Nieuws

Landelijke vergadering en generale synode - NGK en GKv

Overgenomen uit "NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01".

logo_large

LV/GS

LV/GS Zoetermeer

Vandaag (13 januari) en morgen komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en generale synode weer bij elkaar. Zij werken hard aan de laatste dingen die nog besproken en besloten moeten worden voordat de hereniging van NGK en GKv kan plaatsvinden, D.V. op 1 mei aanstaande. Tijdens de zittingen van vandaag en morgen wordt als het goed is de nieuwe kerkorde definitief vastgesteld en wordt een begin gemaakt met de bespreking van allerhande regelingen. Je kunt de vergaderingen opnieuw live volgen; klik op de link hieronder. In de loop van volgende week zijn er verslagen en een vlog beschikbaar op www.lv-gs2022.nl, en op Twitter @lv_gs2022, Instagram ngk_gkv en Facebook @ngkgkv.

LV/GS live

 

Regiegroep - Documentenbibliotheek NGK-GKv

Overgenomen uit "NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01".

Onderwegn1k 200x135

Regiegroep

Documentenbibliotheek

Krijgt onze kerk vanzelf een andere naam na de hereniging van NGK en GKv? Wat doen we met de @ngk- of @gkv-mailadressen die we nu gebruiken? Hoe kunnen we plaatselijk de eenwording vieren op een manier die bij onze gemeente past? Komt er een logo of beeldmerk dat we kunnen gebruiken?

Het kan zijn dat je je al met deze en andere vragen bezighoudt, maar sowieso krijgt iedere kerk ermee te maken als de NGK en de GKv vanaf 1 mei samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Je mag erop rekenen dat je tijdig en rechtstreeks geïnformeerd wordt. Daarnaast verschijnt er binnenkort een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, en wordt er een documentenbibliotheek ingericht waarin alles wat er aan de kerken gestuurd is overzichtelijk gerangschikt wordt.

Lees verder...

Leesrooster Advent 2022

Levenslicht - Op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

zondag 27 november             | 2 Samuël 11: 1-4

maandag 28 november          | 2 Samuel 11: 5-17 en 26-27

dinsdag 29 november            | 2 Samuël 12: 13-25

woensdag 30 november        | 1 Koningen 1: 11-31

donderdag 1 december          | Lucas 1: 26-27

vrijdag 2 december                | 1 Koningen 2:13-25

zaterdag 3 december             | Psalm 127

zondag 4 december               | Ruth 4: 13-17

maandag 5 december            | Rechters 17: 1-6

dinsdag 6 december              | Ruth 1:1-6, 18-22

woensdag 7 december          | Ruth 1: 6-17

donderdag 8 december         | Lucas 1: 28-38

vrijdag 9 december               | Ruth 2: 1-12

zaterdag 10 december           | Psalm 128

Zondag 11 december             | Jozua 2: 1-3

Maandag 12 december          | Jozua 1:1-9

Dinsdag 13 december           | Jozua 2: 4-7

Woensdag 14 december        | Jozua 2: 8-14

Donderdag 15 december       | Lucas 1: 39-45

Vrijdag 16 december             | Jozua 6: 15-24

Zaterdag 17 december          | Jacobus 2: 14-17, 25-26

Zondag 18 december            | Genesis 38: 1-11

Maandag 19 december          | Genesis 38: 12-14

Dinsdag 20 december           | Genesis 38: 15-23

Woensdag 21 december        | Genesis 38: 24-26

Donderdag 22 december       | Lucas 1: 46-55

Vrijdag 23 december            | Genesis 38: 27-30

Zaterdag 24 december          | Genesis 49: 8-12

Zondag 25 december            | Mattheüs 1: 16, 18-25

Dit leesrooster is onderdeel van het Adventsproject Levenslicht. Via de startpagina van deze website kun je een document inzien met een meer uitgebreide versie van dit leesrooster. Daarbij wordt in de week na Kerst opnieuw kort gekeken naar de vrouwen die Mattheüs opnam in het geslachtsregister van Jezus. 

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-10

 

ModeramenLV/GS van Zoetermeer

11 en 12 november: vaststelling van de Kerkorde

Op 8 oktober jl. zijn de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) geopend in Zoetermeer. Aan die opening ging een bidstond vooraf. Tijdens de openingsvergadering zijn vanuit beide geledingen vier mensen verkozen die samen leiding gaan geven aan de laatste besprekingen die nog gevoerd moeten worden voordat de NGK en de GKv samengaan.
De eerste inhoudelijke vergaderingen van de gezamenlijke LV/GS staan gepland voor 11 en 12 november a.s. De afgevaardigden buigen zich dan over de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken, die in november 2021 in eerste lezing is vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt, als alles volgens plan verloopt, op 12 november a.s. plaats. De plenaire, openbare gedeelten van besprekingen zijn via een livestream te volgen.
Klik hier om te zien wie samen het moderamen vormen.
Klik hier voor de agenda van 11 en 12 november a.s.
Klik hier voor de livestream.
 
 

Dies NatalisTheologische Universiteit Kampen | Utrecht

Viering Dies Natalis

Op 6 december a.s. viert de TU Kampen | Utrecht haar Dies Natalis, met een bijeenkomst over het thema ‘Academische theologie en christelijk onderwijs: op zoek naar vruchtbare combinaties.’ Tijdens deze bijeenkomst wordt er afscheid genomen van prof. dr. Roel Kuiper als rector en voorzitter van het College van Bestuur. Het rectoraat zal hij overdragen aan prof. dr. George Harinck en het voorzitterschap van het College van Bestuur aan drs. Pim Boven. Roel Kuiper blijft als hoogleraar werkzaam aan de universiteit.
De bijeenkomst vindt plaats in De Burgwal, Burgwal 60 in Kampen en begint om 15.00 uur. Na afloop is er een receptie. U bent van harte welkom. Klik op de Lees verder-link hieronder om u aan te melden. 

Lees verder...

 
 
 

Tranen van tienersKerkpunt

Blog: de tranen van tieners

‘Afgelopen zondag zat ik huilend in de kerk. Niet omdat de preek zo slecht was. Ook niet omdat God een speciale boodschap voor mij had. Het ging in de dienst over het in Egypte onderdrukte volk Israël. In hun tranen zag ik ineens de tranen van tieners anno 2022. En hun lijden raakt mij.’ Lees hier de hele blog van Ingrid Plantinga over tieners en de druk om te presteren. Of ontdek de module ‘God en de prestatiemaatschappij’ door op de Lees verder-link hieronder te klikken. 

Lees verder...

 
 
 

AKE22-omslag-212x300Kerkpunt/Steunpunt Liturgie

Advents- en Kerstproject

Steunpunt Liturgie biedt dit jaar voor kerken in de aanloop naar Kerst materiaal onder het thema ‘Levenslicht: op zoek naar het verborgen verleden van Jezus.’ Stapsgewijs gaan we terug in de tijd, en daarbij komen we enkele markante voorouders tegen: vier vrouwen. Er komt veel aan het licht als we op hen inzoomen. Het project bestaat uit een Bijbelleesrooster voor alledag, een handreiking voor liturgiecommissies, voorgangers en predikers, vier uitgewerkte adventsvespers, een inspiratie- en ideeënboekje voor thuis en kleine kring en een kleine liturgie voor het aansteken van de Adventskaarsen.
klik op de Lees verder-link hieronder voor meer informatie over het project.
In de webshop van KerkPunt kun je het materiaal bestellen.

Lees verder...

 
 
 

HC podcastLPB Media

HC – wat moet je ermee?

‘Een boek van vroeger, waar je met plezier aan terugdenkt, heb je dat?’ Dominee Simon van der Lugt wel: ‘Het is een heel oud boekje: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, en weet je: ik hou gewoon van dat boekje!’ Samen met dominee Gertjan Klapwijk blaast hij het stof van dit oude geschrift door een podcast van 15 afleveringen waarin zij vrijwel alle 52 zondagen van de catechismus bespreken.
De nieuwe podcastserie is vanaf 26 oktober iedere woensdag te luisteren via Spotify, een favoriete podcast-app of via Beleefmee.nl.
 
 

verbonden voor het levenWeetwatjegelooft

Studiedag ‘Verbonden voor het leven’

Het is tijd voor diepgaande, theologische en ethische gesprekken over homoseksualiteit en seksuele identiteit. Daarom schreef Ad de Bruijne het boek Verbonden voor het leven, een methodische studie die ruimte schept voor ingewikkelde vragen, maar ook richting wijst in een gepolariseerde wereld. Kennisplatform Weetwatjegelooft belegt op 25 november a.s. een studiedag naar aanleiding van de verschijning van dat boek. Thema’s zijn: hoe vorm je een christelijke visie op homoseksualiteit, wat is homoseksualiteit, hoe ga je ermee om in de kerk en in de samenleving en hoe volg je als homo Jezus? 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

 
 
 

InspiratiedagEvangelie & Moslims

Inspiratiedag ‘Gods missie brengt mensen samen’

Morgen, 5 november dus, houdt stichting Evangelie en Moslims in Amersfoort een inspiratiedag met prachtige liederen en getuigenissen van nieuwe gelovigen, en praktische handvatten voor kerken. Op deze dag zoeken we naar wat God vandaag van ons vraagt met het oog op moslims in ons midden en met het oog op de toekomst van de kerk. God brengt nieuwe gelovigen, die samen met christenen uit een lange kerkelijke traditie de naam van Jezus willen uitdragen. Maar dat vraagt van kerken wel toewijding aan een bewuste keuze om daaraan dienstbaar te willen zijn. Op het programma staan onder andere liederen en getuigenissen van Marokkaanse christenen en een aantal boeiende workshops. Daarnaast is er veel tijd voor ontmoeting om ervaringen uit te wisselen. Meer informatie en aanmelden kan hier. 

Lees verder...

 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 dec. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 30 november binnen zijn op onderstaand mailadres.  Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
 
footer_colorbar_NGKGKV

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-9

 

logo_largeLV/GS van Zoetermeer

Opening, bidstond en informatieblad

Morgen, dus op 8 oktober, wordt de LV/GS van Zoetermeer geopend. Formeel zijn het de laatste landelijke kerkvergaderingen van NGK en GKv afzonderlijk, maar ze opereren in de praktijk grotendeels als gezamenlijke LV/GS. Ze behandelen vrijwel uitsluitend zaken die de aanstaande hereniging betreffen. Je bent welkom om morgen de bidstond bij te wonen of online te volgen die aan de opening van de LV/GS voorafgaat. De bidstond begint om 11:00. Lees hier meer over de bidstond.
Download hier een informatieblad met de belangrijkste vijf agendapunten van deze LV/GS: van vaststelling van de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken tot bezinning op de inrichting van het landelijke kerkenwerk en meer.

Lees verder...

 

Onderwegn1k 200x135Werkgroep Toekomstige Kerkorde

Landelijke regelingen klaar voor bespreking

‘Hoe komt dat er in de praktijk dan uit te zien?’ Die vraag werd herhaaldelijk gesteld bij de behandeling van de kerkorde door de vorige Landelijke Vergadering/Generale Synode. Ook uit de regio’s en classes kwam die vraag naar voren toen ze de kerkorde in eerste lezing van commentaar mochten voorzien. Logisch, want de kerkorde tekent op allerlei punten alleen de grote lijn. Het antwoord op de vraag naar de concretisering luidde meestal: dat komt in de landelijke regelingen.
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) heeft dat pakket aan conceptregelingen nu klaar en legt dat voor aan de LV/GS van Zoetermeer. Ook aan de kerken en de regio- en classisvergaderingen wordt gevraagd om zorgvuldig mee te lezen en met commentaar te komen. Dit is de link naar het begeleidend rapport van WTK De voorgestelde regelingen (dat zijn er een stuk of 40) komen hier te staan.

Lees verder...

 

Logos social media oktober 2022WAO: Landelijk kerkenwerk en sociale media

Gezamenlijke NGK/Gkv-accounts

Informatie over het landelijke kerkenwerk vindt als het goed is via gemeentemail, kerkblad of -app zijn weg naar de lokale kerken. Maar als kerklid kun je er ook voor kiezen om rechtstreeks zelf geïnformeerd te worden en op berichtgeving te reageren. Je kunt daarvoor de sociale media-accounts van NGK/GKv volgen. Op Facebook (@ngkgkv), Twitter (@ngk_nl), LinkedIn (NGK/GKv) en Instagram (@ngk_gkv) hebben we onlangs de bestaande accounts van NGK en GKv in elkaar geschoven. Welkom als je mee wilt leven door ons te volgen en te reageren op nieuws en ontwikkelingen rondom de LV/GS, de aanstaande hereniging en het landelijke kerkenwerk in zijn algemeenheid.

 

NGKv - Soc. media OpenbaringLPB media/Steunpunt Bijbelstudie

Openbaring

‘Het is een historische beperkte blik als je de 20ste eeuw duidt als een eeuw vol met tekenen van de tijd,’ zegt ds. Rutger Heij in het programma Denk eens mee op Beleefmee.nl. Op die website zijn ook drie lezingen over de openbaring te vinden van ds. Henk van de Kamp. WegWijs oktober 2022 van Steunpunt Bijbelstudie is gewijd aan het thema Openbaring en is gratis aan te vragen via het dossier vol verdiepingsmaterialen, met als doel om dit Bijbelboek voor iedere lezer toegankelijker te maken.

Lees verder...

 

kerkp energie armoedeKerkpunt

Energiearmoede, inflatie en de diaconie

Door de stijgende energieprijzen en de toenemende inflatie is de verwachting dat de armoede in Nederland snel zal toenemen. Geldzorgen leveren veel stress op. Het kan dan fijn zijn wanneer er iemand naast je staat en met je meedenkt. Als diaconie of lokale kerk kun je armoede niet oplossen, maar je kunt de situatie wel verzachten. Wat kun je als diaconie doen en hoe doe je dit het beste?

Lees verder...

 

Dankdag2022_mailchimp-headerVerre Naasten

Dank mee voor mannen met impact in Zuid-Afrika

Op 2 november is het Dankdag, voor gewas en arbeid. Dan danken we God voor al het goede dat we afgelopen groeiseizoen van Hem gekregen hebben. Dankdag is ook een mooi moment om mee te danken met het goede dat broers en zussen wereldwijd mochten ontvangen, en vanuit die dankbaarheid weer te delen. Verre Naasten vraagt daarom deze Dankdag aandacht voor ‘mannen met impact’, in Zuid-Afrika.
Doe ook mee met jouw kerk en maak gebruik van het online materiaal zoals de Dankdagpreek van ds. Phineas Kgatle uit Zuid-Afrika. Het materiaal is half oktober beschikbaar

Lees verder...

 

logo E&RE&R

Vijftigjarig jubileum

De vereniging ‘Evangelisatie & Recreatie’, beter bekend als E&R, bestaat dit najaar vijftig jaar. Tijdens een online viering op 6 oktober is er terug- én vooruit gekeken. De afgelopen vijf decennia hoorden duizenden mensen via zomerse projecten van E&R over de Bijbelse boodschap van Jezus’ liefde. Het jubilerende E&R geeft dit mission-werk momenteel een nieuwe impuls met ‘E&R in de wijk’. Vanuit samenwerking met Kerkpunt en Verre Naasten wil E&R lokale kerken stimuleren en faciliteren om in de eigen wijk invulling te geven aan missionaire zomerweken. Bekijk bij Lees verder... de video op de nieuwe website.

Lees verder...

 

de kerk een veilige plaatsMeldpunt Misbruik

Macht en onmacht

Macht en onmacht spelen een grote rol bij seksueel misbruik. Recente onthullingen van seksueel misbruik maken dit opnieuw duidelijk. Spelen deze machtssystemen ook een rol in de kerk? Het Meldpunt Misbruik organiseert 5 november 2022 voor vertrouwenspersonen de jaarlijkse Toerustingsdag 'Macht en onmacht bij seksueel misbruik'. Spreker is theoloog Jeannette Westerkamp. Deelnemers hebben de keuze uit diverse actuele workshops. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op onze website: Toerustingsdag 2022 - Meldpunt Misbruik

Lees verder...

 

e&mEvangelie & Moslims

Inspiratiedag

Deze Inspiratiedag wordt gehouden op 5 november, het thema is: Gods missie brengt mensen samen! Op die dag zoeken we naar wat God vandaag van ons vraagt met het oog op moslims in ons midden en met het oog op de toekomst van de kerk. God geeft nieuwe gelovigen die samen met christenen uit een lange kerkelijke traditie de naam van Jezus willen uitdragen. Op het programma o.a.: Liederen en getuigenissen van Marokkaanse christenen; Workshops 'Oude kerken en nieuwe gemeenschapsvorming' en 'Aandacht voor nieuwe gelovigen in het pastoraat'; Tijd voor uitwisseling van ervaringen. De dag duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Locatie: Vathorst, Amersfoort. Meer info en aanmelden bij lees verder.

Lees verder...

 

ontmoet diensten VN 200x200Verre Naasten, TU Kampen en Hogeschool Viaa

Internationale Conferentie

Zo’n 30 buitenlandse predikanten, evangelisten en kerkleiders zijn van 29 september tot 11 oktober in Nederland. Ze nemen deel aan de Internationale Conferentie die mission-organisatie Verre Naasten, de Theologische Universiteit Utrecht|Kampen en Hogeschool Viaa organiseren. Het thema daarvan is ‘Resident Aliens: how can churches contribute to the wellbeing of their society?’ De deelnemers volgen in Zwolle een intensief programma van colleges en workshops en gaan op excursie naar Den Haag waar ze onder anderen Stieneke van der Graaf ontmoeten. De zondagen brengen ze veelal door in kerken overal in Nederland, zodat veel kerkleden de gelegenheid hebben om de buitenlandse gasten te ontmoeten.

Lees verder...

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 nov. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 2 november binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.

 

footer_colorbar_NGKGKV

 
 

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-8

 

ngk-gkv logo gr met strLV/GS van Zoetermeer

Bidden voor het landelijke kerkenwerk

Dit najaar en begin volgend jaar vergaderen de landelijke vergadering van de NGK en de generale synode van de GKv als de Heer het wil voor de laatste keer formeel als twee afzonderlijke organen, terwijl het overgrote deel van het werk wel gezamenlijk verzet wordt. Deze LV/GS van Zoetermeer wordt op 8 oktober a.s. geopend met een bidstond, in het diepe besef dat kerkenwerk gebeurt in afhankelijkheid van de Heer van de kerk. Je bent van harte welkom om de bidstond bij te wonen in De Lichtzijde (Broekwegzijde 196) of via de livestream. ‘s Middags worden beide vergaderingen formeel geopend in een besloten bijeenkomst. Alles over de LV/GS van Zoetermeer, inclusief informatie over de bidstond en de livestream, vind je hier.
Lees verder...
 
 

Onderwegn1k 200x135Regiegroep Hereniging

‘De eindstreep in zicht’

De Regiegroep Hereniging geeft sinds 2017 in opdracht van de synode en de landelijke vergadering sturing aan het proces van hereniging. Onlangs publiceerde de Regiegroep haar rapport, waarin allereerst verwondering en dankbaarheid doorklinken over wat de Heer de afgelopen jaren gegeven heeft aan innige verbondenheid. De aanstaande hereniging brengt een enorme hoeveelheid praktisch, uitvoerend werk met zich mee, waar de Regiegroep in haar rapport verslag van doet. Ook kijkt de Regiegroep in haar rapport alvast vooruit naar vieringen rondom de hereniging en inrichting van het landelijk kerkenwerk daarna.
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) dient de GS/LV met de gebundelde reacties vanuit classes en regio’s, en haar eigen aanbevelingen daarbij. Ook die documenten zijn recent gepubliceerd.|
Download hier het rapport van de Regiegroep Hereniging
Lees hier het volledige bericht ‘De eindstreep in zicht’
Lees hier het volledige bericht ‘KO: Classes en regio’s denken mee’
Lees verder...
 
 
 

puzzel WAO 200x200WAO/communicatie

Conclusies enquête kerkelijke communicatie

‘Het zenden gaat aardig, je weet vaak niet hoe het ontvangen wordt.’ En: ‘Alles wordt vrij slecht gelezen, merken we, met vooral weinig respons.’ Dit zijn een paar antwoorden uit de bijna 120 reacties die we ontvingen op de enquête kerkelijke communicatie die we dit voorjaar verspreidden. Daarin stonden vragen als: wie is er verantwoordelijk voor de communicatie van o.a. het kerkenraadsbeleid, van welke communicatiemiddelen maken jullie gebruik en hoe functioneren die? De belangrijkste conclusies: er zijn geen uitgesproken goede of foute middelen, maar maak wel consequent én frequent gebruik van hetzelfde kanaal/dezelfde kanalen, zorg dat iedereen daar toegang toe heeft, en zorg dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de communicatie. Een uitgebreid overzicht van de resultaten van de enquête vind je bij Lees verder...
Lees verder...
 
 

Kind en Avondmaal 200x200LPB media

Kind en avondmaal

Het verloop van de kerkgeschiedenis verklaart hoe kinderen verdwenen van de avondmaalstafel. Die kerkgeschiedenis verklaart ook waar de grote huiver om kinderen toe te laten vandaan komt. Lees hierover in het magazine WegWijs van Steunpunt Bijbelstudie dat in het dossier op Opkijken.nl gratis is aan te vragen. In dit dossier is ook bonusmateriaal opgenomen n.a.v. de lezing van ds. Jasper Bosman en het programma Denk eens mee… met ds. Peter Sinia over Kind en Avondmaal die te vinden zijn op Beleefmee.nl.
Lees verder...
 
 

VN ontm dienstVerre Naasten

Ontmoetingsdiensten op 2 en 9 oktober a.s.

In oktober zijn er ruim 25 buitenlandse predikanten in Nederland, want van 29 september tot 11 oktober organiseert Verre Naasten een Internationale Conferentie in Zwolle, samen met Hogeschool Viaa en TU Kampen | Utrecht. De komst van deze buitenlandse predikanten biedt Nederlandse kerken een uitgelezen kans om tijdens een speciale Ontmoetingsdienst onze verbondenheid met Gods wereldwijde kerk te ervaren. Op zondag 2 en 9 oktober bezoeken de buitenlandse gasten ruim 60 diensten door het hele land, waar ze preken of een presentatie verzorgen. Benieuwd of er een Ontmoetingsdienst bij jou in de buurt is?
Lees verder...
 
 

Gavr 200x200Evangelie & Moslims en Gave

Trainingsdag voor kinderwerkers

Evangelie & Moslims en Gave organiseren een trainingsdag kinderwerk voor migranten- en vluchtelingenwerkers. Zaterdag 1 oktober is er een trainingsdag voor kinderwerkers die betrokken zijn bij missionair kinderwerk onder migranten en vluchtelingen. De dag wordt georganiseerd door stichting Gave en stichting Evangelie & Moslims. We zien er naar uit om na twee coronajaren als kinderwerkers weer bij elkaar te komen en elkaar te bemoedigen.
Het programma is gevuld met inspiratie, ontmoeting en relevante workshops. De programma indeling, tijden en kosten staan vermeld op de website. Aanmelding: Lees verder...
Lees verder...
 
 

KerkpuntKerkpunt

Samen Jong

Wat als je volledig zou kunnen beamen dat de christelijke geloofsgemeenschap dé plek is waar jonge mensen het leven en het geloof ontdekken, onderzoeken en beoefenen? Samen Jong gelooft dat de kerk deze potentie heeft en kijkt door de ogen van jonge mensen naar de kerk. Wat zien zij als waardevol? Samen Jong werkt de kernwaarden van het Amerikaanse onderzoek Growing Young uit in een boek, een community en een gratis online training vol praktische adviezen. Wil je de Samen Jong-kernwaarden versterken in jouw geloofsgemeenschap? Neem een kijkje op onze website voor meer informatie, inspiratie en verdieping rondom Samen Jong of neem contact op met Anko Oussoren of Ingrid Plantinga.
Lees verder...
 
 

bibliofondsTheologische Universiteit Kampen|Utrecht

Oproep voor Bibliotheekfonds

Al meer dan 65 jaar wordt er door het bibliotheekfonds geld beschikbaar gesteld aan de bibliotheek voor de aanschaf van boeken en tijdschriften en voor bijzondere uitgaven zoals automatisering.
Bij de gefaseerde verhuizing van de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht zal de bibliotheek pas in de laatste fase verhuizen. Intussen moeten uiteraard ook studenten en medewerkers in Utrecht bediend te worden. Het Bibliotheekfonds doet nu een beroep op alle kerkleden de komende jaren dit fonds extra te steunen. Zo kan de bibliotheek (digitale) boeken en publicaties beschikbaar blijven stellen aan onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.
Lees verder...
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 okt. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 5 oktober binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
 
footer_colorbar_NGKGKV

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-7

Hereniging

Synode/landelijke vergadering

1 mei 2023 datum hereniging

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken. De harmonisatie van de pensioenen was een ingewikkeld dossier. Er is gekozen voor een gefaseerde aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Lees hier het volledige bericht over de herenigingsdatum en de pensioenharmonisatie.

---
Enquête

WAO

Enquête kerkelijke communicatie

Al bijna honderd kerken hebben ons door middel van een online enquête inzicht gegeven in hoe kerkenraden en commissies communiceren naar de gemeente, en hoe ze die communicatie waarderen. De enquête geeft ons op die manier inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan. Kerkbladen blijken nog altijd een goed kanaal, maar kerkapps maken duidelijk een inhaalslag. We ontvangen veel waardevolle suggesties en er is interesse voor een webinar kerkelijke communicatie. Voor wie de enquête gemist heeft nog eenmaal de link. In de zomer gaan we de resultaten analyseren. We zullen de deelnemers die dat waarderen rechtstreeks informeren over de uitkomsten en er in de nieuwsbrief van september een bericht aan wijden.

---
Dubele fusie

Regiegroep Hereniging

Dubbele fusie in Dalfsen

Dalfsen, het mooie dorp in het Vechtdal ten oosten van Zwolle, kent twee betrekkelijk grote vrijgemaakt-gereformeerde kerken en een wat kleinere NGK. Nog wel, want er zijn vergevorderde plannen om samen één gemeente te gaan vormen, na de zomer van 2023. Een dubbele fusie dus. De drie kerkelijke gemeenten die samengevoegd worden zijn Dalfsen West en Dalfsen Oost, beide GKv met respectievelijk 530 en 700 leden en de ongeveer 200 leden tellende NGK. Lees meer>>>

---
NKP

Kerkpunt

Nieuw Kerkelijk Peil

Wat hebben jullie als gemeente allemaal in huis? Dat ontdek je met Nieuw Kerkelijk Peil. Met dit onderzoeksinstrument van de PThU peil je de gaven en talenten in jullie gemeente. Je denkt samen na over de toekomst van de gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat jullie in huis hebben. Wil je weten waar je als gemeente staat, zodat je van daaruit samen verder kan nadenken over de mogelijkheden voor de toekomst? Meld je dan nu aan voor Nieuw Kerkelijk Peil. De eerste vijf kerken die zich aanmelden krijgen 50% korting op de kosten van deelname. Meer informatie en aanmelden>>>

---
De grote zomer

Steunpunt Bijbelstudie
i.s.m. LPB media

Op weg naar de grote zomer

Een beslissende ingreep van God: het kruis is leeg en het graf is open! Maar wat betekent dit nu voor ons leven? Het vakantiebijbelstudiepakket Op weg naar de grote zomer leert je kijken door Gods ogen en de betekenis van de opstanding ontdekken. Het pakket biedt tijdens de zomervakantie een serie van drie preken door ds. Jaap Ophoff (vanaf 7 juli), 21 meditaties en een leesrooster geschreven door ds. Jan Mudde, een dossier met allerlei verdiepende materialen en meer. Alles is te vinden op steunpuntbijbelstudie.nl

---
Naast

Verre Naasten

Kom tot rust met Naast deze zomer

Het is bijna zover: zomervakantie! Verlang je ook zo naar rust? ‘Veel mensen denken bij rust vooral aan in een hangmat hangen. Maar het is veel meer dan dat. Ik geloof dat rust het grootste cadeau is dat God aan ons gegeven heeft,’ vertelt stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt in de nieuwste Naast. Maar hoe doe je dat dan, tot rust komen? In de nieuwste Naast, het magazine van missieorganisatie Verre Naasten, gaat het over rust. Christenen van over heel de wereld komen erin aan het woord. Je kunt Naast ook online lezen.

---
Huis van Hoop

Missieloket

Daar al Amal

(Huis van Hoop)

Na vijf jaar pionieren wordt de Arabisch-Nederlandstalige gemeente Daar al Amal (Huis van Hoop) in Zeist officieel zelfstandig. Zondag 3 juli zal dat feestelijk gevierd worden. Dan wordt ook de kerkenraad aangesteld, een bi-cultureel team met Arabische en Nederlandse gelovigen. De viering vindt plaats in een gezamenlijke dienst met de ondersteunende kerken in Zeist (PKN Bethel, GKv De Ark, de Evangelie Gemeente Zeist) en betrokkenen vanuit de Stichting Evangelie&Moslims en Verre Naasten.

---
 

Planten- en boekenmarkt: zaterdag 7 mei

Poster Plantenmarkt 20220407Eindelijk, het kan weer: de jaarlijkse markt voor eenjarige planten en tweedehands boeken op het kerkplein en in het Honk is terug.

De helft van de opbrengst is bestemd voor de stichting Sizanani, de andere helft is bestemd voor een nader te bepalen goed doel. Schrijf de datum in uw agenda: zaterdag 7 mei. De verkoop begint om 10:00 uur en eindigt ongeveer om 14:00 uur. Opnieuw mag u rekenen op kwaliteitsproducten want kwekerij Ome Joop levert de planten. Er is weer een zeer ruime keus. Bestellingen kunt u per e-mail doorgeven aan Tanny.

plantenmarkt_005-w400.jpgU kunt ook genieten van een kopje koffie, thee of frisdrank en zelfgebakken taart.

Wilt u meehelpen om reclame voor deze markt te maken? Hang dan posters op, verspreid folders en maak reclame via sociale media.

Neem gerust uw buren, familie en kennissen mee!

 

Ruimte om samen kerk van Christus te zijn

De nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) biedt veel ruimte aan lokale kerken. Hoe ga je als lokale kerk en kerkenraad verantwoord met deze ruimte om? Hoe verhoudt die plaatselijke ruimte zich tot de belijdenis die je deelt met andere kerken?

Over deze en andere vragen ging het webinar ‘Ruimte om samen kerk van Christus te zijn’; de plenaire delen van dit webinar zijn terug te kijken in deze video. Je maakt kennis met de nieuwe kerkorde. Je krijgt meer zicht op het karakter en de hoofdlijnen ervan, maar we focussen vooral op de veranderingen en praktische consequenties voor jouw lokale kerk, zodat je bent voorbereid op de nieuwe situatie van na de hereniging.

Kerkordes zijn formele documenten. In deze video ervaar je niet alleen waarom ze nodig zijn, maar vooral hoe ze een impuls kunnen geven aan het samen kerk van Christus zijn. Want dat is waar het om gaat. Doordat de nieuwe kerkorde veel overlaat aan de plaatselijke kerken kan het zijn dat er straks nieuwe, soms stevige vragen op jouw gemeente afkomen. Hoe ga je daarmee om? Deze video helpt je op weg.

Inhoud Video

Introductie door Embert Messelink, presentator

  1. Samen belijdend kerkzijn In gesprek met Rob Vreugdenhil
  2. Rol en ruimte van de plaatselijke kerk In gesprek met Kornelis Harmannij
  3. Belijdend en Betrokken – Impuls voor het gemeenteleven In gesprek met Pieter Dirk Dekker
  4. De essentie van het kerkverband In gesprek met Jan van Dijk

Afsluiting met Rob Vreugdenhil

Bekijk de video op VIMEO

Documenten (op onderwegnaar1kerk.nl) 

Organisatie

Het webinar werd georganiseerd door de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde, in samenwerking met Weetwatjegelooft.nl.