NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
 1. Anne Lorein is beroepbaar gesteld in de Nederlands Gereformeerde Kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

  Wie ben je?

  ‘Ik ben Anne Lorein, geboren in 1991 te Leuven (België), waar ik ook opgroeide. Een paar jaar geleden verhuisde ik naar Nederland om hier predikant te worden.

 2. De missionaire organisatie Verre Naasten zoekt twee nieuwe bestuursleden. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur worden vrouwen en leden van de NGK nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

  De bestuursleden van Verre Naasten zijn tegelijk ook bestuurslid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission.

 3. De Regiegroep die het proces van hereniging van NGK en GKv leidt, heeft haar ideeën over de nieuwe kerk op papier gezet. De komende maanden gaat de Regiegroep op verschillende plekken in het land het gesprek aan over dit document.

 4. Als kerk-zijn weer blij maakt, komt het geld vanzelf, schrijft Gerrit Riemer in een speciaal themanummer over ‘geven’ van kerkelijk magazine OnderWeg. Want als je hart ergens van overloopt, is geld bijzaak.

  Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden: het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af,

 5. De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo vormen per 1 januari één gemeente. Op zondagmorgen 6 januari is dat in een feestelijke kerkdienst gevierd.

  De nieuwe samenwerkingsgemeente, met als voorlopige naam
  3GK Hengelo, zal kerkdiensten blijven houden in de Morgensterkerk (’s ochtends) en in de Kristalkerk (’s ochtends en ’s middags).

 6. Kees Smit, dovenpredikant in de GKv, gaat hetzelfde werk ook voor de Nederlands-gereformeerden doen.

  De huidige Nederlands-gereformeerde dovenpastor
  Elselie de Jong-van der Zwaard vertrekt per 1 januari. De Commissie Doven Pastoraat NGK draagt haar uren over aan Kees Smit,

 7. De vrijgemaakt-gereformeerde predikantenvereniging heeft donderdag met algemene stemmen besloten de vereniging open te stellen voor Nederlands-gereformeerde dominees.

  Dat meldde dominee Rob Vreugdenhil. Het besluit loopt vooruit op de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 8. Wie ben ik? Wat geloof ik? Doe ik er wel toe? Waar hoor ik bij? Het zijn vragen die ieder opgroeiend kind zich – bewust of onbewust – stelt. Kerken en ouders kunnen hun geloofsopvoeding laten aansluiten bij die vragen.

 9. Het Diaconaal Steunpunt van GKv en NGK roept de kerken op tot gebed voor met name de situatie van gewortelde kinderen van asielzoekers, die met uitzetting worden bedreigd.

  Half oktober kwam de GKv Katwijk in het nieuws,

 10. ‘Ik laat altijd het leven zien: mensen, en de activiteiten die we organiseren. We zijn geen socialemediakerk, we zijn een échte kerk.’ Het nieuwste nummer van OnderWeg gaat over kerk en sociale media.

  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven en beïnvloeden onze manier van omgaan met elkaar.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten