Na de dienst over de Bijbel drinken we koffie uit bekers van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met de bekers vormen we woorden met wat we elkaar toewensen; moed, trouw, liefde en frede (bij gebrek aan een v...).

2019 10 27 letterbekers 0012019 10 27 letterbekers 0032019 10 27 letterbekers 0042019 10 27 letterbekers 006

Met dank aan Martijn van Henten.

We houden van onze ontmoetingen op zondag.
Samen verbazen we ons over de liefde en de grootheid van God.
Samen zingen we in ons oude gebouw nieuwe liederen.
Samen delen we ons geloof – dat laten we graag horen!
Welkom bij ons in de kerk of in een kerk bij jou in de buurt.

2019 09 15 Belijdenis Lucas 002
Laat van je horen was het thema van de dienst op startzondag 15 september. 
In deze dienst deed Lucas Slager belijdenis van zijn geloof temidden van de gemeente en zijn familieleden.

2019 09 15 Belijdenis Lucas 005
 

2019 09 15 Belijdenis Lucas 008

Aart van Henten overhandigde Lucas namens de gemeente de nieuwe Infographics bijbel. 

Martijn van Henten maakte filmopnames zodat we als gemeente van ons kunnen laten horen. De opnames zullen verstuurd worden naar de kerken in  ZuidAfrika en Soemba die wij steunen.

2019 09 15 Belijdenis Lucas 004

2019 09 01 Petra en Wenda bevestigd 001Tijdens de dienst van zondag 1 september heeft dominee Auke Siebenga twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Petra de Joode als ouderling en Wenda Lamme als diaken: twee meelevende vrouwen die altijd enthousiast hun geloof delen. Dominee Siebenga benoemde de lijst van taken die beide gemeenteleden nu op zich nemen en vroeg de gemeente om hen te accepteren in hun functie als geroepenen door God. De nieuwe ambtsdragers en de gemeente stemden volmondig in met de hen gestelde vragen. De vertrekkende ambtsdragers, Peter Slager en Patrick van Henten, die samen het scribaat hebben gevoerd, werden bedankt voor hun inzet van de afgelopen vier jaar. 

Op zondag 18 augustus zijn we als gemeente te gast in de Hervormde Kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk.
De dienst begint om 9.30 uur. Parkeren kan op het terrein voor de kerk en aan de overkant, schuin tegenover de kerk.
Een mooie gelegenheid om onze verbondenheid in Christus te vieren.
Het is de laatste keer dat wij dat als gezamenlijke kerken van Oud-Loosdrecht kunnen doen. 
Op 8 september wordt de laatste dienst gehouden in de Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht.
De gemeenteleden van die kerk sluiten zich daarna aan bij de Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht.Lente Loosdrecht

2018 05 23 Kerkconiferen 011Zaterdag 27 juli en zondag 28 juli van 12.00 uur tot 16.00 uur zetten we onze kerkdeuren open voor voorbijgangers. Iedereen mag dan een kijkje nemen in onze kerk. 

Veel passanten rijden voorbij aan ons gebouw en zij weten vaak niet dat er een kerk staat aan de dijk waar iedere zondag een dienst gehouden wordt.
 
Ook op 10 en 11 augustus kunnen voorbijgangers binnenlopen in de kerk. Eén van onze gemeenteleden zal aanwezig zijn om de gasten te begroeten en eventuele vragen te beantwoorden.

2019 05 19 Praise 001Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk hem onze lof te brengen. Deze woorden uit psalm 147 waren het thema in de kerkdienst van 19 mei. Dit thema werd onderstreept door het optreden van de Praiseband Loosdrecht, die het lofzingen in praktijk bracht, samen met de leden van de  gemeente.

2019 05 10 plantenmarkt 005Het weer werkte goed mee op zaterdag 11 mei voor de jaarlijkse planten- en 2019 05 11 Plantenmarkt 013boekenmarkt.

De kassa rinkelde en op het terras genoot iedereen van lekkere taart2019 05 11 Plantenmarkt 008. De bezoekers konden blij en tevreden met hun gezellige plantjes naar huis.

2019 05 11 Plantenmarkt 003

Planten en boekenmarktZaterdag 11 mei is de jaarlijkse markt voor eenjarige planten en voor tweedehands boeken op het kerkplein van de Nederlands Gereformeerde Kerk en in het Honk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 124.

De verkoop begint om 10.00 uur en eindigt rond 14.00 uur. U kunt ook genieten van een kopje koffie, thee of frisdrank en zelfgebakken taart.

2019 04 21 Paasontbijt 0302019 04 21 Paasontbijt 041In een feestelijke kerkdienst vierden we de  opstanding van Jezus.Na afloop kreeg iedereen een "Opstandingsplant" die het nieuwe leven symboliseert. Uit het dorre hout komt fris groen!

2019 04 21 Paasontbijt 023Op de feestelijke Paasmorgen begonnen we als gemeente met een gezamenlijk ontbijt. 2019 04 21 Paasontbijt 004Een rijk voorzien buffet stond klaar en ook de naaste buren van de kerk schoven aan bij deze maaltijd.2019 04 21 Paasontbijt 014

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten