Skip to main content

Nieuws

NGK-Nieuwsbrief 2024-05

 
 
 

Een jaar hoopvol onderweg

Interviewbundel een jaar NGK

Op 1 mei jl. bestonden de Nederlandse Gereformeerde Kerken een jaar. Ter gelegenheid daarvan is een interviewbundel gemaakt waarin zes werkers in de kerk vertellen hoe ze de eenwording zagen, hoe ze de eenheid beleven en hoe ze naar de toekomst van de NGK kijken. Het zijn inspirerende en relevante verhalen geworden over eenheid op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. De interviews zijn te vinden op de website van de NGK, en daarnaast gebundeld beschikbaar als download. Verspreid de bundel gerust via kerkblad, website, nieuwsbrief of app.

Interviewbundel

 
 

Commissie eredienst

Nieuwe formulieren

Recent zijn op de website van de NGK een heel aantal nieuwe versies van formulieren geüpload. De landelijke vergadering/generale synode van Zoetermeer besloot tot wijziging van de formulieren voor doopbediening aan kinderen en aan volwassenen, bevestiging van ouderlingen en diakenen, bevestiging van predikanten, openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging. De formulieren hebben het karakter van een handreiking. Bij de vragen en beloften mogen alleen andere bewoordingen gebruikt worden met goedkeuring van de kerkenraad en met instemming van de betrokkenen (art. C8.2 KO).

Formulieren

 
 

Commissie relaties buitenland

Beëindiging relatie

In april 2024 heeft de synode van de ERKWB, onze zusterkerk in Oostenrijk en Zwitserland, besloten om de relatie met de NGK te verbreken. Voor de reden waarom men tot dit besluit gekomen is en verdere informatie verwijst de commissie u naar haar website CRB-NGK Verbroken relatie.

Lees meer

 
 

Verre Naasten

Laatste kans: doe mee met Saecret!

Saecret is een spannende citygame van Verre Naasten. Doen de tieners uit jouw kerk al mee? Saecret vindt in 2024 plaats op vijf verschillende data in vijf verschillende steden. In groepen van vier personen gaan de jongeren op zoek naar een evangelist die zijn geheime identiteit is verloren. De tijd dringt… Meedoen met Saecret is een mooie manier om het seizoen af te sluiten. Doen jullie mee? Bekijk onze website voor meer informatie en aanmelding.

Lees meer

 
 

Kerkpunt

Jeugdtrends 2024

Jongeren verlangen massaal naar een partner, kinderen en een goede baan. Dat blijkt uit de jeugdtrends die zes organisaties recent publiceerden. De resultaten zijn gebaseerd op bestaande onderzoeken, ervaringen in het jeugdwerk en de resultaten van een enquête onder meer dan duizend jongeren. Met deze Jeugdtrends schetst Kerkpunt wat er speelt in het leven van jongeren. Ook wil de organisatie hoop, inspiratie en handvatten bieden aan iedereen die met jongeren optrekt. In juni organiseert Kerkpunt een webinar over de jeugdtrends voor iedereen die met jongeren werkt in de kerk.

Jeugdtrends 2024 - Kerkpunt

 
 

Theologische Universiteit Utrecht

Deeltijdstudenten

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) en de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven), hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij deeltijdstudenten op een flexibele manier een dubbele graad kunnen halen: de graad van Master in de theologie en religiewetenschappen aan de ETF Leuven en de graad van Master predikant aan de Theologische Universiteit Utrecht. De TUU en ETF Leuven versterken hiermee hun al langer bestaande samenwerking.

Lees meer TUU

Lees meer ETF Leuven

 
 

E&R

Doe mee met E&R in Nederland of Duitsland!

Als kerk in de zomer aanwezig zijn voor de mensen in de wijk, dat is E&R. En jij kan meedoen! E&R zoekt nog teamleden. Ben je 16 +, hou je van God en vind je het leuk om in de zomer mee te draaien in een sportweek, beach-evangelisatie of kinderclub? Je kunt nog meedoen in Scheveningen, Vrouwenpolder en Beerze. Of ga mee op sportreis naar Duitsland! Zie eenr.nl/nieuws/jongerenreis-naar-duitsland voor meer informatie.

Lees meer

 
 

Evangelie & Moslims

Inspiratiedag

Moslims die christen worden betalen vaak een hoge prijs. Ze raken in veel gevallen familie en vrienden kwijt en krijgen te maken met verachting en bedreigingen. Kunnen wij naast hen staan en vertrouwen we erop dat God hun veel meer teruggeeft dan wat ze verloren zijn?
Op D.V. 15 juni 2024 vertellen verschillende moslims die christen werden hun verhaal en ontdekken we hoe Nederlandse christenen naast hen kunnen staan om samen Jezus te volgen. Iedereen die het verlangen heeft dat moslims tot geloof in Christus komen is welkom op deze inspiratiedag in Voorthuizen.

Lees meer

 
 

Stichting Veilige Kerk

Steun Projectplan Veilige Kerk door ministerie OCW

Stichting Veilige Kerk start met de uitvoering van een projectplan om in de komende anderhalf jaar een belangrijke stap vooruit te zetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag in kerken te voorkomen. Met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt onder meer een landelijke conferentie georganiseerd. Ook kon daarmee voor deze periode een programmamanager worden aangesteld.
Een belangrijk onderdeel van het programma is de organisatie van een landelijke conferentie op dinsdag 12 november 2024 in de Basiliek Veenendaal. Onder het thema ‘Veilige Kerk – een hoopvol perspectief’ wil de organisatie samen met kerkleiders en christelijke organisatie een stap vooruit te zetten om misbruik in kerken en betrokken gezinnen te voorkomen.

 

Lees meer

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 7 juni a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 5 juni binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.

footer_colorbar_NGK2

Uitschrijven  voor deze nieuwsbrief

NGK-Nieuwsbrief 2024-04

 
 
 
 
 

NGK

Een jaar ‘hoopvol onderweg’

Op 1 mei 2023, bijna een jaar geleden, ontstonden de Nederlandse Gereformeerde Kerken door het samengaan van de voormalige NGK en GKv. In verband daarmee zal er een speciale editie van deze nieuwsbrief gemaakt worden, die op 1 mei 2024 verschijnt. In die nieuwsbrief komen interviews met mensen die op het niveau van het landelijke kerkverband betrokken zijn bij de NGK, met vertegenwoordigers van regio’s en met mensen die iets over de eenwording vertellen vanuit hun plaatselijke kerkelijke situatie. Ze blikken in die interviews terug op de eenwording, hoe zij die beleefd hebben en wat het hun gebracht heeft. De interviews zullen t.z.t. ook op www.ngk.nl geplaatst worden.
 
 

Synode van Deventer

Synode in ruste

Op 8 en 9 maart zijn de voorlopig laatste synodevergaderingen gehouden. Een belangrijk onderwerp op de agenda was een verkennende bespreking van het rapport Ruimte en richting van de Studiecommissie homoseksualiteit in de kerk. In de komende periode hebben de regio’s de tijd om het rapport te bespreken, zodat de afgevaardigden naar de synode een goed beeld krijgen van wat er in hun regio leeft en waar de kerken behoefte aan hebben. Het plan is om dit najaar nog twee dagen te wijden aan bespreking en besluitvorming, namelijk 18 oktober en 16 november. Alles over de synode, inclusief verslagen, rapporten en binnenkort ook de Acta en besluiten, vind je op www.ngk.nl.
 
 

Kerkpunt

Begeleiding rond homoseksualiteit en kerk

Op de synode werd het rapport van het studiedeputaatschap kerk en homoseksualiteit besproken. Dat gesprek krijgt nog een vervolg. Twee zaken zijn ieder geval duidelijk: er leven verschillende ideeën hierover én het is belangrijk dat kerken veiligheid en duidelijkheid bieden. Als Kerkpunt kunnen we kerken hierin begeleiden. Hoe zorg je dat je samen blijft optrekken ondanks verschillen en dat je samen God blijft zoeken en dienen? In een intake kijken we samen wat jullie vraag is. Van daaruit denken we mee en helpen we stappen te zetten die richting geven. Vanuit het uitgangspunt dat het over God en mensen gaat, spreken we niet over maar mét LHBTI-ers en betrekken we hen in het proces. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden Kerk en LHBTI - Kerkpunt
 
 

Commissie kerkelijke adviezen

Wijzigingen en aanvullingen

Waar moet een regionale vergadering aan denken bij de goedkeuring van de roeping van een predikant? Hoe zit het met landelijke preekbevoegdheid en de mogelijkheid voor een kerkenraad om incidenteel iemand voor te laten gaan? In de praktijk bleken de landelijke regelingen op die punten niet duidelijk genoeg. De synode heeft ze daarom, op voorstel van de Commissie kerkelijke adviezen (CKA), aangepast. Ook de regelingen over de landelijke financiën en over financiële steunverlening zijn gewijzigd. Op www.ngk.nl staan altijd de nieuwste teksten.
In de rubriek veelgestelde vragen reageert de CKA op kritiek op een eerder advies over emeritus-predikanten die zich onttrokken hebben.
De CKA roept kerkenraden nogmaals op om op tijd advies te vragen, zeker wanneer het advies van de CKA voorgeschreven is. Ds. Rob Vreugdenhil, algemeen secretaris van de CKA, is bereikbaar per mail of telefoon. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 22122845.
 
 

Commissie Verzoening en recht

Schuldbelijdenis

Op 9 maart heeft de synode een schuldbelijdenis uitgesproken over het verleden, in het bijzonder over het laten ontstaan van wat genoemd wordt ‘het klimaat van het absolute.’ Het voorstel om deze uitspraak te doen was afkomstig van de Commissie verzoening en recht. Deze commissie, in het leven geroepen om verzoening te bewerken door recht te doen, was er gaandeweg op gestuit dat er grenzen zijn aan wat zij kon doen, en met name aan wat juridisch mogelijk is. Zo ontstond de behoefte aan iets anders: niet juridisch, maar moreel.
Dat heeft geleid tot het uitspreken van deze schuldbelijdenis.
 
 

Commissie Contact en eenheid

Samenwerken en samen kerken

De Commissie contact en eenheid (CCE) volgt ontwikkelingen in de plaatselijke contacten tussen kerken op de voet, en geeft advies waar nodig. Soms nemen kerken zelf contact op met CCE om te vertellen over verblijdende kerkelijke samenwerkingen in hun woonplaats. Een advies is dan niet nodig; het is vooral een welkome update van wat er in het kerkelijk landschap gebeurt. CCE is verheugd over de samenwerkingen die ontstaan en brengt dat graag onder de aandacht. Daarom sprak ze met Bart en Hilly Harwig, twee gemeenteleden van de NGK Ruinerwold-Koekange. Deze NGK stuurde CCE onlangs een mooi bericht over een samenwerking met een PKN-gemeente.
 
 

Steunpunt Kerkenwerk

Training voor begeleidingscommissies

Steunpunt Kerkenwerk kreeg naar aanleiding van de Handreiking Begeleidingscommissie veel praktijkvragen over de positie en verantwoordelijkheden van de begeleidingscommissie. Op 19 juni a.s. organiseert Steunpunt Kerkenwerk (SKW) daarom opnieuw een training voor begeleidingscommissies, een avond waarin deelnemers vaardigheden, kennis en praktische tips opdoen voor hun rol als commissielid én hun samenwerking als team. Ga voor alle informatie en het aanmeldformulier direct naar de volgende webpagina: Training Begeleidingscommissie. De training zal om praktische redenen online worden gegeven en is bedoeld voor de gehele commissie. De predikant of kerkelijk werker neemt er niet aan deel. Wil je deelnemen? Meld jullie commissie dan zo spoedig mogelijk aan.
 
 

Theologische Universiteit Utrecht

Speciale studieroute

Voor mensen ouder dan 40 jaar heeft de Theologische Universiteit Utrecht een speciale studieroute om predikant te worden: de zogeheten kerkelijke route. Aan het einde van de opleiding ontvang je een kerkelijk certificaat waarmee je een beroepbaarstelling in de Nederlandse Gereformeerde Kerken kunt aanvragen. Vanaf cursusjaar 2024/2025 verandert de opzet van het programma. In plaats van instaptoetsen te maken volg je een aantal bachelorvakken. Daarna duurt de kerkelijke route nog drie jaar.
 
 

LPB media

Kooistra nieuwe directeur

Ruurd Kooistra is sinds 1 april 2024 de nieuwe directeur van LPB media. Hij volgt Bernhard Jonker op, die eind 2023 vertrok bij de organisatie. Kooistra is ook directeur van Steunpunt Kerkenwerk.
LPB media en het Steunpunt Kerkenwerk zijn beide gehuisvest aan de Dr. Spanjaardweg 4B in Zwolle. Ze zijn dus elkaars buren. De organisaties hebben gemeen dat ze dienstbaar willen zijn aan kerk en geloof. De werkzaamheden van beide organisaties vertonen daardoor ook de nodige raakvlakken.
 
 

NGK/Buijten&Schipperheijn

Jaarboek 2024

Voor sommigen een nuttig naslagwerk, voor anderen een waar verzamelobject: het jaarboek. In de loop van deze maand verschijnt de editie van 2024. Daarin staan een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar, contactgegevens van predikanten, scriba’s en andere contactpersonen, ledentallen van de plaatselijke gemeentes, in memoriams van overleden predikanten en nog veel meer. Het boekje geeft zo een overzicht van alle praktische nuttige informatie over het kerkverband. Vanwege de AVG kan dit boek alleen worden besteld via de scriba van je kerk, en alleen als je lid bent van een NGK. Vraag je scriba naar de mogelijkheden. Het boekje kost €16,90.
 
 

Missieloket

‘Uw koninkrijk kome’

Wereldwijd worden christenen opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van Gods koninkrijk. Het materiaal ‘Thy Kingdom come’ is in het Nederlands beschikbaar via de IZB. Ook Missieloket schaart zich van harte achter dit initiatief. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven vanuit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods koninkrijk en de komst van de heilige Geest.
Meer informatie Missie Loket – Meedoen in Gods missie
 
De eerstvolgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op 10 mei a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 8 mei binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.

NGK-Nieuwsbrief 2024-03

 

Synode van Deventer

Vergaderingen op 8 en 9 maart

De Synode van Deventer komt binnenkort weer twee dagen bij elkaar. Op 8 en 9 maart kun je live volgen wat er op Mennorode gebeurt. Tal van onderwerpen staan op de agenda, waaronder opnieuw de vraag om doopvernieuwing, en het rapport van de Commissie homoseksuele relaties in de kerk. Dat wordt op 8 maart verkennend besproken; de commissie zal het rapport toelichten en de afgevaardigden kunnen er vragen over stellen. Besluiten worden over dit onderwerp nog niet genomen; daarvoor komt de synode later dit jaar nogmaals bij elkaar, zodat kerken en regio’s ruimschoots de tijd hebben om zich in het rapport te verdiepen. Alles over de synode vind je op www.ngk.nl.
 
 

Commissie kerkelijke adviezen

Hoe ga je om met digitale informatie?

De Commissie kerkelijke adviezen heeft een nieuw item toegevoegd aan de rubriek Veelgestelde vragen, en wel over de opslag van privacygevoelige en andere digitale informatie. Als iemand zijn werk voor de kerkenraad of een commissie beëindigt, kan die informatie op zijn of haar computer achterblijven. Het is belangrijk dat een kerkenraad zich dat realiseert en op dit punt beleid maakt. De commissie doet de aanbeveling om informatie niet individueel op te slaan maar daarvoor een vorm van intranet te gebruiken. Een uitgebreider advies en antwoorden op andere vragen vind je door op de lees meer-knop hieronder te klikken. Heb je zelf een vraag? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 

Kerkpunt

Biddag collectedoelen

Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God en worden we ons bewust van zijn rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddagcollecte. Als je op de lees meer-knop hieronder klikt, vind je drie concrete suggesties voor de collecte op biddag 13 maart: Aandacht voor kinderen in Zuid-Afrika (Verre Naasten), Geloof in de ouders van Pibor (Red een Kind) en Houses of Joy (Stichting Gave).
 
 

Commissie contact en Eenheid

Dialoogseminar Europese Parlement

Drs. Hillie van de Streek is lid van de Commissie Contact en Eenheid (CCE) van de NGK met portefeuille de Raad van Kerken (RvK). Op 13 februari nam zij namens de Europese Kerkenconferentie CEC, waarvan de RvK waarnemend lid is, deel aan een dialoogseminar in het Europese Parlement. In haar bijdrage sprak ze over populisme als de belangrijkste dreiging voor de Europese democratie. Haar bijdrage in het Europees Parlement staat onder de knop hieronder. Daar vind je ook een knop naar een verslag van haar bijdrage in het Nederlands.
Van de Streek werkt binnen de RvK ook mee aan een gespreksnotitie over de maatschappelijke presentie van de kerken, mede naar aanleiding van de verkiezingsuitslag.
 
 

Stichting Evangelie & Moslims

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024

Veel vrouwen kennen vanuit hun moslimachtergrond God niet als een liefdevolle Vader. Ook vanuit hun cultuur en familie krijgen moslimvrouwen vaak weinig waarde toegekend. Hoe ziet God hen, en hoe kunnen wij die boodschap overbrengen? Stichting Evangelie & Moslims houdt de jaarlijkse Naïma Vrouwendag D.V. op zaterdag 9 maart, met als thema ‘Geen slaven, maar dochters!’.
 
 

Theologische Universiteit Utrecht

Band tussen universiteit en kerken

Bestuur en medewerkers van de Theologische Universiteit Utrecht zetten zich ervoor in om de band met de kerken te versterken. Zo was Pim Boven, voorzitter van het College van Bestuur van de TUU, op 14 februari op bezoek bij de NGK Spakenburg Noord. Hij was daar uitgenodigd nadat deze kerk had deelgenomen aan een door de universiteit georganiseerde peiling. Tijdens het bezoek werd er doorgesproken over de peiling, maar ontstond er vooral een open gesprek over de relatie tussen de universiteit en de kerken.
Kom jij met jouw kerk ook graag met de TUU in gesprek? Lees dan meer over het bezoek aan Spakenburg en meld je aan.
 
 

Steunpunt Bijbelstudie

Ontmoetingsdag op 16 april a.s.

Op dinsdag 16 april organiseert Steunpunt Bijbelstudie in samenwerking met LPB Media een ontmoetingsdag over het thema: Ik geloof = wij belijden. De dag vindt plaats in De Kandelaar in Assen.
Twee boeiende sprekers zijn uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Belijdenisteksten geven woorden aan wie God is en aan het werk van zijn Zoon en Geest. De nieuwste belijdenisgeschriften van onze kerken stammen uit de 16e en 17e eeuw. Is het nodig en verantwoord om nieuwe woorden te vinden in deze nieuwe tijd? Over deze en andere vragen gaat het tijdens de ontmoetingsdag.
 
 

LPB media

Het wonder van vergeving

In de Stille Week, de dagen die voorafgaan aan Pasen, kun je thuis, alleen of met een groep, de Vespers volgen die LPB media beschikbaar stelt: vijf filmpjes van ongeveer een kwartier waarin muziek en tekst elkaar afwisselen. Muziekgroep Stil acapella zorgt voor de muzikale omlijsting. De vespers zijn te vinden onder de lees-meerknop.
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 april a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 3 april binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.

NGK-Nieuwsbrief 2023-05


Synode van Deventer 2023

Bidstond en openingsvergadering

Je bent vandaag, 6 oktober, uitgenodigd om de bidstond en de openingsvergadering mee te maken van de Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK. De bidstond begint om 11:00. Daarin zal ds. Dinand Krol, preses van de vorige synode, voorgaan. Om 13:30 wordt de synode officieel geopend. Tijdens die vergadering wordt het nieuwe moderamen gekozen. Je bent welkom in de Koningskerk in Deventer (Mariënburghstraat 4), maar kunt beide bijeenkomsten ook via je scherm volgen, live of later.
Alles wat met de synode te maken heeft, dus ook de livestream van vandaag, is te vinden op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Als je liever rechtstreeks wordt geïnformeerd, volg dan de de sociale mediakanalen van de NGK. Klik op de link hieronder.
Lees meer
 

Commissie Geestelijke Verzorging

Krijgsmachtpredikanten gezocht!

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht bestaan momenteel ruim 140 fulltime functies voor geestelijk verzorgers. Sinds 1 januari 2020 behoren 46 van hen tot de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV). Gedurende het seizoen 2023-2024 ontstaan een aantal vacatures. De Commissie Geestelijke Verzorging is daarom op zoek naar predikanten die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant.
Lees meer
 

Commissie Kerkelijke Adviezen

Hoe te handelen als een emeritus zich onttrekt? – en andere FAQ’s

Een emeritus-predikant onttrekt zich aan de gemeente en breekt met het kerkverband. Wat moet een kerkenraad dan doen? En wélke kerkenraad? Het is helaas een vraag die de laatste tijd vaker actueel is. De commissie kerkelijke adviezen heeft daarover een algemeen advies geschreven, om kerkenraden een handvat te bieden. Want er moet inderdaad kerkelijk gehandeld worden.
Het advies is te vinden op www.ngk.nl, in de rubriek: Veelgestelde vragen bij de kerkorde. Die rubriek is net nieuw en wordt de komende tijd verder gevuld. Met die groeiende rubriek hoopt de commissie de kerken te dienen met kerkrechtelijke kennis.
Adviesvragen blijven welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ds. Rob Vreugdenhil, 010 7430134.
Lees meer
 

Kerkpunt/Michazondag

15 oktober: Michazondag

Tijdens de jaarlijkse Michazondag staan meer dan duizend kerken in Nederland stil bij een thema dat raakt aan gerechtigheid. Dit jaar valt de Michazondag op 15 oktober 2023 – zoals elk jaar op de zondag het dichtst bij Wereldarmoededag. Er is een kerkenpakket beschikbaar gesteld door Micha Nederland. Tijdens de Michazondag 2023 kijken we dit jaar naar de klimaatcrisis en naar hoe kwetsbare gemeenschappen daar op dit moment vooral door geraakt worden. Het pakket bevat preekschetsen, liedsuggesties, gespreksvragen, kinder- en tienermateriaal en nog veel meer. Je kunt het pakket gratis downloaden.
Lees meer
 

Verre Naasten

Zonnepanelen in Zuid-Afrika

Rondom Dankdag (1 november a.s.) vraagt Verre Naasten jouw aandacht voor zonnepanelen in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika wordt de stroom steeds vaker tijdelijk afgesloten, omdat het stroomnet niet genoeg capaciteit heeft. Ook partners van Verre Naasten hebben daar flink last, zoals het Nakekela Christian Community Centre. Deze kleine kliniek levert zorg aan mensen met hiv/aids of tuberculose. Door stroomuitval is het lastig om goede zorg te bieden. Dieselgeneratoren kosten veel geld en zijn niet milieuvriendelijk. De aanschaf van zonnepanelen en accu’s is een duurzame oplossing. Daarvoor is geld nodig, help je mee? Organiseer in jouw kerk een collecte.
Lees meer
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 november. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 1 november binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2

Onze kerk ontmoet en overlegt met andere kerken - Synode van Deventer 2023

Logo Synode Deventer 2023

De kerk waar jij bij hoort staat niet op zichzelf, maar onderhoudt banden met andere Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Natuurlijk ook met kerken in binnen- en buitenland die tot een ander kerkverband behoren, maar in dit bericht gaat het specifiek over de onderlinge contacten tussen kerken die zich Nederlandse Gereformeerde Kerken noemen en tot dat kerkverband behoren.

Afgevaardigden van plaatselijke kerken ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar in een regionale vergadering. Doel van die ontmoeting is dat kerken met elkaar meeleven, elkaar bemoedigen en waar nodig ondersteunen of corrigeren.

Eens in de drie jaar wordt er ook een landelijke vergadering georganiseerd, een synode. Vanuit elke regio worden daar twee mensen naartoe afgevaardigd. Zij hebben in totaal wel een dag of tien nodig, verdeeld over een aantal maanden, om het landelijke kerkenwerk te bespreken en plannen te maken voor de komende jaren.

Op vrijdag 6 oktober a.s. start de Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK. Deventer is de plek waar de synode begint met een bidstond en een openingsvergadering, en daarom krijgt deze synode die naam. Alle andere bijeenkomsten van deze synode vinden plaats in Conferentiehotel Mennorode in Elspeet op de Veluwe.

Je kunt zelf op allerlei manieren volgen wat er door de Synode van Deventer gezegd en besloten wordt. De belangrijkste informatiebron is de website van de NGK, www.ngk.nl. Als je naar die website gaat, staat op het startscherm een afbeelding met daarin de tekst ‘Synode van Deventer 2023’. Je kunt op de button in die afbeelding klikken en komt dan op deze pagina: www.ngk.nl/synode-van-deventer-2023 .

Elke openbare vergadering wordt live gestreamd maar kan ook achteraf teruggekeken worden, ook de bidstond en de openingsvergadering van 6 oktober a.s. De link naar de livestream vind je telkens kort voor de vergadering op deze speciale synodepagina. Je kunt op die pagina ook terecht als je wilt weten wie er vanuit jouw kerk of regio naar de synode is afgevaardigd, wat er op de agenda staat en wat er tijdens eerdere vergaderingen gezegd en besloten is. Wil je rechtstreeks geïnformeerd worden, dan kun je je abonneren op de NGK-nieuwsbrief en de verschillende sociale mediakanalen van de NGK volgen. Hoe je dat doet staat ook allemaal op de eerder genoemde synodepagina.

Wil je meeleven met wat er op de synode gebeurt, kijk dan in de lijst met afgevaardigden op de website of je de afgevaardigden vanuit jouw regio kent en vraag hun eens wat ze doen en hoe ze het ervaren. Andersom zullen de afgevaardigden als ze eraan toekomen ook hun best doen om de plaatselijke kerken over het synodewerk te informeren. Alles wat er door de Synode van Deventer gezegd en besproken wordt, gebeurt namelijk namens en in het belang van de plaatselijke kerken, ook die waar jij bij hoort. Ten slotte: draag de afgevaardigden op in je gebed; zij zullen net als alle werkers in de kerk Gods zegen nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Viering eenwording op 12 mei in Utrecht

Aanmelden kan vanaf 15 maart a.s.

jacobikerkOp 12 mei a.s. vindt in de Jacobikerk in Utrecht de viering plaats van de eenwording van de NGK en de GKv. De viering ’s avonds heeft een feestelijk karakter, waarin we dankbaar terugblikken, maar vooral hoopvol vooruitkijken. Het programma is al grotendeels bekend. Als je interesse hebt om de viering bij te wonen, kun je je vanaf 15 maart aanmelden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Op dat moment zullen we ook het programma publiceren. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus het is raadzaam om niet te lang te wachten met de aanmelding.

Een lied gebaseerd op Psalm 51, gezongen door Carla Chamoun

Tip van de PETRUS 40-dagentijdkalender 2023

Wees mij genadig, God

Een lied n.a.v. Psalm 51:3-6:

Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.


Dit lied werd gezongen in een speciale uitzending van Petrus in het land, waarin we zagen hoe Kerk in Actie zich samen met de kerken in Libanon inzet voor de mensen in een land dat kampt met de grootste economische crisis ooit. Bekijk de uitzending nu terug via NPO Start

Regiegroep Hereniging 2023-02

 
Onderwegn1k 200x135

Plaatselijke kerken: werk aan de winkel

De eenwording van NGK en GKv brengt voor alle kerken de nodige veranderingen met zich mee, ook als je plaatselijk zelfstandig naast elkaar blijft bestaan, als je al samengegaan bent of intensief samenwerkt, en zelfs als er helemaal geen kerk van het andere landelijke kerkverband in je omgeving te vinden is. De Regiegroep Hereniging heeft alles wat kerken moeten regelen op een rijtje gezet in een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging. Over sommige zaken moet al snel beslist worden. Een voorbeeld: de nieuwe Kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad een plaatselijke regeling vaststelt. Daarin moet vóór 1 mei 2023 vastgelegd worden wat de naam van de kerk is en of de diakenen deel uitmaken van de kerkenraad.
Klik hier om de Handreiking te downloaden. In de documentenbibliotheek (klik hieronder op 'Lees meer') staat een overzicht van alle informatie die al verspreid is of nog verspreid gaat worden.
 

LV/GS Zoetermeer 2023-02

logo_large

 

Dankbaarheid bij vaststelling Kerkorde

Alle eer aan God voor de grote eensgezindheid waarmee de kerkordebesprekingen gevoerd zijn; dank aan Hem voor de vaststelling ervan; dat was de strekking van de woorden die Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering, op 13 januari jl. sprak. Artikel voor artikel is de Kerkorde door de afgevaardigden nogmaals tegen het licht gehouden in de afgelopen maanden. Dat leverde op een enkel punt nog inhoudelijke wijzigingen op ten opzichte van de Kerkorde in eerste lezing, die ruim een jaar geleden werd vastgesteld.
De Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken zal mogelijk op een enkel punt nog aangepast worden, maar je kunt de vastgestelde versie hier al downloaden.

Landelijke vergadering en generale synode - NGK en GKv

Overgenomen uit "NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01".

logo_large

LV/GS

LV/GS Zoetermeer

Vandaag (13 januari) en morgen komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en generale synode weer bij elkaar. Zij werken hard aan de laatste dingen die nog besproken en besloten moeten worden voordat de hereniging van NGK en GKv kan plaatsvinden, D.V. op 1 mei aanstaande. Tijdens de zittingen van vandaag en morgen wordt als het goed is de nieuwe kerkorde definitief vastgesteld en wordt een begin gemaakt met de bespreking van allerhande regelingen. Je kunt de vergaderingen opnieuw live volgen; klik op de link hieronder. In de loop van volgende week zijn er verslagen en een vlog beschikbaar op www.lv-gs2022.nl, en op Twitter @lv_gs2022, Instagram ngk_gkv en Facebook @ngkgkv.

LV/GS live