NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
NGK
 1. De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) te Kampen heeft per 2 juli twee maal preekbevoegdheid verleend.

  Mevr. E.J. Wessels-Schuurman te Veenendaal kreeg preekbevoegdheid. Zij is te bereiken via beppie.wessels(at)gmail.com. Dhr. P.H. Vrijmoeth te Houten kreeg eveneens preekbevoegdheid. Hij is te bereiken via pimhayo(at)hotmail.com.

 2. ZWOLLE – Genieten van de natuur, de rust… Het is zomer en veel mensen hebben vakantie. Maar genieten? Nu we de beperkingen van de coronamaatregelen ervaren? En sowieso… hoe kun je genieten en tot rust komen in een wereld vol verdriet,

 3. Sinds vandaag is de website www.missieloket.nl online, waar kerken terechtkunnen voor inspiratie, informatie, coaching en mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij hun diaconale en missionaire initiatieven. Het Missieloket bundelt de expertise van vier organisaties die op missionair en diaconaal gebied actief zijn binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

 4. Ds. Dick Lagewaard wordt de nieuwe predikant van de NGK Wageningen. Hij hoopt na de zomer in Wageningen te beginnen.

  Lagewaard is sinds 1991 predikant in de NGK. Zijn eerste gemeente was Heerde. Sinds 1999 is hij predikant van de NGK Veenendaal.

 5. De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding heeft de preekbevoegdheid van Roel Koelewijn met twee jaar verlengd. Koelewijn heeft nu preekbevoegdheid tot en met 1 april 2022.

  Roel Koelewijn staat open voor preekverzoeken. Hij is per email bereikbaar op dit mailadres.

 6. Peter van Veen, organist van de NGK Culemborg, roept alle organisten en pianisten op om op paaszondag om 10.00 uur het lied U zij de Glorie te spelen.

  Van Veen, die ook verbonden is aan de Theologische Universiteit Kampen,

 7. In een wekelijks moment van afstemming tussen minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van kerken is nadrukkelijk de zorg uitgesproken over gemeenten die de grens van 30 personen opzoeken bij samenkomsten.

  Het aantal van maximaal 30 personen geldt alleen voor uitzonderlijke situaties zoals uitvaarten.

 8. Hoe kunnen we in deze periode dat Nederland vanwege het coronavirus op slot zit toch kerk zijn, ‘kerk in quarantaine’?

  Magazine OnderWeg maakte een speciale webpagina met tips en handige websites voor jeugd- en kinderwerk,

 9. Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis. Zij verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en willen dicht bij hen zijn. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s.

 10. Het was onvermijdelijk: ook de landelijke vergadering van de NGK en de synode van de GKv zullen tot aan de zomer geen plenaire bijeenkomsten meer houden.

  De beide moderamina hebben daartoe besloten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart jl.