NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
NGK
 1. De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek o.l.v. de LCKO, br. Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van 2 jaar.

  De gemeente Houten, waar br. Doornenbal al enige jaren werkzaam is,

 2. Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid werden gezet.

  In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet.

 3. De NGP en de TU Kampen verzoeken de kerken om op zondag 31 januari 2021 aandacht te besteden aan de roepingen in de kerk. Zie de webpagina van de NGP.

 4. In het nieuwste nummer van het kerkelijk magazine OnderWeg spreekt econoom Lans Bovenberg zich uit over vrijheid: ‘We laten ons ringeloren door Apple, Google en Microsoft. Onze vrijheid wordt bedreigd door grote commerciële bedrijven die ons manipuleren.’

  Bovenberg vindt dat de economische positie van burgers,

 5. NGK en GKv gaan als geassocieerd lid deelnemen aan de Raad van Kerken. Dit besluit wordt naar verwachting in november genomen door de landelijke vergadering en generale synode.

  Tijdens een voorbereidende ‘cluservergadering’ van landelijke vergadering en synode noemde voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken dat afstandelijkheid tussen de Raad van Kerken en de kleine gereformeerde kerken plaatsgemaakt heeft voor hartelijke relaties.

 6. De Theologische Universiteit in Kampen wil de komende jaren werken aan verbreding en verbinding.

  De universiteit zet in op meer samenwerking met andere opleidingen en kenniscentra, meer verbinding met de lokale kerken en met christenen in Nederland die theologische kennis willen opdoen.

 7. De Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt willen per 1 januari 2021 één organisatie vormen. Dat besluit wordt naar verwachting eind november door de landelijke vergadering en generale synode genomen.

  De drie organisaties verzorgen trainingen en werkvormen voor bijvoorbeeld jeugdwerk,

 8. De afscheidsrede over Vrees en beven (sep 2019) is nu beschikbaar.De rede is een pleidooi voor eerbied en ontzag voor God in kerk en theologie. Soms doen we Gods heiligheid tekort en hebben we baat bij ‘heilzame schroom’.

 9. GKv Nieuwleusen zoekt een predikant. Ook NGK-predikanten worden hartelijk uitgenodigd om te reageren.

  De GKv Nieuwleusen omschrijft zichzelf als een gastvrije en diverse gemeente die ernaar verlangt om met enthousiasme te
  dienen, samen te komen en het geloof te delen.

 10. De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) te Kampen heeft per 2 juli twee maal preekbevoegdheid verleend.

  Mevr. E.J. Wessels-Schuurman te Veenendaal kreeg preekbevoegdheid. Zij is te bereiken via beppie.wessels(at)gmail.com. Dhr. P.H. Vrijmoeth te Houten kreeg eveneens preekbevoegdheid. Hij is te bereiken via pimhayo(at)hotmail.com.