NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
 1. Op donderdag 5 sept. a.s. zal dr Ad van der Dussen wegens emeritering afscheid nemen als docent systematische theologie van de TU Kampen en de NGP. Dit afscheid vindt plaats tijdens de opening van het academisch jaar om 15.00 uur.

 2. Op 22 juli is ds. Wilbert Scheffer (48) na een ernstige ziekte overleden in zijn woonplaats Zwolle.

  Wilbert Scheffer diende van 2006 tot begin 2019 de Nederlands Gereformeerde Kerk van Zwolle (Zuiderkerk).

 3. Dr. Ad van der Dussen neemt wegens emeritering afscheid als docent van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en aan de Theologische Universiteit Kampen.

  Van der Dussen spreekt ter gelegenheid van zijn afscheid tijdens de opening van het academisch jaar 2019-2020 de openingsrede uit.

 4. De Theologische Universiteit Kampen gaat een eredoctoraat verlenen aan de Nederlands gereformeerde emeritus-predikant Henk de Jong. Dat gebeurt op 6 december aanstaande, tijdens de Dies Natalis.

  Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing.

 5. De aanstelling van prof. dr. Jaap Dekker als bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Kampen wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een bijna voltijdsaanstelling.

  Dekker gaat meer taken op zich nemen binnen de sectie Oude Testament.

 6. Ds. Kor Muller, emeritus-predikant van de NGK Rijsenhout, is op 71-jarige leeftijd overleden na een ernstige ziekte.

  Muller was achtereenvolgens predikant van de NGK Alkmaar in combinatie met de NGK Zaanstreek-Centrum, de NGK Heerenveen en de NGK Haarlemmermeer OZ,

 7. Ds. Arrie Mak is verbonden aan De Lichtzijde, de samenwerkingsgemeente van NGK/CGK in Zoetermeer.

  Mak was eerder voorganger van de Petrusgemeente in Broeksterwoude (CGK). Voor zijn studie theologie doorliep hij de LTS en de MTS en werkte hij in de ict.

 8. Dennis van der Zee is eind juni bevestigd als predikant van de NGK IJsselmuiden (Goede Herderkerk).
  Van der Zee was al enkele jaren verbonden aan deze gemeente. In 2016 werd hij er aangesteld als kerkelijk werker,
 9. Het preekconsent van Robert van Lente loopt tot en met april 2021.

  In het NGK Informatieboekje 2019, dat onlangs is verschenen, staat abusievelijk vermeld dat het preekconsent in maart 2018 afloopt. Intussen is het echter door de regio Dordrecht verlengd tot en met april 2021.

 10. Het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt zijn geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’.

  Het nieuwe platform zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied van diaconaal-missionaire processen en projecten.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten