep Hereniging

Handreiking nieuwe regio’s

De aanstaande hereniging van NGK en GKv brengt met zich mee dat kerken uit de regio met elkaar zullen gaan samenwerken in een nieuwe regionale vergadering. De Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan 28 regio’s tellen, in omvang variërend van negen tot twintig gemeenten. De Regiegroep Hereniging stimuleert kerken om vanaf nu een begin te maken met kennismaking en samenwerking.  De bespreking van de concept-kerkorde zou een goed project kunnen zijn om gezamenlijk de schouders onder te zetten. Voor commentaar op de kerkorde moeten dan nog wel de bestaande structuren gebruikt worden. Om de regio’s en classes van dienst te zijn, hebben de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde een Handreiking nieuwe regio’s opgesteld. In die Handreiking gaat het onder andere over de taken, de organisatie en de indeling van de regionale vergaderingen (regio’s). Klik hier voor de Handreiking nieuwe regio’s.

---

Interview

Landelijke Vergadering/ Generale Synode

Interview: Ruimte voor de plaatselijke kerk

Het werk van de Landelijke Vergadering/Generale Synode is afgerond, en de concept-kerkorde is unaniem aangenomen. In een interview vertellen de drie voorzitters over het werk van de afgelopen periode, over wat er nog gebeuren moet tot aan de hereniging en wat de hereniging betekent voor plaatselijke kerken. Deelnemers aan het gesprek zijn Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering (NGK), Melle Oosterhuis, voorzitter van de Generale Synode (GKv) en Jan van Dijk, voorzitter van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde. Lees meer>>>

---

Advisering Liturgie

Kerkpunt/Steunpunt Liturgie

Advisering Liturgie

Per 1 januari is het Steunpunt Liturgie onderdeel geworden van Kerkpunt. Met deze stap willen Commissie Eredienst en Kerkpunt zorgen voor meer en betere advisering op het gebied van liturgie. Jeroen Sytsma is voorzitter van de Commissie Eredienst, de commissie waar het steunpunt nu onder valt. Hij is blij met deze stap. ‘Op deze manier zorgen we voor blijvend advies op het gebied van liturgie aan gemeenten. Door inbedding van het Steunpunt en de medewerker in een bredere organisatie is er niet alleen meer organisatiekracht. Ook kunnen zo de verschillende aspecten van kerk-zijn meer op elkaar inwerken.’ Lees meer>>>

---

TU Utrecht

Theologische Universiteit Kampen

Universiteitskwartier van Utrecht

De Theologische Universiteit verhuist in 2022 van Kampen naar Utrecht. Vanaf september 2022 zullen in een gebouw aan de Plompetorengracht de eerste colleges worden aangeboden. De universiteit vestigt zich voor de eerstkomende jaren in de binnenstad, waar zij een monumentaal pand huurt in het universiteitskwartier in de nabijheid van de universiteitsbibliotheek en het Janskerkhof. Het pand aan de Plompetorengracht is eigendom van de Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek en ligt naast de Kathedrale Koorschool, een basisschool met veel muziekonderwijs. Meer informatie>>>

---

Campagne

Steunpunt KerkenWerk en TU

Campagne ‘Ik Ben’

Kerken in Nederland zijn volop in beweging! Wat is vandaag de toegevoegde waarde van een predikant of theoloog? Voor onze kerken? Voor jou? Ontdek het hier! Wij delen eerlijke, grappige en ontroerende verhalen van predikanten, theologen én gemeenteleden over God. Wij hebben een peiling gehouden in oktober 2021 om beter inzicht te krijgen én inzicht te geven in wat onze doelgroep, twintigers, dertigers en veertigers, belangrijk vinden in een predikant. Deze peiling is ingevuld door 725 personen in de leeftijdsgroep 20-49 jaar. Ga naar www.ik-ben.nl om het rapport te lezen. Daar vindt u ook mooie portretten van predikanten, inclusief bespreekmateriaal dat gebruikt kan worden bij de Bijbelkring of wijkavond.

---

Vacature webredacteur

LPB-media

Vacature webredacteur

Voor het actueel en aantrekkelijk houden van www.gkv.nl zijn we op zoek naar iemand die een beetje handig is met de computer en die feeling heeft met de doelgroep van de website. Lijkt het je leuk om gemiddeld zo’n twee uur per week te besteden aan redactiewerk en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan willen we graag me je kennismaken. Je gaat deel uitmaken van het vrijwilligersteam van LPB-media. Het is daarom een aanbeveling als je in de regio Zwolle woont. Het werk kun je voor het overgrote deel vanuit huis doen. Neem als je hier belangstelling voor hebt contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer over de inhoud van het werk lees je hier.

---

Insjallah cursus

Evangelie & Moslims

Insjallah – cursus

Basiscursus voor christenen om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.  Vanaf 15 februari in Den Haag. Datums: 5 dinsdagavonden op 15 en 22 februari, 8, 15 en 22 maart. Kijk op evangelie-moslims.nl/insjallah voor meer details.

---

Bidden voor eenheid

Week van gebed

Voor eenheid

Bid van 16 t/m 23 januari 2022 mee tijdens de Week van gebed voor eenheid. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe ook mee en organiseer de gebedsweek in jouw geloofsgemeenschap of woonplaats. In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

---

Conferentie

Missieloket

Conferentie 19 maart 2022

Denk mee op de conferentie Missie Binnenstebuiten over hoe het nieuws over Jezus, goed nieuws is voor de samenleving. Hoe je open kunt zijn en verbinden in tijden van verwarring en crisis. Want goed nieuws moet niet binnen blijven, maar naar buiten.  Welke kansen zijn er in onze tijd voor het evangelie?
Het programma biedt inspiratie hoe je missionair kunt zijn en de nieuwe missionaire trendrede zal je uitdagen om na te denken over de kansen in je eigen context.  We raden aan om met een groepje uit je kerk in te schrijven en één van de praktische leertracks te volgen in de middag zodat je met een concreet plan weer naar huis gaat. Maar wees er snel bij want er is beperkt ruimte per thema. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 2 februari 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.

Kerstnachtdienst Loosdrecht online

De Kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken in Loosdrecht is dit jaar alleen via een livestream te volgen. Wie op de website sijpekerk.nl de livestream aanklikt, kan meegenieten van dit sfeervolle geheel. De dienst begint op 24 december om 19.00 uur, maar kan ook later op de avond bekeken worden.

sijpekerk website


De voorgangers zijn dominee H.M. Ploeger en dominee A. van Duinen. Het orgel wordt bespeeld door Jaap Haarman en Johan van Loenen zal trompet spelen. Harpiste Regina Ederveen brengt met een prachtig spel op de harp enkele stukken ten gehore. Een aantal voorzangers zingt mooie Kerstliederen.

Het thema dit jaar is “EEN NIEUW BEGIN?!“

De collecte is bestemd voor pleegzorg voor jongeren van 0 tot 21 jaar van het Leger des Heils. Het Leger zet zich er voor in dat ieder kind na verloop van tijd terug kan keren naar de eigen ouders. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL18RABO0336900228 ten name van Diaconie Sijpekerk onder vermelding van Kerstnachtdienst.

Wij wensen u allen, ondanks deze door de coronamaatregelen beperkte uitvoering, toch een mooie Kerstnachtdienst toe en fijne feestdagen.

De kerstnachtdienstcommissie

NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-5


SlotakkoordLandelijke Vergadering/Generale Synode

Het werk zit erop!

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering en de Generale Synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel is grondig tegen het licht gehouden en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dat leidde ertoe dat de herziene versie op 13 november jl. unaniem is aangenomen, wat tot grote dankbaarheid stemde aan het slot van een tweejarig vergadertraject. Lees meer>>>  Een kort overzicht van twee jaar lv/gs leest u hier.

---


Concept kerkordeRegiegroep Hereniging

Concept-kerkorde naar classes en regio’s

De sluiting van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode betekent het begin van een nieuw traject. De regiovergaderingen/classes krijgen in 2022 de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van de concept-kerkorde. Tot 1 juni 2022 kunnen ze wijzigingsvoorstellen indienen als ze daar aanleiding toe zien. Het gaat vooral om de vraag of er in hun ogen wezenlijk andere keuzes gemaakt moeten worden. Plaatselijke kerken kunnen via hun regiovergadering/classis wijzigingsvoorstellen indienen. Vandaag ontvangen regio's, classes en kerkenraden daar een brief over. De concept-kerkorde met toelichting en begrippenlijst vindt u hier.

---


Com. Belijdende kerkenRegiegroep Hereniging

Commissie belijdende kerk

Wat maakt ons gereformeerd? Hoe verhouden we ons in de 21ste eeuw tot de aloude belijdenisgeschriften van de kerk? Deze vragen werden gesteld tijdens de bespreking van het eerste hoofdstuk van de concept-kerkorde op 25 september jl. door de gezamenlijke landelijke vergadering en generale synode. Tijdens die vergadering werd besloten een verkenningscommissie in te stellen, die voor de herenigde kerk een voorstel zal doen voor een eigentijds getuigenis. Lees hier meer over hoe de gezamenlijke lv/gs tot dit besluit gekomen is. In dit bericht vindt u ook een link naar de besluittekst en een overzicht van de gronden onder het besluit.

---


DovenpastorIDP (interkerkelijk doven pastoraat)

Bevestiging dovenpastor

Het IDP (interkerkelijk doven pastoraat van PKN, CGK en NGK/GKv) helpt kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Op zondag 21 november is ds. Wim Otte bevestigd als dovenpastor voor de PKN. Dat gebeurde in het kerkelijk centrum Het Anker te Katwijk Zuid-Holland. De dienst is terug te kijken op de website van doofenkerk.nl. Het IDP  is dankbaar dat Wim bevestigd is en aan het werk kan in het dovenpastoraat. Hij is bezig met een studie NGT (Nederlandse Gebarentaal) om met dove broers en zussen in gesprek te gaan in hun eigen taal.

---


PEP-dynamics.pngPEP (peppredikanten)

Bijbels leren denken over …

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten. De cursus over Bijbels leren denken over levensvragen, geestelijke groei en pastoraat start in  januari 2022. De manier waarop je aan andere mensen pastorale zorg verleent en raad geeft, wordt bepaald door je visie op God, jezelf, andere mensen, de problemen van het leven en verandering. In een wereld die verpsychologiseert, is goed pastoraat extra moeilijk. De (grotendeels online) cursus Dynamics of Biblical Change richt zich op deze dingen en slaat vanuit een Bijbels kader een brug tussen geloof en psychologie. Meer informatie en aanmelding >>>

---


Plek voor HemBeleef mee

Plek voor Hem?

Hij komt! En wat doe ik? Wacht ik met trommelende vingers van ongeduld? Of ben ik zo druk dat er geen plaats meer voor Hem is? Maak gedurende Advent al plek voor Jezus door bewust tijd te nemen en te luisteren. Volg de podcastserie ‘Plek voor Hem?’ van vijf overdenkingen gedurende de Adventsweken en Kerst. ‘Plek voor Hem?’ is te vinden op Beleefmee.nl. Liever een kerstconcert ‘meebeleven’? Op Beleefmee.nl wordt in december een selectie geplaatst uit het archief van LPB media en YouTube!

---


Jubileumdag videoSSRO

Geslaagde jubileumdag

Op zaterdag 20 november vierde de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) haar 35-jarig bestaan. Bijna 100 donateurs luisterden in Veenendaal naar toespraken van ds. Reinhard Mayer, ds. Kurt Vetterli, dr. A.J. Kunz en prof. dr. A. Baars. Alles is terug te vinden op het YouTube-kanaal SSRO35jaar. Wie jarig is, trakteert. De donateurs van de SSRO brachten samen € 7.188 bij elkaar om alle leden van de zes ERWKB-kerken een boek te kunnen geven, een prachtig jubileumgeschenk. 35 jaar SSRO betekent 35 jaar gereformeerde kerken in de Alpenlanden. Het is God die door zijn Heilige Geest met vaste hand van land tot land Christus’ kerk bouwt.

---


jeugdtrends-KP.pngKerkpunt

Save the date: 18 januari webinar Jeugdtrends

Jongeren ontwikkelen hun ideeën over hun plek in de samenleving aan de hand van de veranderingen om hen heen. Om de jeugd te blijven bereiken, moet je meebewegen. Daarom stelt Kerkpunt ook dit jaar weer, samen met jeugdwerkers, jeugdwerkorganisaties en jongeren, de Jeugdtrends vast die ze waarneemt op het gebied van maatschappij, relaties en geloof. Welke kansen bieden de trends om contact te maken en te houden met jongeren? In een webinar op 18 januari worden de Jeugdtrends 2022 gepresenteerd. Trek jij op met jongeren en wil je inspiratie voor het nieuwe jaar? Schrijf 18 januari dan alvast in je agenda! Lees meer over de Jeugdtrends

---


OpleidingEvangelie & Moslims

Opleiding voor christenen met een moslimachtergrond

In januari 2022 start het derde studiejaar van de Filippus-opleiding van Stichting Evangelie & Moslims. Deze éénjarige deeltijdopleiding rust christenen met een moslimachtergrond toe om als evangelist werkzaam te zijn samen met plaatselijke kerken of pioniersplekken. Hebt u zelf interesse of kent u iemand in uw omgeving voor wie deze opleiding waardevol kan zijn, klik dan op onderstaande link. De cursus start in januari, dus meld je zo snel mogelijk aan. Meer info >>>

---


Jezus' lichtVerre Naasten

Jezus’ licht zien

Jezus’ licht zien in de ander: waar denk je dan aan? Mariet uit Goes heeft contact met de Indiase predikant Sanjay (niet zijn echte naam): “De manier waarop Sanjay en zijn gemeenteleden naar buiten gericht zijn, hoe ze geven en delen: daarin zie ik Jezus’ licht.” Het is bijna Kerst; dat geweldige feest waarbij we vieren dat het Licht van de wereld naar onze duisternis kwam. Jezus leerde ons omzien naar elkaar én Hij gaf ons elkaar als broers en zussen in Christus – overal op de wereld. Bekijk het hele verhaal van Mariet en vind meer inspiratie op de site.

---

De redactie van de NGK-GKv Nieuwsbrief wenst u fijne Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 3 januari 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.

Voleindingszondag 2021

 voleindingszondagZondag 21 november herdachten we in de dienst die door dominee Auke Siebenga geleid werd de gemeenteleden die ons dit jaar ontvallen zijn: broeder Henk Braber en broeder Henk van Henten en zuster Susan Laneij. Familieleden staken een kaars aan en we luisterden naar liederen en zongen de liederen die deze overledenen zelf zo graag zongen. Ook brandde er een kaars ter nagedachtenis aan andere familieleden en vrienden die gestorven zijn en de vele naamlozen op de hele wereld.

NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-4

 
 

---
Hereniging

Landelijke Vergadering/Synode

D.V. 1 maart 2023: hereniging NGK en GKv

Op de bijeenkomst van de gezamenlijke landelijke vergadering/generale synode van 30 okt. jl. is 1 maart 2023 als datum genoemd voor de hereniging van beide kerkverbanden. Er moet voor die tijd nog heel wat werk verzet worden. Met name het verschil in pensioenvoorziening voor predikanten is een heikel punt, omdat de GKv met een groot tekort kampt. De huidige landelijke vergadering/generale synode is bijna klaar met haar werk. Alleen volgende week zaterdag 13 november komen de afgevaardigden nog bij elkaar. In de afgelopen twee maanden is de concept-kerkorde voor de herenigde kerk grondig tegen het licht gehouden. Dat heeft op een heel aantal punten tot aanpassingen geleid. Volgend jaar rond deze tijd start de gs/lv van Zoetermeer voor het laatste traject richting eenwording.   Lees hier het laatste nieuws.

Lees meer: NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-4

Schoenendozenactie succes

schoenendozen
Ook dit jaar is de schoenendozenactie weer een succes. Een hele stapel mooi versierde schoenendozen, allemaal gevuld met schoolspullen, toiletspullen, knuffels en speelgoed voor kinderen in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp in Griekenland. De dozen zijn naar het inleverpunt in Breukelen gebracht en van daaruit reizen ze verder naar de kinderen in die landen. 

schoenendozen in auto

Lees meer: Schoenendozenactie succes

Ton en Geke Krook 50 jaar getrouwd

IMG 20211024 104245 2Na de kerkdienst van zondag 24 oktober trakteerden Ton en Geke Krook op lekkere taartjes ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. IMG 20211024 104226 2De taartjes waren versierd met hun beeltenis, maar dan als bruidspaar van 50 jaar geleden! Nogmaals gefeliciteerd en nog vele goede jaren samen gewenst.

 

Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Folder synode pagina 4 5 600x423Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK bovenstaande naam gekozen voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap. Die typeert kort en helder het karakter van de kerken: ze zijn gereformeerd en ze zijn Nederlands.

De naamgeving is een zorgvuldig proces geweest. Leden van beide kerken hebben alle ruimte gekregen om input te leveren, zowel door namen aan te dragen als door hun mening te geven over de namen die geopperd werden. De Regiegroep Hereniging heeft dat hele proces begeleid. In hoofdstuk 10 van haar rapport staat hoe er uiteindelijk vier namen overbleven die aan de gezamenlijke landelijke vergadering/synode zijn voorgelegd. Naast de gekozen naam waren dat Verenigde Gereformeerde Kerken, Gemeenschap van Gereformeerde Kerken en Evangelisch Gereformeerde Kerken.

Landelijk/plaatselijk
De naam Nederlandse Gereformeerde Kerken duidt op het kerkverband waartoe kerken behoren. Plaatselijke kerken dragen nu vaak een eigen naam, bijvoorbeeld de Koningskerk, de Opstandingskerk of Het Baken, maar ze behoren bij het landelijke verband van de NGK of GKv, of bij beide, soms nog in combinatie met bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerken. Kerken hebben en houden uiteraard alle vrijheid om een eigen naam te voeren; je zou dat de voornaam van de kerk kunnen noemen. De nieuw gekozen naam duidt op het landelijke verband van kerken waartoe ze gaan, of beter gezegd: blijven behoren: de achternaam van de kerk.

Criteria
De Regiegroep hanteerde bij het opstellen van die shortlist van vier namen acht criteria. De naam moest (1) blijvend bruikbaar zijn, (2) openstaan voor deelname door andere kerken, (3) geschikt zijn als naam voor het kerkverband volgens het gereformeerde kerkrecht, (4) goed gecombineerd kunnen worden met namen van lokale kerken, (5) praktisch bruikbaar zijn, (6) duidelijk zijn en niet al in gebruik zijn door andere kerkgemeenschappen, (7) bescheiden en reëel zijn, zonder negatieve connotaties, en (8) binnen de kerken geen heftige controverse oproepen.

Alles over de hereniging van GKv en NGK is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

Nieuwsbrief - NGK-GKv 2021-02

Nieuwe kerkorde

Synode/landelijke vergadering 2020

Nieuwe kerkorde op de GS/LV

Vandaag, 3 september, pakt de gezamenlijke generale synode/landelijke vergadering haar werk weer op. Er wacht de circa 80 afgevaardigden nog één omvangrijke taak: bespreking en vaststelling van de conceptkerkorde voor de herenigde kerk (NGK en GKv). De openbare besprekingen op 24-25 sept., 8-9 okt., 29-30 okt. en evt. 12-13 nov. zijn online live te volgen. De eerste bijeenkomst, op 3 september, begint met een viering, de resterende tijd wordt besteed aan hernieuwde kennismaking, ook op geestelijk niveau. Van de viering wordt een opname gemaakt; verder heeft dit startweekend een besloten karakter. Agenda, livestream, opnames en verslagen worden geplaatst op www.lv-gs2020.nl .

---
Gemeentetraject

Kerkpunt

Samen op trektocht!

In het gemeentetraject ‘Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven’ vind je als kerk inspiratie om verder te gaan. Je trekt samen op met de Efezebrief als gids en ontvangt bouwstenen om als gemeente met elkaar in gesprek te zijn over wat je drijft en waar je naar verlangt. Onderweg ervaar je dat de kerk een gemeenschap is, geroepen om Gods liefde te ontvangen en door te geven. De materialen voor de eerste maand vind je nu gratis op onze site om uit te proberen. Daar vind je ook meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

---
Insjallah cursus

Evangelie & Moslims

Insjallah-cursus

Het veelgebruikte Arabische woord insjallah betekent 'als God het wil'. De Insjallah-cursus van Evangelie & Moslims gaat over Gods wil voor moslims. Wat en hoe geloven zij? En hoe kun je hen helpen om volgeling van Jezus te worden? Voor deze cursus is voorkennis van de islam niet vereist. Dit najaar wordt de cursus in twee vormen aangeboden:
Online: vanaf 13 september, 5 maandagavonden, 19.45-21.45 uur.
In Amersfoort: vanaf 29 oktober, 4 vrijdagen, 15.00 - 20.30 uur.
Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

---
Academisch jaar

Theologische Universiteit Kampen

Opening academisch jaar

Maandag 30 augustus jl. vond de opening van het academisch jaar van de Theologische Universiteit Kampen plaats.  De openingsrede Theologie voor het vaderland werd verzorgd door dr. Almatine Leene, predikant in de GKv Hattem-Noord en Theoloog des Vaderlands. Rector Roel Kuiper gaf aan te willen bouwen aan de toekomst van de universiteit en aan een eigentijdse relatie met de kerken. ‘De TU is straks, na de fusie tussen vrijgemaakt- en Nederlands- gereformeerden, dé theologische opleiding van de herenigde kerk.’ De beide redes zijn op deze pagina na te lezen.

---
Vacature webredacteur

LPB-media

Vacature: webredacteur voor www.gkv.nl

Voor het actueel en aantrekkelijk houden van www.gkv.nl zijn we op zoek naar iemand die een beetje handig is met de computer en die feeling heeft met de doelgroep van de website. Lijkt het je leuk om gemiddeld zo’n twee uur per week te besteden aan redactiewerk en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan willen we graag me je kennismaken. We kunnen je dan meer vertellen over de inhoud van de werkzaamheden en wat we je bieden als je deze vrijwilligerstaak zou willen gaan uitvoeren. Je gaat deel uitmaken van het vrijwilligersteam van LPB-media, maar hoeft niet in de regio Zwolle te wonen, omdat je het werk voor het overgrote deel vanuit huis kunt doen. Neem als je hier belangstelling voor hebt contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer over de inhoud van het werk lees je op https://www.gkv.nl/nieuws/vacature-webredacteur/

---
Deel je geloof

Verre Naasten

Gratis boekjes: hoe deel je je geloof? 

Wat is het mooi als je je geloof kunt delen, als andere mensen door jou heen iets zien van de liefde van Jezus! Maar hoe doe je dat, je geloof delen? Verre Naasten heeft twee gratis boekjes gemaakt. Zo is er een boekje voor kinderen tot 12 jaar met leuke verhalen en praktische tips. En een boekje om samen met tieners vanaf 12 jaar te lezen. Er staan inspirerende verhalen van de wereldwijde kerk, gespreksvragen en gebedspunten in. Mooi voor aan tafel of bij de jeugdclub! Vraag hier een boekje aan >>.

---
Brochure M/V

Generale Synode 2020

Laatste kans: brochure m/v en ambt

Vlak voor de zomer publiceerde de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt de brochure Elkaar van harte dienen, een publieksvriendelijke versie van het commissierapport, met verwerkingsmateriaal. De brochure is online beschikbaar. Gemeenten die van plan zijn om het onderwerp man/vrouw en ambt in het komende seizoen op de agenda te zetten, kunnen ervoor kiezen om de brochure tegen kostprijs in gedrukte vorm te bestellen. Let op: de termijn waarop de bestellingen binnen moeten zijn, verstrijkt binnenkort! Bestel de brochure dus per omgaande. U kunt de brochure en het digitale bestelformulier hier vinden.

 

Nieuw: de NGK-GKv-nieuwsbrief

De NGK-GKv nieuwsbrief is het communicatiemiddel bij uitstek van de landelijke
commissies* en toerustingsorganisaties, die hun werk verrichten ten dienste van de
plaatselijke kerken. Zij stellen u door middel van de nieuwsbrief op de hoogte van
hun werk en vragen tegelijk om betrokkenheid en gebed.

Deze commissies en organisaties zijn doorgaans met een bepaalde taak op een specifiek terrein
aan het werk in opdracht van de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK).
Voorbeelden van werkterreinen zijn liturgie, de aanstaande hereniging van GKv en NGK, de
opleiding van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en diaconaat.

De synode en landelijke vergadering werken sinds 2020 intensief samen. In het traject op weg
naar hereniging van de twee kerkverbanden zijn ook veel NGK- en GKv-commissies die
oorspronkelijk naast elkaar bestonden gezamenlijk aan het werk of zelfs al helemaal gefuseerd
tot één commissie of organisatie.

Lees de eerste Nieuwsbrief.

Met welk doel?
De commissies en toerustingsorganisaties houden u als ontvanger van de nieuwsbrief dus
allereerst op de hoogte van hun werk, maar vaak vragen ze ook om betrokkenheid en/of
deelname. Doordat plaatselijke kerken langs deze weg steeds meer bekend raken met de
expertise die landelijk aanwezig is en met landelijke ontwikkelingen, kunnen ze daar ook
gemakkelijker gebruik van maken en bij betrokken worden.

Voor wie?
De nieuwsbrief wordt sowieso gestuurd naar de scriba’s en predikanten uit beide
kerkverbanden, en verder naar iedereen die zich op de nieuwsbrief geabonneerd heeft. Ook als
u eerder geabonneerd was op de nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging ontvangt u deze
nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de Regiegroep bestaat niet meer zelfstandig, maar is opgegaan
in deze nieuwsbrief. Op www.gkv.nl en op www.ngk.nl staat een aanmeldlink en een
archiefknop naar eerder verschenen nieuwsbrieven.

U kunt zich ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat een
afmeldlink.

Wat kunt u doen met de nieuwsbrief?
Behalve dat u door middel van de nieuwsbrief zelf geïnformeerd wordt, kunt u de inhoud ervan
ook gebruiken om mensen in uw omgeving of gemeente op de hoogte te stellen. De inhoud is
vrij te gebruiken op de website van uw kerk, en mag ook verspreid worden via de nieuwsbrief,
het kerkblad of de gemeenteapp van uw kerk.

* waar het woord ‘commissie’ staat, kan in sommige gevallen ook het woord ‘deputaatschap’
gelezen worden. Omwille van de leesbaarheid wordt dat echter niet steeds expliciet vermeld.
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social