Nieuws

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-8

 

ngk-gkv logo gr met strLV/GS van Zoetermeer

Bidden voor het landelijke kerkenwerk

Dit najaar en begin volgend jaar vergaderen de landelijke vergadering van de NGK en de generale synode van de GKv als de Heer het wil voor de laatste keer formeel als twee afzonderlijke organen, terwijl het overgrote deel van het werk wel gezamenlijk verzet wordt. Deze LV/GS van Zoetermeer wordt op 8 oktober a.s. geopend met een bidstond, in het diepe besef dat kerkenwerk gebeurt in afhankelijkheid van de Heer van de kerk. Je bent van harte welkom om de bidstond bij te wonen in De Lichtzijde (Broekwegzijde 196) of via de livestream. ‘s Middags worden beide vergaderingen formeel geopend in een besloten bijeenkomst. Alles over de LV/GS van Zoetermeer, inclusief informatie over de bidstond en de livestream, vind je hier.
Lees verder...
 
 

Onderwegn1k 200x135Regiegroep Hereniging

‘De eindstreep in zicht’

De Regiegroep Hereniging geeft sinds 2017 in opdracht van de synode en de landelijke vergadering sturing aan het proces van hereniging. Onlangs publiceerde de Regiegroep haar rapport, waarin allereerst verwondering en dankbaarheid doorklinken over wat de Heer de afgelopen jaren gegeven heeft aan innige verbondenheid. De aanstaande hereniging brengt een enorme hoeveelheid praktisch, uitvoerend werk met zich mee, waar de Regiegroep in haar rapport verslag van doet. Ook kijkt de Regiegroep in haar rapport alvast vooruit naar vieringen rondom de hereniging en inrichting van het landelijk kerkenwerk daarna.
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) dient de GS/LV met de gebundelde reacties vanuit classes en regio’s, en haar eigen aanbevelingen daarbij. Ook die documenten zijn recent gepubliceerd.|
Download hier het rapport van de Regiegroep Hereniging
Lees hier het volledige bericht ‘De eindstreep in zicht’
Lees hier het volledige bericht ‘KO: Classes en regio’s denken mee’
Lees verder...
 
 
 

puzzel WAO 200x200WAO/communicatie

Conclusies enquête kerkelijke communicatie

‘Het zenden gaat aardig, je weet vaak niet hoe het ontvangen wordt.’ En: ‘Alles wordt vrij slecht gelezen, merken we, met vooral weinig respons.’ Dit zijn een paar antwoorden uit de bijna 120 reacties die we ontvingen op de enquête kerkelijke communicatie die we dit voorjaar verspreidden. Daarin stonden vragen als: wie is er verantwoordelijk voor de communicatie van o.a. het kerkenraadsbeleid, van welke communicatiemiddelen maken jullie gebruik en hoe functioneren die? De belangrijkste conclusies: er zijn geen uitgesproken goede of foute middelen, maar maak wel consequent én frequent gebruik van hetzelfde kanaal/dezelfde kanalen, zorg dat iedereen daar toegang toe heeft, en zorg dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de communicatie. Een uitgebreid overzicht van de resultaten van de enquête vind je bij Lees verder...
Lees verder...
 
 

Kind en Avondmaal 200x200LPB media

Kind en avondmaal

Het verloop van de kerkgeschiedenis verklaart hoe kinderen verdwenen van de avondmaalstafel. Die kerkgeschiedenis verklaart ook waar de grote huiver om kinderen toe te laten vandaan komt. Lees hierover in het magazine WegWijs van Steunpunt Bijbelstudie dat in het dossier op Opkijken.nl gratis is aan te vragen. In dit dossier is ook bonusmateriaal opgenomen n.a.v. de lezing van ds. Jasper Bosman en het programma Denk eens mee… met ds. Peter Sinia over Kind en Avondmaal die te vinden zijn op Beleefmee.nl.
Lees verder...
 
 

VN ontm dienstVerre Naasten

Ontmoetingsdiensten op 2 en 9 oktober a.s.

In oktober zijn er ruim 25 buitenlandse predikanten in Nederland, want van 29 september tot 11 oktober organiseert Verre Naasten een Internationale Conferentie in Zwolle, samen met Hogeschool Viaa en TU Kampen | Utrecht. De komst van deze buitenlandse predikanten biedt Nederlandse kerken een uitgelezen kans om tijdens een speciale Ontmoetingsdienst onze verbondenheid met Gods wereldwijde kerk te ervaren. Op zondag 2 en 9 oktober bezoeken de buitenlandse gasten ruim 60 diensten door het hele land, waar ze preken of een presentatie verzorgen. Benieuwd of er een Ontmoetingsdienst bij jou in de buurt is?
Lees verder...
 
 

Gavr 200x200Evangelie & Moslims en Gave

Trainingsdag voor kinderwerkers

Evangelie & Moslims en Gave organiseren een trainingsdag kinderwerk voor migranten- en vluchtelingenwerkers. Zaterdag 1 oktober is er een trainingsdag voor kinderwerkers die betrokken zijn bij missionair kinderwerk onder migranten en vluchtelingen. De dag wordt georganiseerd door stichting Gave en stichting Evangelie & Moslims. We zien er naar uit om na twee coronajaren als kinderwerkers weer bij elkaar te komen en elkaar te bemoedigen.
Het programma is gevuld met inspiratie, ontmoeting en relevante workshops. De programma indeling, tijden en kosten staan vermeld op de website. Aanmelding: Lees verder...
Lees verder...
 
 

KerkpuntKerkpunt

Samen Jong

Wat als je volledig zou kunnen beamen dat de christelijke geloofsgemeenschap dé plek is waar jonge mensen het leven en het geloof ontdekken, onderzoeken en beoefenen? Samen Jong gelooft dat de kerk deze potentie heeft en kijkt door de ogen van jonge mensen naar de kerk. Wat zien zij als waardevol? Samen Jong werkt de kernwaarden van het Amerikaanse onderzoek Growing Young uit in een boek, een community en een gratis online training vol praktische adviezen. Wil je de Samen Jong-kernwaarden versterken in jouw geloofsgemeenschap? Neem een kijkje op onze website voor meer informatie, inspiratie en verdieping rondom Samen Jong of neem contact op met Anko Oussoren of Ingrid Plantinga.
Lees verder...
 
 

bibliofondsTheologische Universiteit Kampen|Utrecht

Oproep voor Bibliotheekfonds

Al meer dan 65 jaar wordt er door het bibliotheekfonds geld beschikbaar gesteld aan de bibliotheek voor de aanschaf van boeken en tijdschriften en voor bijzondere uitgaven zoals automatisering.
Bij de gefaseerde verhuizing van de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht zal de bibliotheek pas in de laatste fase verhuizen. Intussen moeten uiteraard ook studenten en medewerkers in Utrecht bediend te worden. Het Bibliotheekfonds doet nu een beroep op alle kerkleden de komende jaren dit fonds extra te steunen. Zo kan de bibliotheek (digitale) boeken en publicaties beschikbaar blijven stellen aan onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.
Lees verder...
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 okt. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 5 oktober binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
 
footer_colorbar_NGKGKV

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-7

Hereniging

Synode/landelijke vergadering

1 mei 2023 datum hereniging

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken. De harmonisatie van de pensioenen was een ingewikkeld dossier. Er is gekozen voor een gefaseerde aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Lees hier het volledige bericht over de herenigingsdatum en de pensioenharmonisatie.

---
Enquête

WAO

Enquête kerkelijke communicatie

Al bijna honderd kerken hebben ons door middel van een online enquête inzicht gegeven in hoe kerkenraden en commissies communiceren naar de gemeente, en hoe ze die communicatie waarderen. De enquête geeft ons op die manier inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan. Kerkbladen blijken nog altijd een goed kanaal, maar kerkapps maken duidelijk een inhaalslag. We ontvangen veel waardevolle suggesties en er is interesse voor een webinar kerkelijke communicatie. Voor wie de enquête gemist heeft nog eenmaal de link. In de zomer gaan we de resultaten analyseren. We zullen de deelnemers die dat waarderen rechtstreeks informeren over de uitkomsten en er in de nieuwsbrief van september een bericht aan wijden.

---
Dubele fusie

Regiegroep Hereniging

Dubbele fusie in Dalfsen

Dalfsen, het mooie dorp in het Vechtdal ten oosten van Zwolle, kent twee betrekkelijk grote vrijgemaakt-gereformeerde kerken en een wat kleinere NGK. Nog wel, want er zijn vergevorderde plannen om samen één gemeente te gaan vormen, na de zomer van 2023. Een dubbele fusie dus. De drie kerkelijke gemeenten die samengevoegd worden zijn Dalfsen West en Dalfsen Oost, beide GKv met respectievelijk 530 en 700 leden en de ongeveer 200 leden tellende NGK. Lees meer>>>

---
NKP

Kerkpunt

Nieuw Kerkelijk Peil

Wat hebben jullie als gemeente allemaal in huis? Dat ontdek je met Nieuw Kerkelijk Peil. Met dit onderzoeksinstrument van de PThU peil je de gaven en talenten in jullie gemeente. Je denkt samen na over de toekomst van de gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat jullie in huis hebben. Wil je weten waar je als gemeente staat, zodat je van daaruit samen verder kan nadenken over de mogelijkheden voor de toekomst? Meld je dan nu aan voor Nieuw Kerkelijk Peil. De eerste vijf kerken die zich aanmelden krijgen 50% korting op de kosten van deelname. Meer informatie en aanmelden>>>

---
De grote zomer

Steunpunt Bijbelstudie
i.s.m. LPB media

Op weg naar de grote zomer

Een beslissende ingreep van God: het kruis is leeg en het graf is open! Maar wat betekent dit nu voor ons leven? Het vakantiebijbelstudiepakket Op weg naar de grote zomer leert je kijken door Gods ogen en de betekenis van de opstanding ontdekken. Het pakket biedt tijdens de zomervakantie een serie van drie preken door ds. Jaap Ophoff (vanaf 7 juli), 21 meditaties en een leesrooster geschreven door ds. Jan Mudde, een dossier met allerlei verdiepende materialen en meer. Alles is te vinden op steunpuntbijbelstudie.nl

---
Naast

Verre Naasten

Kom tot rust met Naast deze zomer

Het is bijna zover: zomervakantie! Verlang je ook zo naar rust? ‘Veel mensen denken bij rust vooral aan in een hangmat hangen. Maar het is veel meer dan dat. Ik geloof dat rust het grootste cadeau is dat God aan ons gegeven heeft,’ vertelt stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt in de nieuwste Naast. Maar hoe doe je dat dan, tot rust komen? In de nieuwste Naast, het magazine van missieorganisatie Verre Naasten, gaat het over rust. Christenen van over heel de wereld komen erin aan het woord. Je kunt Naast ook online lezen.

---
Huis van Hoop

Missieloket

Daar al Amal

(Huis van Hoop)

Na vijf jaar pionieren wordt de Arabisch-Nederlandstalige gemeente Daar al Amal (Huis van Hoop) in Zeist officieel zelfstandig. Zondag 3 juli zal dat feestelijk gevierd worden. Dan wordt ook de kerkenraad aangesteld, een bi-cultureel team met Arabische en Nederlandse gelovigen. De viering vindt plaats in een gezamenlijke dienst met de ondersteunende kerken in Zeist (PKN Bethel, GKv De Ark, de Evangelie Gemeente Zeist) en betrokkenen vanuit de Stichting Evangelie&Moslims en Verre Naasten.

---
 

Planten- en boekenmarkt: zaterdag 7 mei

Poster Plantenmarkt 20220407Eindelijk, het kan weer: de jaarlijkse markt voor eenjarige planten en tweedehands boeken op het kerkplein en in het Honk is terug.

De helft van de opbrengst is bestemd voor de stichting Sizanani, de andere helft is bestemd voor een nader te bepalen goed doel. Schrijf de datum in uw agenda: zaterdag 7 mei. De verkoop begint om 10:00 uur en eindigt ongeveer om 14:00 uur. Opnieuw mag u rekenen op kwaliteitsproducten want kwekerij Ome Joop levert de planten. Er is weer een zeer ruime keus. Bestellingen kunt u per e-mail doorgeven aan Tanny.

plantenmarkt_005-w400.jpgU kunt ook genieten van een kopje koffie, thee of frisdrank en zelfgebakken taart.

Wilt u meehelpen om reclame voor deze markt te maken? Hang dan posters op, verspreid folders en maak reclame via sociale media.

Heeft u nog boeken over of wilt u iets bakken? Bel of e-mail Tanny.

Tot ziens op zaterdag 7 mei. Neem gerust uw buren, familie en kennissen mee!

Tanny Koomen: 06 13243956, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ruimte om samen kerk van Christus te zijn

De nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) biedt veel ruimte aan lokale kerken. Hoe ga je als lokale kerk en kerkenraad verantwoord met deze ruimte om? Hoe verhoudt die plaatselijke ruimte zich tot de belijdenis die je deelt met andere kerken?

Over deze en andere vragen ging het webinar ‘Ruimte om samen kerk van Christus te zijn’; de plenaire delen van dit webinar zijn terug te kijken in deze video. Je maakt kennis met de nieuwe kerkorde. Je krijgt meer zicht op het karakter en de hoofdlijnen ervan, maar we focussen vooral op de veranderingen en praktische consequenties voor jouw lokale kerk, zodat je bent voorbereid op de nieuwe situatie van na de hereniging.

Kerkordes zijn formele documenten. In deze video ervaar je niet alleen waarom ze nodig zijn, maar vooral hoe ze een impuls kunnen geven aan het samen kerk van Christus zijn. Want dat is waar het om gaat. Doordat de nieuwe kerkorde veel overlaat aan de plaatselijke kerken kan het zijn dat er straks nieuwe, soms stevige vragen op jouw gemeente afkomen. Hoe ga je daarmee om? Deze video helpt je op weg.

Inhoud Video

Introductie door Embert Messelink, presentator

  1. Samen belijdend kerkzijn In gesprek met Rob Vreugdenhil
  2. Rol en ruimte van de plaatselijke kerk In gesprek met Kornelis Harmannij
  3. Belijdend en Betrokken – Impuls voor het gemeenteleven In gesprek met Pieter Dirk Dekker
  4. De essentie van het kerkverband In gesprek met Jan van Dijk

Afsluiting met Rob Vreugdenhil

Documenten (op onderwegnaar1kerk.nl) 

Organisatie

Het webinar werd georganiseerd door de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde, in samenwerking met Weetwatjegelooft.nl.

MISSIONAIRE CONFERENTIE

Nationaal gebed | Week van gebed

Bid mee - persoonlijk of met je geloofsgemeenschap
Bekijk deze nieuwsbrief online
 
 
 
 
 
 
 

In deze speciale editie van de Beweeg de kerk-nieuwsbrief:
Doe mee met Nationaal Gebed - Bestel het gebedsboekje voor de Week van gebed - 3 tips voor eenparig gebed - Gebedsinitiatief: Ik kniel neer - Praktisch magazine over depolarisatie - Waar een netwerk sterk in is: Bidden met jeugd - Ondersteun de beweging van gebed

 
 
 

Zaterdagavond 15 januari: Nationaal Gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland, Samen Kerk in Nederland en MissieNederland.

In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding, maar ook andere gebedsinitiatieven. Samen helpen we de kerk biddend in beweging te komen.

Team-MissieNederland-2020Vriendelijke groet,
het team van MissieNederland

 
 
 
 
 

Ontvang een notificatie wanneer we van start gaan met het Nationaal Gebed

Wil jij meebidden tijdens het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding? Schrijf je dan nu in voor de e-mailnotificaties, zodat je op 15 januari een herinnering krijgt wanneer het programma op www.nationaalgebed.nl begint. Meld je eenvoudig aan via de website.

www.nationaalgebed.nl
 
 
 
 
 

Bid ook mee tijdens de Week van gebed voor eenheid aan de hand van het gebedsboekje

Met het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding wordt dit jaar de Week van gebed voor eenheid van christenen afgetrapt. Deze vindt plaats van 16 t/m 23 januari. Met behulp van een handzaam boekje met Reflecties en gebedspunten, kun je dagelijks meebidden. Bestel of download het boekje via de website van de gebedsweek.

Bestellen of downloaden
 
 
 
 

Tip: Ontdek ook het 'Gebedsboekje voor kinderen'

 
 
 
 
 

Samen bidden versterkt eenheid... maar niet altijd: 3 tips voor verbindend gebed

Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. In een artikel delen we daarom 3 tips voor verbindend gebed.

Lees het artikel
 
 
 
 
 

Meerdere initiatieven tot gebed: Ik kniel neer

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt voort op al deze voorgaande gebeden. Ook in aanloop naar het Nationaal Gebed staan er nog diverse initiatieven op de agenda. Zo moedigt Jan Pool christenen in heel het land aan om op zondagavond 2 januari om 20.00 uur een moment te knielen om ons te verootmoedigen en te bidden voor ons land, voor de regering en voor de kerk. Bekijk de aanleiding voor deze actie en laat weten dat je meedoet via de website van Ik kniel neer.

www.ikknielneer.nl
 
 
 
 
 

ideaz magazine helpt kerken met depolarisatie

Wie naast het gebed om vrede en verbinding meer wil ontdekken over hoe je als kerk kunt omgaan met spanning en polarisatie, heeft met de meest recente editie van ons magazine ideaz de juiste tool in handen. Vraag een proefnummer aan via onze website of bestel meerdere exemplaren om in jouw team te bespreken. 

Lees meer
 
 
 
 
 

Bidden met jeugd

Ben jij opzoek naar tips, materiaal en artikelen om jeugd te inspireren en activeren voor gebed. Rondom de Week van gebed, maar eventueel ook daarna? We hebben alle tips uit het MissieNederland-netwerk voor jou op een rijtje gezet. Moedig de gezinnen in jouw gemeente bijvoorbeeld aan om tijdens deze lockdown een Prayerspace at Home te starten met de tips van 24-7 Prayer. Of download de themapagina Bidden van de Samenleesbijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Of bekijk het artikel Verrassende gebedsvormen voor tieners van Geloof in het gezin, een platform van o.a. CGJO. 

Bekijk het aanbod uit ons netwerk
 
 
 
 
 

Ondersteun de beweging van gebed

Het belang van eenheid tussen mensen wordt pas zichtbaar als deze eenheid ontbreekt. Onze samenleving zucht onder het gebrek aan eenheid, aangeblazen door verregaande polarisatie. Ook aan de kerk gaat het wij-zij-denken niet voorbij. Het risico bestaat daarmee dat we elkaar als broers en zussen in Jezus Christus kwijtraken en meegaan in de hectiek van het moment. Dat zou enorm verdrietig zijn.

Het is ons gebed dat we in tijden van onzekerheid elkaar juist opzoeken, begrip hebben voor elkaar en elkaar helpen op een wijze die ons individueel past. Net als de wijzen die bij Jezus Christus kwamen, dragen wij in de samenleving bij met de gaven die wij hebben gekregen en ontwikkeld. Zo overwinnen wij het kwade door het goede. Jouw gebed voor eenheid in kerk én samenleving, is onmisbaar. De Week van gebed voor eenheid is een belangrijk moment van wereldwijde verbinding. Jouw gebed is een krachtige bijdrage, maar ook uw financiële bijdrage is van groot belang. Versterk de kerk en geef wat je kunt missen. 

Ja, ik geef om gebed
 
 
 
 

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-1

Kerk van hoop

Regiegroep Hereniging

‘De Bron, een kerk van hoop’

Fusie in Hardinxveld-Giessendam. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de NGK-gemeente Kerk van Hoop en de GKv-gemeente De Bron samen verdergegaan onder de naam ‘De Bron, een kerk van hoop.’ De twee gemeenten besloten om niet te wachten tot de beoogde landelijke fusiedatum in 2023. ‘De organisatie van gezamenlijke online-diensten in coronatijd heeft het verlangen om met elkaar verder te gaan een stimulans gegeven,’ aldus Yorick van Asperen, die betrokken is bij de fusie. Met hun voorbeeld willen de gemeenten in de Alblasserwaard andere kerken bemoedigen en aansporen om hetzelfde te doen.
Lees hier meer over de fusie in Hardinxveld-Giessendam

---

Regioavonden

Werkgroep Toekomstige Kerkorde

Regioavonden over de concept-kerkorde

De Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl. Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen staan de volgende bijeenkomsten gepland: 2 februari in Eindhoven, 10 februari in Assen, 16 februari in Deventer, 23 of 24 februari in Amstelveen (besluit valt binnenkort) en 10 maart in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

---

Handreiking

Regiegroep Hereniging

Handreiking nieuwe regio’s

De aanstaande hereniging van NGK en GKv brengt met zich mee dat kerken uit de regio met elkaar zullen gaan samenwerken in een nieuwe regionale vergadering. De Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan 28 regio’s tellen, in omvang variërend van negen tot twintig gemeenten. De Regiegroep Hereniging stimuleert kerken om vanaf nu een begin te maken met kennismaking en samenwerking.  De bespreking van de concept-kerkorde zou een goed project kunnen zijn om gezamenlijk de schouders onder te zetten. Voor commentaar op de kerkorde moeten dan nog wel de bestaande structuren gebruikt worden. Om de regio’s en classes van dienst te zijn, hebben de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde een Handreiking nieuwe regio’s opgesteld. In die Handreiking gaat het onder andere over de taken, de organisatie en de indeling van de regionale vergaderingen (regio’s). Klik hier voor de Handreiking nieuwe regio’s.

---

Interview

Landelijke Vergadering/ Generale Synode

Interview: Ruimte voor de plaatselijke kerk

Het werk van de Landelijke Vergadering/Generale Synode is afgerond, en de concept-kerkorde is unaniem aangenomen. In een interview vertellen de drie voorzitters over het werk van de afgelopen periode, over wat er nog gebeuren moet tot aan de hereniging en wat de hereniging betekent voor plaatselijke kerken. Deelnemers aan het gesprek zijn Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering (NGK), Melle Oosterhuis, voorzitter van de Generale Synode (GKv) en Jan van Dijk, voorzitter van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde. Lees meer>>>

---

Advisering Liturgie

Kerkpunt/Steunpunt Liturgie

Advisering Liturgie

Per 1 januari is het Steunpunt Liturgie onderdeel geworden van Kerkpunt. Met deze stap willen Commissie Eredienst en Kerkpunt zorgen voor meer en betere advisering op het gebied van liturgie. Jeroen Sytsma is voorzitter van de Commissie Eredienst, de commissie waar het steunpunt nu onder valt. Hij is blij met deze stap. ‘Op deze manier zorgen we voor blijvend advies op het gebied van liturgie aan gemeenten. Door inbedding van het Steunpunt en de medewerker in een bredere organisatie is er niet alleen meer organisatiekracht. Ook kunnen zo de verschillende aspecten van kerk-zijn meer op elkaar inwerken.’ Lees meer>>>

---

TU Utrecht

Theologische Universiteit Kampen

Universiteitskwartier van Utrecht

De Theologische Universiteit verhuist in 2022 van Kampen naar Utrecht. Vanaf september 2022 zullen in een gebouw aan de Plompetorengracht de eerste colleges worden aangeboden. De universiteit vestigt zich voor de eerstkomende jaren in de binnenstad, waar zij een monumentaal pand huurt in het universiteitskwartier in de nabijheid van de universiteitsbibliotheek en het Janskerkhof. Het pand aan de Plompetorengracht is eigendom van de Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek en ligt naast de Kathedrale Koorschool, een basisschool met veel muziekonderwijs. Meer informatie>>>

---

Campagne

Steunpunt KerkenWerk en TU

Campagne ‘Ik Ben’

Kerken in Nederland zijn volop in beweging! Wat is vandaag de toegevoegde waarde van een predikant of theoloog? Voor onze kerken? Voor jou? Ontdek het hier! Wij delen eerlijke, grappige en ontroerende verhalen van predikanten, theologen én gemeenteleden over God. Wij hebben een peiling gehouden in oktober 2021 om beter inzicht te krijgen én inzicht te geven in wat onze doelgroep, twintigers, dertigers en veertigers, belangrijk vinden in een predikant. Deze peiling is ingevuld door 725 personen in de leeftijdsgroep 20-49 jaar. Ga naar www.ik-ben.nl om het rapport te lezen. Daar vindt u ook mooie portretten van predikanten, inclusief bespreekmateriaal dat gebruikt kan worden bij de Bijbelkring of wijkavond.

---

Vacature webredacteur

LPB-media

Vacature webredacteur

Voor het actueel en aantrekkelijk houden van www.gkv.nl zijn we op zoek naar iemand die een beetje handig is met de computer en die feeling heeft met de doelgroep van de website. Lijkt het je leuk om gemiddeld zo’n twee uur per week te besteden aan redactiewerk en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan willen we graag me je kennismaken. Je gaat deel uitmaken van het vrijwilligersteam van LPB-media. Het is daarom een aanbeveling als je in de regio Zwolle woont. Het werk kun je voor het overgrote deel vanuit huis doen. Neem als je hier belangstelling voor hebt contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer over de inhoud van het werk lees je hier.

---

Insjallah cursus

Evangelie & Moslims

Insjallah – cursus

Basiscursus voor christenen om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.  Vanaf 15 februari in Den Haag. Datums: 5 dinsdagavonden op 15 en 22 februari, 8, 15 en 22 maart. Kijk op evangelie-moslims.nl/insjallah voor meer details.

---

Bidden voor eenheid

Week van gebed

Voor eenheid

Bid van 16 t/m 23 januari 2022 mee tijdens de Week van gebed voor eenheid. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe ook mee en organiseer de gebedsweek in jouw geloofsgemeenschap of woonplaats. In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

---

Conferentie

Missieloket

Conferentie 19 maart 2022

Denk mee op de conferentie Missie Binnenstebuiten over hoe het nieuws over Jezus, goed nieuws is voor de samenleving. Hoe je open kunt zijn en verbinden in tijden van verwarring en crisis. Want goed nieuws moet niet binnen blijven, maar naar buiten.  Welke kansen zijn er in onze tijd voor het evangelie?
Het programma biedt inspiratie hoe je missionair kunt zijn en de nieuwe missionaire trendrede zal je uitdagen om na te denken over de kansen in je eigen context.  We raden aan om met een groepje uit je kerk in te schrijven en één van de praktische leertracks te volgen in de middag zodat je met een concreet plan weer naar huis gaat. Maar wees er snel bij want er is beperkt ruimte per thema. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 2 februari 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.

Kerstnachtdienst Loosdrecht online

De Kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken in Loosdrecht is dit jaar alleen via een livestream te volgen. Wie op de website sijpekerk.nl de livestream aanklikt, kan meegenieten van dit sfeervolle geheel. De dienst begint op 24 december om 19.00 uur, maar kan ook later op de avond bekeken worden.

sijpekerk website


De voorgangers zijn dominee H.M. Ploeger en dominee A. van Duinen. Het orgel wordt bespeeld door Jaap Haarman en Johan van Loenen zal trompet spelen. Harpiste Regina Ederveen brengt met een prachtig spel op de harp enkele stukken ten gehore. Een aantal voorzangers zingt mooie Kerstliederen.

Het thema dit jaar is “EEN NIEUW BEGIN?!“

De collecte is bestemd voor pleegzorg voor jongeren van 0 tot 21 jaar van het Leger des Heils. Het Leger zet zich er voor in dat ieder kind na verloop van tijd terug kan keren naar de eigen ouders. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL18RABO0336900228 ten name van Diaconie Sijpekerk onder vermelding van Kerstnachtdienst.

Wij wensen u allen, ondanks deze door de coronamaatregelen beperkte uitvoering, toch een mooie Kerstnachtdienst toe en fijne feestdagen.

De kerstnachtdienstcommissie

NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-5


SlotakkoordLandelijke Vergadering/Generale Synode

Het werk zit erop!

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering en de Generale Synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel is grondig tegen het licht gehouden en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dat leidde ertoe dat de herziene versie op 13 november jl. unaniem is aangenomen, wat tot grote dankbaarheid stemde aan het slot van een tweejarig vergadertraject. Lees meer>>>  Een kort overzicht van twee jaar lv/gs leest u hier.

---


Concept kerkordeRegiegroep Hereniging

Concept-kerkorde naar classes en regio’s

De sluiting van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode betekent het begin van een nieuw traject. De regiovergaderingen/classes krijgen in 2022 de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van de concept-kerkorde. Tot 1 juni 2022 kunnen ze wijzigingsvoorstellen indienen als ze daar aanleiding toe zien. Het gaat vooral om de vraag of er in hun ogen wezenlijk andere keuzes gemaakt moeten worden. Plaatselijke kerken kunnen via hun regiovergadering/classis wijzigingsvoorstellen indienen. Vandaag ontvangen regio's, classes en kerkenraden daar een brief over. De concept-kerkorde met toelichting en begrippenlijst vindt u hier.

---


Com. Belijdende kerkenRegiegroep Hereniging

Commissie belijdende kerk

Wat maakt ons gereformeerd? Hoe verhouden we ons in de 21ste eeuw tot de aloude belijdenisgeschriften van de kerk? Deze vragen werden gesteld tijdens de bespreking van het eerste hoofdstuk van de concept-kerkorde op 25 september jl. door de gezamenlijke landelijke vergadering en generale synode. Tijdens die vergadering werd besloten een verkenningscommissie in te stellen, die voor de herenigde kerk een voorstel zal doen voor een eigentijds getuigenis. Lees hier meer over hoe de gezamenlijke lv/gs tot dit besluit gekomen is. In dit bericht vindt u ook een link naar de besluittekst en een overzicht van de gronden onder het besluit.

---


DovenpastorIDP (interkerkelijk doven pastoraat)

Bevestiging dovenpastor

Het IDP (interkerkelijk doven pastoraat van PKN, CGK en NGK/GKv) helpt kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Op zondag 21 november is ds. Wim Otte bevestigd als dovenpastor voor de PKN. Dat gebeurde in het kerkelijk centrum Het Anker te Katwijk Zuid-Holland. De dienst is terug te kijken op de website van doofenkerk.nl. Het IDP  is dankbaar dat Wim bevestigd is en aan het werk kan in het dovenpastoraat. Hij is bezig met een studie NGT (Nederlandse Gebarentaal) om met dove broers en zussen in gesprek te gaan in hun eigen taal.

---


PEP-dynamics.pngPEP (peppredikanten)

Bijbels leren denken over …

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten. De cursus over Bijbels leren denken over levensvragen, geestelijke groei en pastoraat start in  januari 2022. De manier waarop je aan andere mensen pastorale zorg verleent en raad geeft, wordt bepaald door je visie op God, jezelf, andere mensen, de problemen van het leven en verandering. In een wereld die verpsychologiseert, is goed pastoraat extra moeilijk. De (grotendeels online) cursus Dynamics of Biblical Change richt zich op deze dingen en slaat vanuit een Bijbels kader een brug tussen geloof en psychologie. Meer informatie en aanmelding >>>

---


Plek voor HemBeleef mee

Plek voor Hem?

Hij komt! En wat doe ik? Wacht ik met trommelende vingers van ongeduld? Of ben ik zo druk dat er geen plaats meer voor Hem is? Maak gedurende Advent al plek voor Jezus door bewust tijd te nemen en te luisteren. Volg de podcastserie ‘Plek voor Hem?’ van vijf overdenkingen gedurende de Adventsweken en Kerst. ‘Plek voor Hem?’ is te vinden op Beleefmee.nl. Liever een kerstconcert ‘meebeleven’? Op Beleefmee.nl wordt in december een selectie geplaatst uit het archief van LPB media en YouTube!

---


Jubileumdag videoSSRO

Geslaagde jubileumdag

Op zaterdag 20 november vierde de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) haar 35-jarig bestaan. Bijna 100 donateurs luisterden in Veenendaal naar toespraken van ds. Reinhard Mayer, ds. Kurt Vetterli, dr. A.J. Kunz en prof. dr. A. Baars. Alles is terug te vinden op het YouTube-kanaal SSRO35jaar. Wie jarig is, trakteert. De donateurs van de SSRO brachten samen € 7.188 bij elkaar om alle leden van de zes ERWKB-kerken een boek te kunnen geven, een prachtig jubileumgeschenk. 35 jaar SSRO betekent 35 jaar gereformeerde kerken in de Alpenlanden. Het is God die door zijn Heilige Geest met vaste hand van land tot land Christus’ kerk bouwt.

---


jeugdtrends-KP.pngKerkpunt

Save the date: 18 januari webinar Jeugdtrends

Jongeren ontwikkelen hun ideeën over hun plek in de samenleving aan de hand van de veranderingen om hen heen. Om de jeugd te blijven bereiken, moet je meebewegen. Daarom stelt Kerkpunt ook dit jaar weer, samen met jeugdwerkers, jeugdwerkorganisaties en jongeren, de Jeugdtrends vast die ze waarneemt op het gebied van maatschappij, relaties en geloof. Welke kansen bieden de trends om contact te maken en te houden met jongeren? In een webinar op 18 januari worden de Jeugdtrends 2022 gepresenteerd. Trek jij op met jongeren en wil je inspiratie voor het nieuwe jaar? Schrijf 18 januari dan alvast in je agenda! Lees meer over de Jeugdtrends

---


OpleidingEvangelie & Moslims

Opleiding voor christenen met een moslimachtergrond

In januari 2022 start het derde studiejaar van de Filippus-opleiding van Stichting Evangelie & Moslims. Deze éénjarige deeltijdopleiding rust christenen met een moslimachtergrond toe om als evangelist werkzaam te zijn samen met plaatselijke kerken of pioniersplekken. Hebt u zelf interesse of kent u iemand in uw omgeving voor wie deze opleiding waardevol kan zijn, klik dan op onderstaande link. De cursus start in januari, dus meld je zo snel mogelijk aan. Meer info >>>

---


Jezus' lichtVerre Naasten

Jezus’ licht zien

Jezus’ licht zien in de ander: waar denk je dan aan? Mariet uit Goes heeft contact met de Indiase predikant Sanjay (niet zijn echte naam): “De manier waarop Sanjay en zijn gemeenteleden naar buiten gericht zijn, hoe ze geven en delen: daarin zie ik Jezus’ licht.” Het is bijna Kerst; dat geweldige feest waarbij we vieren dat het Licht van de wereld naar onze duisternis kwam. Jezus leerde ons omzien naar elkaar én Hij gaf ons elkaar als broers en zussen in Christus – overal op de wereld. Bekijk het hele verhaal van Mariet en vind meer inspiratie op de site.

---

De redactie van de NGK-GKv Nieuwsbrief wenst u fijne Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 3 januari 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.

Voleindingszondag 2021

 voleindingszondagZondag 21 november herdachten we in de dienst die door dominee Auke Siebenga geleid werd de gemeenteleden die ons dit jaar ontvallen zijn: broeder Henk Braber en broeder Henk van Henten en zuster Susan Laneij. Familieleden staken een kaars aan en we luisterden naar liederen en zongen de liederen die deze overledenen zelf zo graag zongen. Ook brandde er een kaars ter nagedachtenis aan andere familieleden en vrienden die gestorven zijn en de vele naamlozen op de hele wereld.

NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-4

 
 

---
Hereniging

Landelijke Vergadering/Synode

D.V. 1 maart 2023: hereniging NGK en GKv

Op de bijeenkomst van de gezamenlijke landelijke vergadering/generale synode van 30 okt. jl. is 1 maart 2023 als datum genoemd voor de hereniging van beide kerkverbanden. Er moet voor die tijd nog heel wat werk verzet worden. Met name het verschil in pensioenvoorziening voor predikanten is een heikel punt, omdat de GKv met een groot tekort kampt. De huidige landelijke vergadering/generale synode is bijna klaar met haar werk. Alleen volgende week zaterdag 13 november komen de afgevaardigden nog bij elkaar. In de afgelopen twee maanden is de concept-kerkorde voor de herenigde kerk grondig tegen het licht gehouden. Dat heeft op een heel aantal punten tot aanpassingen geleid. Volgend jaar rond deze tijd start de gs/lv van Zoetermeer voor het laatste traject richting eenwording.   Lees hier het laatste nieuws.

Lees meer: NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-4

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social