Skip to main content

Nieuws

NGK-Nieuwsbrief 2023-05


Synode van Deventer 2023

Bidstond en openingsvergadering

Je bent vandaag, 6 oktober, uitgenodigd om de bidstond en de openingsvergadering mee te maken van de Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK. De bidstond begint om 11:00. Daarin zal ds. Dinand Krol, preses van de vorige synode, voorgaan. Om 13:30 wordt de synode officieel geopend. Tijdens die vergadering wordt het nieuwe moderamen gekozen. Je bent welkom in de Koningskerk in Deventer (Mariënburghstraat 4), maar kunt beide bijeenkomsten ook via je scherm volgen, live of later.
Alles wat met de synode te maken heeft, dus ook de livestream van vandaag, is te vinden op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Als je liever rechtstreeks wordt geïnformeerd, volg dan de de sociale mediakanalen van de NGK. Klik op de link hieronder.
Lees meer
 

Commissie Geestelijke Verzorging

Krijgsmachtpredikanten gezocht!

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht bestaan momenteel ruim 140 fulltime functies voor geestelijk verzorgers. Sinds 1 januari 2020 behoren 46 van hen tot de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV). Gedurende het seizoen 2023-2024 ontstaan een aantal vacatures. De Commissie Geestelijke Verzorging is daarom op zoek naar predikanten die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant.
Lees meer
 

Commissie Kerkelijke Adviezen

Hoe te handelen als een emeritus zich onttrekt? – en andere FAQ’s

Een emeritus-predikant onttrekt zich aan de gemeente en breekt met het kerkverband. Wat moet een kerkenraad dan doen? En wélke kerkenraad? Het is helaas een vraag die de laatste tijd vaker actueel is. De commissie kerkelijke adviezen heeft daarover een algemeen advies geschreven, om kerkenraden een handvat te bieden. Want er moet inderdaad kerkelijk gehandeld worden.
Het advies is te vinden op www.ngk.nl, in de rubriek: Veelgestelde vragen bij de kerkorde. Die rubriek is net nieuw en wordt de komende tijd verder gevuld. Met die groeiende rubriek hoopt de commissie de kerken te dienen met kerkrechtelijke kennis.
Adviesvragen blijven welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ds. Rob Vreugdenhil, 010 7430134.
Lees meer
 

Kerkpunt/Michazondag

15 oktober: Michazondag

Tijdens de jaarlijkse Michazondag staan meer dan duizend kerken in Nederland stil bij een thema dat raakt aan gerechtigheid. Dit jaar valt de Michazondag op 15 oktober 2023 – zoals elk jaar op de zondag het dichtst bij Wereldarmoededag. Er is een kerkenpakket beschikbaar gesteld door Micha Nederland. Tijdens de Michazondag 2023 kijken we dit jaar naar de klimaatcrisis en naar hoe kwetsbare gemeenschappen daar op dit moment vooral door geraakt worden. Het pakket bevat preekschetsen, liedsuggesties, gespreksvragen, kinder- en tienermateriaal en nog veel meer. Je kunt het pakket gratis downloaden.
Lees meer
 

Verre Naasten

Zonnepanelen in Zuid-Afrika

Rondom Dankdag (1 november a.s.) vraagt Verre Naasten jouw aandacht voor zonnepanelen in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika wordt de stroom steeds vaker tijdelijk afgesloten, omdat het stroomnet niet genoeg capaciteit heeft. Ook partners van Verre Naasten hebben daar flink last, zoals het Nakekela Christian Community Centre. Deze kleine kliniek levert zorg aan mensen met hiv/aids of tuberculose. Door stroomuitval is het lastig om goede zorg te bieden. Dieselgeneratoren kosten veel geld en zijn niet milieuvriendelijk. De aanschaf van zonnepanelen en accu’s is een duurzame oplossing. Daarvoor is geld nodig, help je mee? Organiseer in jouw kerk een collecte.
Lees meer
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 november. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 1 november binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2

Onze kerk ontmoet en overlegt met andere kerken - Synode van Deventer 2023

Logo Synode Deventer 2023

De kerk waar jij bij hoort staat niet op zichzelf, maar onderhoudt banden met andere Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Natuurlijk ook met kerken in binnen- en buitenland die tot een ander kerkverband behoren, maar in dit bericht gaat het specifiek over de onderlinge contacten tussen kerken die zich Nederlandse Gereformeerde Kerken noemen en tot dat kerkverband behoren.

Afgevaardigden van plaatselijke kerken ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar in een regionale vergadering. Doel van die ontmoeting is dat kerken met elkaar meeleven, elkaar bemoedigen en waar nodig ondersteunen of corrigeren.

Eens in de drie jaar wordt er ook een landelijke vergadering georganiseerd, een synode. Vanuit elke regio worden daar twee mensen naartoe afgevaardigd. Zij hebben in totaal wel een dag of tien nodig, verdeeld over een aantal maanden, om het landelijke kerkenwerk te bespreken en plannen te maken voor de komende jaren.

Op vrijdag 6 oktober a.s. start de Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK. Deventer is de plek waar de synode begint met een bidstond en een openingsvergadering, en daarom krijgt deze synode die naam. Alle andere bijeenkomsten van deze synode vinden plaats in Conferentiehotel Mennorode in Elspeet op de Veluwe.

Je kunt zelf op allerlei manieren volgen wat er door de Synode van Deventer gezegd en besloten wordt. De belangrijkste informatiebron is de website van de NGK, www.ngk.nl. Als je naar die website gaat, staat op het startscherm een afbeelding met daarin de tekst ‘Synode van Deventer 2023’. Je kunt op de button in die afbeelding klikken en komt dan op deze pagina: www.ngk.nl/synode-van-deventer-2023 .

Elke openbare vergadering wordt live gestreamd maar kan ook achteraf teruggekeken worden, ook de bidstond en de openingsvergadering van 6 oktober a.s. De link naar de livestream vind je telkens kort voor de vergadering op deze speciale synodepagina. Je kunt op die pagina ook terecht als je wilt weten wie er vanuit jouw kerk of regio naar de synode is afgevaardigd, wat er op de agenda staat en wat er tijdens eerdere vergaderingen gezegd en besloten is. Wil je rechtstreeks geïnformeerd worden, dan kun je je abonneren op de NGK-nieuwsbrief en de verschillende sociale mediakanalen van de NGK volgen. Hoe je dat doet staat ook allemaal op de eerder genoemde synodepagina.

Wil je meeleven met wat er op de synode gebeurt, kijk dan in de lijst met afgevaardigden op de website of je de afgevaardigden vanuit jouw regio kent en vraag hun eens wat ze doen en hoe ze het ervaren. Andersom zullen de afgevaardigden als ze eraan toekomen ook hun best doen om de plaatselijke kerken over het synodewerk te informeren. Alles wat er door de Synode van Deventer gezegd en besproken wordt, gebeurt namelijk namens en in het belang van de plaatselijke kerken, ook die waar jij bij hoort. Ten slotte: draag de afgevaardigden op in je gebed; zij zullen net als alle werkers in de kerk Gods zegen nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Viering eenwording op 12 mei in Utrecht

Aanmelden kan vanaf 15 maart a.s.

jacobikerkOp 12 mei a.s. vindt in de Jacobikerk in Utrecht de viering plaats van de eenwording van de NGK en de GKv. De viering ’s avonds heeft een feestelijk karakter, waarin we dankbaar terugblikken, maar vooral hoopvol vooruitkijken. Het programma is al grotendeels bekend. Als je interesse hebt om de viering bij te wonen, kun je je vanaf 15 maart aanmelden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Op dat moment zullen we ook het programma publiceren. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus het is raadzaam om niet te lang te wachten met de aanmelding.

Een lied gebaseerd op Psalm 51, gezongen door Carla Chamoun

Tip van de PETRUS 40-dagentijdkalender 2023

Wees mij genadig, God

Een lied n.a.v. Psalm 51:3-6:

Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.


Dit lied werd gezongen in een speciale uitzending van Petrus in het land, waarin we zagen hoe Kerk in Actie zich samen met de kerken in Libanon inzet voor de mensen in een land dat kampt met de grootste economische crisis ooit. Bekijk de uitzending nu terug via NPO Start

Regiegroep Hereniging 2023-02

 
Onderwegn1k 200x135

Plaatselijke kerken: werk aan de winkel

De eenwording van NGK en GKv brengt voor alle kerken de nodige veranderingen met zich mee, ook als je plaatselijk zelfstandig naast elkaar blijft bestaan, als je al samengegaan bent of intensief samenwerkt, en zelfs als er helemaal geen kerk van het andere landelijke kerkverband in je omgeving te vinden is. De Regiegroep Hereniging heeft alles wat kerken moeten regelen op een rijtje gezet in een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging. Over sommige zaken moet al snel beslist worden. Een voorbeeld: de nieuwe Kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad een plaatselijke regeling vaststelt. Daarin moet vóór 1 mei 2023 vastgelegd worden wat de naam van de kerk is en of de diakenen deel uitmaken van de kerkenraad.
Klik hier om de Handreiking te downloaden. In de documentenbibliotheek (klik hieronder op 'Lees meer') staat een overzicht van alle informatie die al verspreid is of nog verspreid gaat worden.
 

LV/GS Zoetermeer 2023-02

logo_large

 

Dankbaarheid bij vaststelling Kerkorde

Alle eer aan God voor de grote eensgezindheid waarmee de kerkordebesprekingen gevoerd zijn; dank aan Hem voor de vaststelling ervan; dat was de strekking van de woorden die Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering, op 13 januari jl. sprak. Artikel voor artikel is de Kerkorde door de afgevaardigden nogmaals tegen het licht gehouden in de afgelopen maanden. Dat leverde op een enkel punt nog inhoudelijke wijzigingen op ten opzichte van de Kerkorde in eerste lezing, die ruim een jaar geleden werd vastgesteld.
De Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken zal mogelijk op een enkel punt nog aangepast worden, maar je kunt de vastgestelde versie hier al downloaden.

Landelijke vergadering en generale synode - NGK en GKv

Overgenomen uit "NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01".

logo_large

LV/GS

LV/GS Zoetermeer

Vandaag (13 januari) en morgen komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en generale synode weer bij elkaar. Zij werken hard aan de laatste dingen die nog besproken en besloten moeten worden voordat de hereniging van NGK en GKv kan plaatsvinden, D.V. op 1 mei aanstaande. Tijdens de zittingen van vandaag en morgen wordt als het goed is de nieuwe kerkorde definitief vastgesteld en wordt een begin gemaakt met de bespreking van allerhande regelingen. Je kunt de vergaderingen opnieuw live volgen; klik op de link hieronder. In de loop van volgende week zijn er verslagen en een vlog beschikbaar op www.lv-gs2022.nl, en op Twitter @lv_gs2022, Instagram ngk_gkv en Facebook @ngkgkv.

LV/GS live

 

Regiegroep - Documentenbibliotheek NGK-GKv

Overgenomen uit "NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01".

Onderwegn1k 200x135

Regiegroep

Documentenbibliotheek

Krijgt onze kerk vanzelf een andere naam na de hereniging van NGK en GKv? Wat doen we met de @ngk- of @gkv-mailadressen die we nu gebruiken? Hoe kunnen we plaatselijk de eenwording vieren op een manier die bij onze gemeente past? Komt er een logo of beeldmerk dat we kunnen gebruiken?

Het kan zijn dat je je al met deze en andere vragen bezighoudt, maar sowieso krijgt iedere kerk ermee te maken als de NGK en de GKv vanaf 1 mei samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Je mag erop rekenen dat je tijdig en rechtstreeks geïnformeerd wordt. Daarnaast verschijnt er binnenkort een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, en wordt er een documentenbibliotheek ingericht waarin alles wat er aan de kerken gestuurd is overzichtelijk gerangschikt wordt.

Lees verder...

Kerstlunch - zondag 18 december 2022

2019 12 18 Kerstlunch 031

Wij hopen als gemeente zondag 18 december na de dienst en na het koffiedrinken te gaan genieten van een goede en gezellige Kerstlunch.

De kerkdienst zal op 18 december om 10.00 uur aanvangen.

Leesrooster Advent 2022

Levenslicht - Op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

zondag 27 november             | 2 Samuël 11: 1-4

maandag 28 november          | 2 Samuel 11: 5-17 en 26-27

dinsdag 29 november            | 2 Samuël 12: 13-25

woensdag 30 november        | 1 Koningen 1: 11-31

donderdag 1 december          | Lucas 1: 26-27

vrijdag 2 december                | 1 Koningen 2:13-25

zaterdag 3 december             | Psalm 127

zondag 4 december               | Ruth 4: 13-17

maandag 5 december            | Rechters 17: 1-6

dinsdag 6 december              | Ruth 1:1-6, 18-22

woensdag 7 december          | Ruth 1: 6-17

donderdag 8 december         | Lucas 1: 28-38

vrijdag 9 december               | Ruth 2: 1-12

zaterdag 10 december           | Psalm 128

Zondag 11 december             | Jozua 2: 1-3

Maandag 12 december          | Jozua 1:1-9

Dinsdag 13 december           | Jozua 2: 4-7

Woensdag 14 december        | Jozua 2: 8-14

Donderdag 15 december       | Lucas 1: 39-45

Vrijdag 16 december             | Jozua 6: 15-24

Zaterdag 17 december          | Jacobus 2: 14-17, 25-26

Zondag 18 december            | Genesis 38: 1-11

Maandag 19 december          | Genesis 38: 12-14

Dinsdag 20 december           | Genesis 38: 15-23

Woensdag 21 december        | Genesis 38: 24-26

Donderdag 22 december       | Lucas 1: 46-55

Vrijdag 23 december            | Genesis 38: 27-30

Zaterdag 24 december          | Genesis 49: 8-12

Zondag 25 december            | Mattheüs 1: 16, 18-25

Dit leesrooster is onderdeel van het Adventsproject Levenslicht. Via de startpagina van deze website kun je een document inzien met een meer uitgebreide versie van dit leesrooster. Daarbij wordt in de week na Kerst opnieuw kort gekeken naar de vrouwen die Mattheüs opnam in het geslachtsregister van Jezus.