NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
NGK
 1. Op 30 april overleed Gerard de Lange (72), emeritus predikant in de NGK. Collega-predikant Ton Vos schrijft een in memoriam over De Lange, een herder en onderwijzer in hart en nieren.

  Ton Vos: “Wij gedenken met ds.

 2. De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 10 juni jongstleden, na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, br. Pim Vrijmoeth beroepbaar gesteld voor het categoriaal pastoraat.

  Pim Vrijmoeth wil zijn gaven inzetten als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg.

 3. Janneke Burger is op 30 mei bevestigd als predikant van de NGK Enschede.

  Janneke Burger studeerde theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarna werkte ze onder andere als hoofdredacteur van het opvoedingsmagazine Jente. Begin dit jaar werd ze beroepbaar gesteld door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

 4. De app waarmee magazine OnderWeg sinds 2018 ook digitaal te lezen is, is vernieuwd.

  Met de app krijgen abonnees van Onderweg toegang tot de allernieuwste artikelen, waarbij alle edities vanaf 2015 te lezen zijn. Ook kunnen de lezers makkelijker zoeken op trefwoord of editie.

 5. De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek o.l.v. de LCKO, br. Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van 2 jaar.

  De gemeente Houten, waar br. Doornenbal al enige jaren werkzaam is,

 6. Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid werden gezet.

  In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet.

 7. De NGP en de TU Kampen verzoeken de kerken om op zondag 31 januari 2021 aandacht te besteden aan de roepingen in de kerk. Zie de webpagina van de NGP.

 8. In het nieuwste nummer van het kerkelijk magazine OnderWeg spreekt econoom Lans Bovenberg zich uit over vrijheid: ‘We laten ons ringeloren door Apple, Google en Microsoft. Onze vrijheid wordt bedreigd door grote commerciële bedrijven die ons manipuleren.’

  Bovenberg vindt dat de economische positie van burgers,

 9. NGK en GKv gaan als geassocieerd lid deelnemen aan de Raad van Kerken. Dit besluit wordt naar verwachting in november genomen door de landelijke vergadering en generale synode.

  Tijdens een voorbereidende ‘cluservergadering’ van landelijke vergadering en synode noemde voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken dat afstandelijkheid tussen de Raad van Kerken en de kleine gereformeerde kerken plaatsgemaakt heeft voor hartelijke relaties.

 10. De Theologische Universiteit in Kampen wil de komende jaren werken aan verbreding en verbinding.

  De universiteit zet in op meer samenwerking met andere opleidingen en kenniscentra, meer verbinding met de lokale kerken en met christenen in Nederland die theologische kennis willen opdoen.