NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
 1. Met een oecumenische viering wordt op woensdag 29 mei 2019 de herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht (1618/1619) afgerond. Tijdens deze bijeenkomst wordt een Verklaring van Verbondenheid ondertekend. Leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 2. Dennis van der Zee is beroepbaar gesteld in de Nederlands gereformeerde kerken. In een kort interview stelt hij zichzelf voor.

  Wie ben je?

  ‘Mijn naam is Dennis van der Zee. Ik ben dertig jaar oud,

 3. De kerkenraad van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Groningen-Zuid/Helpman ‘schaamt’ zich over de schorsing en afzetting van hun oud-predikant Asjen van der Ziel (1905-1990). Hem is in de jaren zestig ‘onrecht’ aangedaan, zegt de kerkenraad.

  Ds. Van der Ziel werd in 1963 geschorst en later afgezet omdat hij op eigen houtje was gaan samenspreken met de (synodaal) Gereformeerde Kerk. 

 4. Het thema homoseksualiteit blijft de kerken bezighouden. Binnenkort verschijnt het boek Homoseksualiteit en de kerk naar aanleiding van het gelijknamige, breed opgezette congres eind 2018 in Nijkerk. In de tussentijd verscheen ook de Nashvilleverklaring, die veel commotie opriep,

 5. De Ankergemeente in Nieuwegein stelt de ambten open voor vrouwen, meldt de website van het kerkelijk magazine OnderWeg. Daarmee is de kans groot dat deze CGK/NGK-samenwerkingsgemeente dit voorjaar als eerste gemeente in de CGK vrouwelijke ambtsdragers krijgt. Afgevaardigden van de gemeente hebben dat op de laatste vergadering van de CGK-classis Utrecht meegedeeld.

 6. Is bidden ingewikkeld of eigenlijk heel makkelijk? De Italiaanse monnik en theoloog Luigi Gioia heeft daar een duidelijk idee over: bidden is makkelijk. ‘Bid voor de dingen die je afleiden’, zegt hij in een interview met het magazine OnderWeg.

  Gioia: ‘Je hebt bijvoorbeeld besloten om te bidden en opeens denk je aan iets anders.

 7. Waarom moeten kerkelijke archieven bewaard worden? Hoe ga je om met het archief in een digitaal tijdperk? Hoe bewaar je het papieren archief? De landelijke archiefinstellingen van CGK, NGK en GKv organiseren een aantal cursusavonden over deze vragen.

  De cursusavonden worden verzorgd door Liesbeth ‘t Hart (landelijk archivaris CGK),

 8. Door werkomstandigheden kan de aangekondigde NGP Predikantenstudiedag over Schrifkritiek (4 april 2019) niet doorgaan. We hopen op een later moment op dit onderwerp te kunnen bespreken.

 9. En… hoe noemen jullie haar? Hoe heet hij? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is. Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan,

 10. Anne Lorein is beroepbaar gesteld in de Nederlands Gereformeerde Kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

  Wie ben je?

  ‘Ik ben Anne Lorein, geboren in 1991 te Leuven (België), waar ik ook opgroeide. Een paar jaar geleden verhuisde ik naar Nederland om hier predikant te worden.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten