NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
 1. Tinko Blanken heeft het beroep van de NGK Eindhoven aangenomen. Samen met collega ds. Daniël Timmerman zal hij de gemeente gaan dienen.

  Tinko Blanken was de afgelopen twee jaar al als prio aan de NGK Eindhoven verbonden. 

 2. De NGK Enschede zoekt per direct een kerkelijk werker (24 uur) voor pastoraat en toerusting van ambtsdragers.

  De gemeente denkt aan iemand die belijdend lid is van een van de gereformeerde kerken en die minimaal een HBO opleiding Kerkelijk Werker heeft afgerond.

 3. Janneke Dekker-de Groot heeft het beroep van de NGK Schiedam aangenomen. De NGK Schiedam was sinds 2017 vacant.

  Janneke Dekker werd in mei vorig jaar beroepbaar gesteld. Eerder stelde ze zich op deze website voor en zei ze over het predikantschap: ‘Ik heb mogen ervaren dat God mij roept om predikant te worden.

 4. De Theologische Universiteit Kampen heeft het eerder aangekondigde eredoctoraat uitgereikt aan ds. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

  Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan  de ontwikkeling van de Bijbelse theologie,

 5. De NGP organiseert op vrijdag 31 januari 2020 in Kampen een predikantenstudiedag met als titel “De slag om het hart” (naar het gelijknamige boek van Herman Paul). Wat zijn de gevolgen van secularisatie voor ons eigen verlangen, het geloofsleven en de kerk?

 6. De Landelijke Vergadering, die op 8 november van start ging met een bidstond, mag historisch worden genoemd. Voor het eerst is een groot deel van de zittingen gezamenlijk met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

  De Landelijke Vergadering is de plek waar Nederlands Gereformeerde Kerken bespreken wat alle plaatselijke kerken aangaat.

 7. De landelijke vergadering van de NGK gaat een aantal vergaderingen samen met de GKv-synode beleggen. Een gezamenlijke website geeft een overzicht van alle vergaderdagen en onderwerpen.

  De landelijke vergadering gaat op vrijdag 8 november van start met een bidstond in Zeewolde.

 8. De NGK Nijmegen heeft een beroep uitgebracht op Gerry Bos, dat zij intussen heeft aangenomen.

  De NGK Nijmegen: ‘We vinden het mooi dat we in Gerry iemand hebben getroffen met lef én levenservaring. Lef, omdat ze heeft laten zien dat ze durft door te zetten door op latere leeftijd een studie theologie op te pakken en zich in de GKv beroepbaar te stellen als vrouw.

 9. Kandidaat Marten Wybe van der Veen heeft het beroep van de Zaankerk, samenwerkingsgemeente NGK-GKv, aangenomen.

  Marten Wybe (29 jaar) rondde recent zijn studie theologie af.  Op de website van de GKv schreef hij: ‘Het verlangen om predikant te worden is alleen maar gegroeid sinds ik in mei 2017 de mogelijkheid heb gekregen te werken in GKv “De Schuilhof” in Zeewolde.

 10. De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen zoekt een voorganger. Via de site van de gemeente kunnen kandidaten solliciteren.

  De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen stelt zichzelf voor als een veelkleurige gemeente met leden afkomstig uit de breedte van de kerken in Nederland,

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten