NGK.nl

http://www.ngk.nl/feed/

Nederlands Gereformeerde Kerken
 1. De vrijgemaakt-gereformeerde predikantenvereniging heeft donderdag met algemene stemmen besloten de vereniging open te stellen voor Nederlands-gereformeerde dominees.

  Dat meldde dominee Rob Vreugdenhil. Het besluit loopt vooruit op de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 2. Wie ben ik? Wat geloof ik? Doe ik er wel toe? Waar hoor ik bij? Het zijn vragen die ieder opgroeiend kind zich – bewust of onbewust – stelt. Kerken en ouders kunnen hun geloofsopvoeding laten aansluiten bij die vragen.

 3. Het Diaconaal Steunpunt van GKv en NGK roept de kerken op tot gebed voor met name de situatie van gewortelde kinderen van asielzoekers, die met uitzetting worden bedreigd.

  Half oktober kwam de GKv Katwijk in het nieuws,

 4. ‘Ik laat altijd het leven zien: mensen, en de activiteiten die we organiseren. We zijn geen socialemediakerk, we zijn een échte kerk.’ Het nieuwste nummer van OnderWeg gaat over kerk en sociale media.

  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven en beïnvloeden onze manier van omgaan met elkaar.

 5. De Nederlands-gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Maastricht zijn sinds kort officieel één kerk.

  De formele eenwording is het slotakkoord van een traject dat enkele jaren geleden begon. De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt besloten toen gezamenlijke diensten te houden.

 6. Ermelo  – 17 november 2018. Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten heeft vandaag aan Herman van Rees de versierselen opgespeld die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer H. van Rees AAG (76) is secretaris van de NGA,

 7. De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo willen per 1 januari 2019 één gemeente vormen. Deze gemeenten werken al geruime tijd samen en tellen samen circa 950 leden.

  In Hengelo vormen de Nederlands- en christelijk-gereformeerden al een gezamenlijke gemeente.

 8. Ds. Koos Jonker wordt op 27 januari 2019 bevestigd in zijn ambt in Utrecht. Jonker – nu predikant van de NGK in Nijmegen – nam onlangs een beroep van Utrecht (Jeruzalemkerk) aan.

  Ds. Jonker zal in zijn ambt worden bevestigd door ds.

 9. Ds. Jaap Hansum wordt predikant van Kruispuntgemeente in Amersfoort-Vathorst.

  Hansum – getrouwd, drie kinderen – is voorganger van de Maranathakerk (hervormd) in Lunteren. De Kruispuntgemeente, waarvan hij predikant wordt, is een samenwerkingsgemeente van de Protestantse Kerk, christelijk-gereformeerden en Nederlands gereformeerden.

 10. De jaarlijkse special van het kerkelijk magazine OnderWeg gaat over ‘Hoop’. In het redactioneel schrijft hoofdredacteur Esther de Hek: ‘We zien om ons heen wanhoop, cynisme, pessimisme, ongenoegen, inspiratieloosheid en wantrouwen. Martin Luther King riep in zijn befaamde toespraak op ‘uit
de berg van wanhoop een kiezelsteen van hoop te houwen’.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten