NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
 1. Het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt zijn geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’.

  Het nieuwe platform zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied van diaconaal-missionaire processen en projecten.

 2. De NGK Den Haag-Rijswijk (Leeuwendaalkerk) zoekt een kerkelijk werker (8 uur per week) die op betrokken wijze pastorale zorg wil bieden aan ouderen in de gemeente.

  De Nederlands Gereformeerde kerk in Den Haag-Rijswijk is een streekgemeente die ca.

 3. Evangelische Gereformeerde Kerken, Nederlandse Gereformeerde Kerken, Verenigde Gereformeerde Kerken of Gemeenschap van Gereformeerde Kerken? Deze vier namen zijn in de race voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap van GKv en NGK.

  De Regiegroep hereniging GKv/NGK motiveert de drie namen en stelt kerkleden in de gelegenheid opnieuw hun voorkeur uit te spreken.

 4. De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd.

 5. De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. J.W. Ploeg verlengd voor de duur van drie jaar, tot 30 juni 2022, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Jan Willem Ploeg is theoloog en actief als kerkelijk werker en pastoraal medewerker.

 6. Janneke Dekker is beroepbaar gesteld in de Nederlands gereformeerde kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

  Wie ben je?

  ‘Ik ben Janneke Dekker, ik ben 30 jaar en ik ben getrouwd met Pieter Dirk.

 7. Drs. Age ten Napel uit Joure heeft preekbevoegdheid tot april 2020.

  In het NGK Informatieboekje 2019, dat onlangs is verschenen, staat abusievelijk vermeld dat deze bevoegdheid tot 2018 geldt. Age ten Napel (69) is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerken,

 8. Het ledental van de NGK is in 2018 met 115 gedaald tot 32.896, blijkt uit het Informatieboekje 2019. De laatste jaren schommelt het ledental met kleine plussen en minnen rond de 33.000.

  Uit alle kerken (PKN, GKv,

 9. Met een oecumenische viering wordt op woensdag 29 mei 2019 de herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht (1618/1619) afgerond. Tijdens deze bijeenkomst wordt een Verklaring van Verbondenheid ondertekend. Leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 10. Dennis van der Zee is beroepbaar gesteld in de Nederlands gereformeerde kerken. In een kort interview stelt hij zichzelf voor.

  Wie ben je?

  ‘Mijn naam is Dennis van der Zee. Ik ben dertig jaar oud,

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten