Kerkdiensten december 2020

 

6 december

9.30 uur: 

Ds. K. T. de Jonge

Ouderling van dienst:

Aart van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Leger des Heils

                           Schriftlezing:    Daan van der Veen

13 december

9.30 uur:

Ds. J. Bouma

Ouderling van dienst:

Petra de Joode

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Soemba

                           Schriftlezing:    Peter Slager

20 december

9.30 uur: 

Ds. C. J. Barth

Ouderling van dienst:

Betske van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Onderhoud gebouwen

                           Schriftlezing:    Riekje de Haas

25 december

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga    Kerstdienst

Ouderling van dienst:

Aart van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Red een kind

                           Schriftlezing:    Jantine Augustijn

27 december

9.30 uur: 

Ds. M. G. Rietkerk

Ouderling van dienst:

Petra de Joode

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie

                            Schriftlezing:    Johan Jansen

 31 december

19.00 uur: 

preeklezen   Oudjaarsdienst

Ouderling van dienst:

Betske van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Stichting Sizanani

                           Schriftlezing:    Luwtje Slager