Skip to main content

Nieuws

Viering eenwording op 12 mei in Utrecht

Aanmelden kan vanaf 15 maart a.s.

jacobikerkOp 12 mei a.s. vindt in de Jacobikerk in Utrecht de viering plaats van de eenwording van de NGK en de GKv. De viering ’s avonds heeft een feestelijk karakter, waarin we dankbaar terugblikken, maar vooral hoopvol vooruitkijken. Het programma is al grotendeels bekend. Als je interesse hebt om de viering bij te wonen, kun je je vanaf 15 maart aanmelden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Op dat moment zullen we ook het programma publiceren. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus het is raadzaam om niet te lang te wachten met de aanmelding.

Een lied gebaseerd op Psalm 51, gezongen door Carla Chamoun

Tip van de PETRUS 40-dagentijdkalender 2023

Wees mij genadig, God

Een lied n.a.v. Psalm 51:3-6:

Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.


Dit lied werd gezongen in een speciale uitzending van Petrus in het land, waarin we zagen hoe Kerk in Actie zich samen met de kerken in Libanon inzet voor de mensen in een land dat kampt met de grootste economische crisis ooit. Bekijk de uitzending nu terug via NPO Start

Regiegroep Hereniging 2023-02

 
Onderwegn1k 200x135

Plaatselijke kerken: werk aan de winkel

De eenwording van NGK en GKv brengt voor alle kerken de nodige veranderingen met zich mee, ook als je plaatselijk zelfstandig naast elkaar blijft bestaan, als je al samengegaan bent of intensief samenwerkt, en zelfs als er helemaal geen kerk van het andere landelijke kerkverband in je omgeving te vinden is. De Regiegroep Hereniging heeft alles wat kerken moeten regelen op een rijtje gezet in een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging. Over sommige zaken moet al snel beslist worden. Een voorbeeld: de nieuwe Kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad een plaatselijke regeling vaststelt. Daarin moet vóór 1 mei 2023 vastgelegd worden wat de naam van de kerk is en of de diakenen deel uitmaken van de kerkenraad.
Klik hier om de Handreiking te downloaden. In de documentenbibliotheek (klik hieronder op 'Lees meer') staat een overzicht van alle informatie die al verspreid is of nog verspreid gaat worden.
 

LV/GS Zoetermeer 2023-02

logo_large

 

Dankbaarheid bij vaststelling Kerkorde

Alle eer aan God voor de grote eensgezindheid waarmee de kerkordebesprekingen gevoerd zijn; dank aan Hem voor de vaststelling ervan; dat was de strekking van de woorden die Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering, op 13 januari jl. sprak. Artikel voor artikel is de Kerkorde door de afgevaardigden nogmaals tegen het licht gehouden in de afgelopen maanden. Dat leverde op een enkel punt nog inhoudelijke wijzigingen op ten opzichte van de Kerkorde in eerste lezing, die ruim een jaar geleden werd vastgesteld.
De Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken zal mogelijk op een enkel punt nog aangepast worden, maar je kunt de vastgestelde versie hier al downloaden.

Landelijke vergadering en generale synode - NGK en GKv

Overgenomen uit "NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01".

logo_large

LV/GS

LV/GS Zoetermeer

Vandaag (13 januari) en morgen komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en generale synode weer bij elkaar. Zij werken hard aan de laatste dingen die nog besproken en besloten moeten worden voordat de hereniging van NGK en GKv kan plaatsvinden, D.V. op 1 mei aanstaande. Tijdens de zittingen van vandaag en morgen wordt als het goed is de nieuwe kerkorde definitief vastgesteld en wordt een begin gemaakt met de bespreking van allerhande regelingen. Je kunt de vergaderingen opnieuw live volgen; klik op de link hieronder. In de loop van volgende week zijn er verslagen en een vlog beschikbaar op www.lv-gs2022.nl, en op Twitter @lv_gs2022, Instagram ngk_gkv en Facebook @ngkgkv.

LV/GS live

 

Regiegroep - Documentenbibliotheek NGK-GKv

Overgenomen uit "NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01".

Onderwegn1k 200x135

Regiegroep

Documentenbibliotheek

Krijgt onze kerk vanzelf een andere naam na de hereniging van NGK en GKv? Wat doen we met de @ngk- of @gkv-mailadressen die we nu gebruiken? Hoe kunnen we plaatselijk de eenwording vieren op een manier die bij onze gemeente past? Komt er een logo of beeldmerk dat we kunnen gebruiken?

Het kan zijn dat je je al met deze en andere vragen bezighoudt, maar sowieso krijgt iedere kerk ermee te maken als de NGK en de GKv vanaf 1 mei samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Je mag erop rekenen dat je tijdig en rechtstreeks geïnformeerd wordt. Daarnaast verschijnt er binnenkort een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, en wordt er een documentenbibliotheek ingericht waarin alles wat er aan de kerken gestuurd is overzichtelijk gerangschikt wordt.

Lees verder...

Kerstlunch - zondag 18 december 2022

2019 12 18 Kerstlunch 031

Wij hopen als gemeente zondag 18 december na de dienst en na het koffiedrinken te gaan genieten van een goede en gezellige Kerstlunch.

De kerkdienst zal op 18 december om 10.00 uur aanvangen.

Leesrooster Advent 2022

Levenslicht - Op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

zondag 27 november             | 2 Samuël 11: 1-4

maandag 28 november          | 2 Samuel 11: 5-17 en 26-27

dinsdag 29 november            | 2 Samuël 12: 13-25

woensdag 30 november        | 1 Koningen 1: 11-31

donderdag 1 december          | Lucas 1: 26-27

vrijdag 2 december                | 1 Koningen 2:13-25

zaterdag 3 december             | Psalm 127

zondag 4 december               | Ruth 4: 13-17

maandag 5 december            | Rechters 17: 1-6

dinsdag 6 december              | Ruth 1:1-6, 18-22

woensdag 7 december          | Ruth 1: 6-17

donderdag 8 december         | Lucas 1: 28-38

vrijdag 9 december               | Ruth 2: 1-12

zaterdag 10 december           | Psalm 128

Zondag 11 december             | Jozua 2: 1-3

Maandag 12 december          | Jozua 1:1-9

Dinsdag 13 december           | Jozua 2: 4-7

Woensdag 14 december        | Jozua 2: 8-14

Donderdag 15 december       | Lucas 1: 39-45

Vrijdag 16 december             | Jozua 6: 15-24

Zaterdag 17 december          | Jacobus 2: 14-17, 25-26

Zondag 18 december            | Genesis 38: 1-11

Maandag 19 december          | Genesis 38: 12-14

Dinsdag 20 december           | Genesis 38: 15-23

Woensdag 21 december        | Genesis 38: 24-26

Donderdag 22 december       | Lucas 1: 46-55

Vrijdag 23 december            | Genesis 38: 27-30

Zaterdag 24 december          | Genesis 49: 8-12

Zondag 25 december            | Mattheüs 1: 16, 18-25

Dit leesrooster is onderdeel van het Adventsproject Levenslicht. Via de startpagina van deze website kun je een document inzien met een meer uitgebreide versie van dit leesrooster. Daarbij wordt in de week na Kerst opnieuw kort gekeken naar de vrouwen die Mattheüs opnam in het geslachtsregister van Jezus. 

Winter BINGO - zaterdagavond 26 november

Het is al weer een hele tijd geleden maar dit jaar organiseren we weer een

winter bingo

Iedereen is van harte welkom op

26 november

20.00 uur in het Honk

We hebben weer leuke prijzen met een winters thema. U komt toch ook?

Sandra, Tanny en Wenda

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-10

 

ModeramenLV/GS van Zoetermeer

11 en 12 november: vaststelling van de Kerkorde

Op 8 oktober jl. zijn de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) geopend in Zoetermeer. Aan die opening ging een bidstond vooraf. Tijdens de openingsvergadering zijn vanuit beide geledingen vier mensen verkozen die samen leiding gaan geven aan de laatste besprekingen die nog gevoerd moeten worden voordat de NGK en de GKv samengaan.
De eerste inhoudelijke vergaderingen van de gezamenlijke LV/GS staan gepland voor 11 en 12 november a.s. De afgevaardigden buigen zich dan over de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken, die in november 2021 in eerste lezing is vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt, als alles volgens plan verloopt, op 12 november a.s. plaats. De plenaire, openbare gedeelten van besprekingen zijn via een livestream te volgen.
Klik hier om te zien wie samen het moderamen vormen.
Klik hier voor de agenda van 11 en 12 november a.s.
Klik hier voor de livestream.
 
 

Dies NatalisTheologische Universiteit Kampen | Utrecht

Viering Dies Natalis

Op 6 december a.s. viert de TU Kampen | Utrecht haar Dies Natalis, met een bijeenkomst over het thema ‘Academische theologie en christelijk onderwijs: op zoek naar vruchtbare combinaties.’ Tijdens deze bijeenkomst wordt er afscheid genomen van prof. dr. Roel Kuiper als rector en voorzitter van het College van Bestuur. Het rectoraat zal hij overdragen aan prof. dr. George Harinck en het voorzitterschap van het College van Bestuur aan drs. Pim Boven. Roel Kuiper blijft als hoogleraar werkzaam aan de universiteit.
De bijeenkomst vindt plaats in De Burgwal, Burgwal 60 in Kampen en begint om 15.00 uur. Na afloop is er een receptie. U bent van harte welkom. Klik op de Lees verder-link hieronder om u aan te melden. 

Lees verder...

 
 
 

Tranen van tienersKerkpunt

Blog: de tranen van tieners

‘Afgelopen zondag zat ik huilend in de kerk. Niet omdat de preek zo slecht was. Ook niet omdat God een speciale boodschap voor mij had. Het ging in de dienst over het in Egypte onderdrukte volk Israël. In hun tranen zag ik ineens de tranen van tieners anno 2022. En hun lijden raakt mij.’ Lees hier de hele blog van Ingrid Plantinga over tieners en de druk om te presteren. Of ontdek de module ‘God en de prestatiemaatschappij’ door op de Lees verder-link hieronder te klikken. 

Lees verder...

 
 
 

AKE22-omslag-212x300Kerkpunt/Steunpunt Liturgie

Advents- en Kerstproject

Steunpunt Liturgie biedt dit jaar voor kerken in de aanloop naar Kerst materiaal onder het thema ‘Levenslicht: op zoek naar het verborgen verleden van Jezus.’ Stapsgewijs gaan we terug in de tijd, en daarbij komen we enkele markante voorouders tegen: vier vrouwen. Er komt veel aan het licht als we op hen inzoomen. Het project bestaat uit een Bijbelleesrooster voor alledag, een handreiking voor liturgiecommissies, voorgangers en predikers, vier uitgewerkte adventsvespers, een inspiratie- en ideeënboekje voor thuis en kleine kring en een kleine liturgie voor het aansteken van de Adventskaarsen.
klik op de Lees verder-link hieronder voor meer informatie over het project.
In de webshop van KerkPunt kun je het materiaal bestellen.

Lees verder...

 
 
 

HC podcastLPB Media

HC – wat moet je ermee?

‘Een boek van vroeger, waar je met plezier aan terugdenkt, heb je dat?’ Dominee Simon van der Lugt wel: ‘Het is een heel oud boekje: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, en weet je: ik hou gewoon van dat boekje!’ Samen met dominee Gertjan Klapwijk blaast hij het stof van dit oude geschrift door een podcast van 15 afleveringen waarin zij vrijwel alle 52 zondagen van de catechismus bespreken.
De nieuwe podcastserie is vanaf 26 oktober iedere woensdag te luisteren via Spotify, een favoriete podcast-app of via Beleefmee.nl.
 
 

verbonden voor het levenWeetwatjegelooft

Studiedag ‘Verbonden voor het leven’

Het is tijd voor diepgaande, theologische en ethische gesprekken over homoseksualiteit en seksuele identiteit. Daarom schreef Ad de Bruijne het boek Verbonden voor het leven, een methodische studie die ruimte schept voor ingewikkelde vragen, maar ook richting wijst in een gepolariseerde wereld. Kennisplatform Weetwatjegelooft belegt op 25 november a.s. een studiedag naar aanleiding van de verschijning van dat boek. Thema’s zijn: hoe vorm je een christelijke visie op homoseksualiteit, wat is homoseksualiteit, hoe ga je ermee om in de kerk en in de samenleving en hoe volg je als homo Jezus? 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

 
 
 

InspiratiedagEvangelie & Moslims

Inspiratiedag ‘Gods missie brengt mensen samen’

Morgen, 5 november dus, houdt stichting Evangelie en Moslims in Amersfoort een inspiratiedag met prachtige liederen en getuigenissen van nieuwe gelovigen, en praktische handvatten voor kerken. Op deze dag zoeken we naar wat God vandaag van ons vraagt met het oog op moslims in ons midden en met het oog op de toekomst van de kerk. God brengt nieuwe gelovigen, die samen met christenen uit een lange kerkelijke traditie de naam van Jezus willen uitdragen. Maar dat vraagt van kerken wel toewijding aan een bewuste keuze om daaraan dienstbaar te willen zijn. Op het programma staan onder andere liederen en getuigenissen van Marokkaanse christenen en een aantal boeiende workshops. Daarnaast is er veel tijd voor ontmoeting om ervaringen uit te wisselen. Meer informatie en aanmelden kan hier. 

Lees verder...

 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 dec. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 30 november binnen zijn op onderstaand mailadres.  Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
 
footer_colorbar_NGKGKV