Vanaf zondagmorgen 9.30 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid, zing en vier mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Na afloop: De uitslag van de Hemelvaartquiz en dansen met Wenda

Petra heeft de uitslag van de Bijbelse taferelen die uitgebeeld werden met Hemelvaart. En dans daarna lekker mee met Wenda op David Danced van Salvador.

Collecte

Vandaag is de collecte voor de zending en de diaconie.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp: zending en/of diaconie?

LITURGIE

Orgelopening (L.242: Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen)
Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: Sela - Onze verwachting
Kapelkwartet van de Kapel Hilversum: This little light of mine
Gebed
Zingen: Psalmen van nu 149
Schriftlezing: Psalm 149 vers 1 en 2, Handelingen 2 vers 1-6 en Openbaring 5 vers 8-14
Orgelintermezzo (L. 247: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt)
Overdenking: De Geest doorademt ons lied
Gereed maken van de Avondmaalstafel (EL. 121: O Heer U hebt zo zwaar geleden)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: 'Door Uw genade'
Viering Heilig Avondmaal
Gebed
Zingen: 'Heer Uw licht en Uw liefde schijnen'
Zegen
Orgelsluiting (EL. 159: Here mijn God , almachtige God)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Kapelkwartet van de Kapel Hilversum o.l.v. Anette van Tol - piano Annet Kloppert
Schriftlezing: Aart van Henten
Orgel: Wil Slager

De uitslag van de Hemelvaartquiz en dansen met Wenda

 

"Laten we elkaar het licht van Pinksteren doorgeven."

Verschillende protestantse voorgangers en een wethouder van de ChristenUnie geven in deze video aan elkaar een lichtje door, waarbij ze iets vertellen over de betekenis van Pinksteren in deze bijzondere tijd. Onder hen zijn ds. Dinand Krol, GKv-predikant van Terneuzen en assessor van de synode, en ds. Willem Smouter, NGK-predikant van Apeldoorn.

EO, Protestantse Kerk in Nederland en tientallen kerken werken samen

De Evangelische Omroep en de Protestantse Kerk in Nederland lanceren vandaag – in aanloop naar Pinksteren – het resultaat van een uniek project. Onder de naam ‘U geeft rust’ werkten zangers en muzikanten uit meer dan twintig kerken door heel Nederland samen aan één lied. “In een tijd dat we niet bij elkaar mogen komen in de kerk, doen we iets dat alle kerkmuren overstijgt.” Het lied ‘U geeft rust (door alles heen)’ is onder meer te beluisteren via het YouTube-kanaal van de EO.

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Stichting Sizanani'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Sizanani'?

LITURGIE

Orgelopening (NLB. 212: Laten wij zingend deze dag beginnen)
Welkom en aansteken kaars
Zingen: '10.000 redenen' (Opwekking 733)
Gebed
Zingen: 'Zoekend naar licht'
Richtlijn
Zingen: Psalm 118
Schriftlezing: Genenis 18 vers 16-33
Orgelintermezzo (Ps. 149: Halleluja laat opgetogen)
Overdenking
Zingen: 'Ik zal er zijn'
Dankgebed en voorbede
Zingen: 'Onze Vader'
Zegen
Orgelafsluiting (EL. 140: Kroon Hem met Gouden Kroon)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Hans Doeve
Overdenking: ds. Freddy Gerkema
Orgel intermezzo: Wil Slager

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Vooraf: online alternatief dauwtrappen met Bijbelse taferelen

We bewegen te weinig en zitten te veel. Kom uit de stoel en doe lekker mee met Wenda, Josje en Petra en raad ondertussen welke Bijbelse taferelen ze uitbeelden.

Weet jij ze alle acht stuur dan je oplossing naar Wenda of Petra en maak kans op een mooi prijs.

Muziek: Real Love (Studio Version) - Hillsong Young & Free

Collecte

Vandaag is de collecte voor de zending.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:zending?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Halleluja eeuwig dank en ere'
Gebed
Zingen: Psalm 47:1,3
Schriftlezing: Hebreeën 10 vers 11-18
Orgelintermezzo
Overdenking
Zingen: 'Nabij Gods hoog verheven troon'
Dankgebed en voorbede
Zingen: 'Opgevaren naar de Hemel'
Zegen

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Martijn van Henten
Overdenking: Petra de Joode
Orgel intermezzo: Wil Slager

 

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'het Spanjewerk'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Spanjewerk'?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: Psalm 150 - 'Loof God, looft Hem overal'
Gebed
Schriftlezing Johannes 11: 17-27
Zingen: 'Mijn Jezus ik houd van U'
Orgelintermezzo
Overdenking - Onaantastbaar leven
Zingen: Psalm 16 - Ik val niet uit Zijn hand
Gebed
Zingen: ‘k stel mijn vertrouwen'
Zegen

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Petra de Joode
Overdenking: Broeder Jan Willem Ploeg
Orgel intermezzo: Jan van Ree

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Bangui'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Bangui'?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Iedereen zoekt U, jong en oud'
Gebed
Zingen: Psalmen voor Nu 130 'Uit de diepten roep ik U'
Schriftlezing: Psalm 130
Orgelintermezzo
Overdenking
Zingen: 'Stil, mijn ziel wees stil'
Gebed
Zingen: 'Ik zal er zijn'
Zegen

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Rianne van Henten
Overdenking: ds. Frank Schneider
Orgel intermezzo: Jan van Ree

Op zondagmorgen wordt om 10.00 uur de dienst gehouden en uitgezonden via het Youtube kanaal van de Hervormde Gemeente Loosdrecht.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Deze zondag is de collecte voor 'Stichting Sizanani'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Stichting Sizanani'?

 

LITURGIE

Intochtslied: Psalm 95: 1 en 2

Stil gebed – Votum – Groet

Thema : ‘De HEER is mijn banier’

Zingen: Psalm 97: 1 en 5

Wet van God

Zingen: Psalm 97: 6

Gebed

Bijbellezing: Exodus 17: 8-16, Wenda Lamme

Zingen: Psalm 105: 17 en 18

Verkondiging

Zingen: Gezang 109: 1 en 4

Woord van de maand: 1 Korinthe 15:55-57

Lied van de maand: Hemelhoog 207: 1 en 2 ‘Weet je dat de lente komt’                        

Gebed, Jaap Augustijn

Collecte

Zingen: Liedboek 2013 Gezang 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Zie tekst hieronder).

Zegen

Zingen: Gezang 411: 1 en 6 ‘Wilhelmus’

 

Tekst Gezang 416:

1.         Ga met God en Hij zal met je zijn

            jou nabij op al je wegen

            met Zijn raad en troost en zegen.

            Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.         Ga met God en Hij zal met je zijn

            bij gevaar, in bange tijden

            over jou Zijn vleugels spreiden

            Ga met God en Hij zal met je zijn

4.         Ga met God en Hij zal met je zijn,   

            tot wij weer elkaar ontmoeten,

            in Zijn naam elkaar begroeten.

            Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Red een kind' en de stichting ‘Hulp vervolgde Christenen'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Red een kind' en/of ‘Hulp vervolgde Christenen'?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Onze hulp en onze verwachting'
Gebed
Zingen: 'Wat vlied of bezwijk'
Schriftlezing: Lucas 21:1-11; 25-28 uit de Bijbel in gewone taal
Orgelintermezzo
Overdenking
Luisterlied: 17 miljoen mensen
Gebed
Zingen: 'Wilhelmus'
Zegen
Zingen: 'Ga met God'

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Daan van der Veen
Overdenking: ds. Auke Siebenga
Orgel intermezzo: Wil Slager

Vanaf zondagmorgen 7.00u is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Deze zondag is de collecte voor de diaconie.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp: diaconie?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: De kracht van Uw liefde
Gebed
Afsluiting 40 dagen project Tussen Hemel en Aarde
Zingen: Projectlied
Preek deel 1: Introductie
Lezen: Efeze 4:1-16
Preek deel 2: Kom in beweging want samen kom je verder
Orgel intermezzo
Lezen: Efeze 4:17-32
Preek deel 3: Kom in beweging want je bent een nieuw mens
Zingen: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Gebed
Zegen

 

Samenzang: Nederland zingt-EO
Project: Wenda Lamme
Schriftlezing: Petra de Joode
Overdenking: Timo van der Heijden
Orgel intermezzo: Wil Slager

Het is alweer enige tijd geleden dat wij officieel afscheid namen van dominee Auke Siebenga als onze eigen predikant. Maar vandaag ontving hij per post  nog een laatste afscheidscadeau. Een fotoalbum met foto's van de afscheidsgemeentedag, de emeritaatsdienst, de receptie en de nazit.

 

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten