Kerkdiensten mei 2021

2 mei

9.30 uur: 

Mevr. B. Wessels-Schuurman

Ouderling van dienst:

Betske van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Stichting Sizanani

9 mei

9.30 uur:

Ds. M. Janssens

Ouderling van dienst:

Aart van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Stichting Tear

             

13 mei

9.30 uur: 

Ds. B. J. Eikelboom Hemelvaartsdag

Ouderling van dienst:

Aart van Henten

 

Collecten:

 1. Zending
 2. Medair

16 mei

9.30 uur: 

Mevr. J. Gerkema-Mudde

Ouderling van dienst:

Aart van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Stichting hulp vervolgde Christenen

23 mei

9.30 uur: 

 

 

Pinksteren

Ds. A. Siebenga

Viering van het Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst:

Betske van Henten

 

Collecten:

 1. Zending
 2. Diaconie

30 mei

9.30 uur:

 

 

Ds. A. Siebenga

bevestiging ouderling Peter Slager

en diaken Daan van der Veen

Ouderling van dienst:

 Aart van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Stichting Sizanani