NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
 1. De Theologische Universiteit Kampen heeft het eerder aangekondigde eredoctoraat uitgereikt aan ds. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

  Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan  de ontwikkeling van de Bijbelse theologie,

 2. De NGP organiseert op vrijdag 31 januari 2020 in Kampen een predikantenstudiedag met als titel “De slag om het hart” (naar het gelijknamige boek van Herman Paul). Wat zijn de gevolgen van secularisatie voor ons eigen verlangen, het geloofsleven en de kerk?

 3. De Landelijke Vergadering, die op 8 november van start ging met een bidstond, mag historisch worden genoemd. Voor het eerst is een groot deel van de zittingen gezamenlijk met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

  De Landelijke Vergadering is de plek waar Nederlands Gereformeerde Kerken bespreken wat alle plaatselijke kerken aangaat.

 4. De landelijke vergadering van de NGK gaat een aantal vergaderingen samen met de GKv-synode beleggen. Een gezamenlijke website geeft een overzicht van alle vergaderdagen en onderwerpen.

  De landelijke vergadering gaat op vrijdag 8 november van start met een bidstond in Zeewolde.

 5. De NGK Nijmegen heeft een beroep uitgebracht op Gerry Bos, dat zij intussen heeft aangenomen.

  De NGK Nijmegen: ‘We vinden het mooi dat we in Gerry iemand hebben getroffen met lef én levenservaring. Lef, omdat ze heeft laten zien dat ze durft door te zetten door op latere leeftijd een studie theologie op te pakken en zich in de GKv beroepbaar te stellen als vrouw.

 6. Kandidaat Marten Wybe van der Veen heeft het beroep van de Zaankerk, samenwerkingsgemeente NGK-GKv, aangenomen.

  Marten Wybe (29 jaar) rondde recent zijn studie theologie af.  Op de website van de GKv schreef hij: ‘Het verlangen om predikant te worden is alleen maar gegroeid sinds ik in mei 2017 de mogelijkheid heb gekregen te werken in GKv “De Schuilhof” in Zeewolde.

 7. De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen zoekt een voorganger. Via de site van de gemeente kunnen kandidaten solliciteren.

  De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen stelt zichzelf voor als een veelkleurige gemeente met leden afkomstig uit de breedte van de kerken in Nederland,

 8. Het kerkelijk magazine OnderWeg komt met een dubbelnummer over vrijmaking en kerkverlating.

  In het themadeel over 75 jaar Vrijmaking schrijft Erik de Boer, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de TU Kampen, ‘een vrolijk verhaal over een scheur’. Hij gaat op zoek naar de mooie dingen die zijn te vertellen,

 9. Dienst, het blad voor toerusting van werkers in de kerk, geeft in een themanummer aandacht aan de eenwording van GKv en NGK.

  Dit nummer biedt veel informatie en gespreksstof voor plaatselijke gemeenten over tal van vragen. Vragen over het al dan niet samengaan van plaatselijke kerken,

 10. De Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) gaat vanuit een nieuwe visie de toerusting voor de kerken verzorgen vanuit vijf herkenbare steunpunten. Vijf websites met deels nieuws namen bieden alles op het vlak van advies, inspiratie, praktische informatie, begeleiding, coaching en training.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten