NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
NGK
 1. De regio Nunspeet van de Nederlands Gereformeerde kerken heeft in haar vergadering van 3 november  jl., na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, br. Evert Jan Broekhuizen uit Dronten beroepbaar gesteld voor het ambt van predikant.

 2. De regio Utrecht van de Nederlands Gereformeerde kerken heeft in haar vergadering van 5 september  jl., na gehouden onderzoek o.l.v. de LCKO, br. Roel Koelewijn beroepbaar gesteld voor het ambt van predikant. De periode van beroepbaarstelling is 2 jaar.

 3. D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn.

 4. De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. J.W. Ploeg verlengd voor de duur van drie jaar, tot 30 juni 2025, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 5. De Bethelkerk in Rotterdam-Overschie zoekt in samenwerking met de IZB een missionair-diaconale pionier, voor 20 uur per week.

  De pionier wordt betrokken bij het kerkelijk pionierswerk in de wijk Overschie: een heel diverse wijk met de nodige sociale vragen en uitdagingen voor de kerken.

 6. Roept de kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken nog vragen op?Stel ze op een van de vijf regio-avonden die de komende weken zijn in Eindhoven, Assen, Amersfoort, Deventer en Amstelveen.

  Deze huidige versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen.

 7. Beppie Wessels heeft het beroep van de Havenkerk in Den Haag aangenomen. Zij werd op 14 januari 2022 door de NGK Regio Zuid-Oost beroepbaar gesteld in de Nederlands Gereformeerde Kerk.

 8. Drs. Beppie Wessels-Schuurman is op vrijdag 14 januari 2022 door de NGK regio Zuid-Oost beroepbaar gesteld binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 9. De preekschets voor Roepingenzondag 30 januari 2022 (‘Wij zijn Uw kerk’) is nu beschikbaar op de NGP-site.

 10. Soms blijft het een poosje stil, maar de mensen van de synode en de landelijke vergadering hebben bepaald niet stilgezeten! Het werk zit er nu op, nadat half november de concept-kerkorde unaniem is aangenomen. In deze video vertellen drie voorzitters in een kwartiertje over het werk van de afgelopen periode,