Kerkdiensten oktober 2020

 

4 oktober

9.30 uur: 

Ds. B. Eikelboom

Ouderling van dienst:

Jaap Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

            Viering van het Heilig Avondmaal

11 oktober

9.30 uur:

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Aart van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

            

18 oktober

9.30 uur: 

Ds. P. Veldhuizen

Ouderling van dienst:

Petra de Joode

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een kind

            Bevestiging ouderling Betske van Henten

25 oktober

9.30 uur: 

Dhr. R. van Lente

Ouderling van dienst:

Aart van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Nederlands Bijbelgenootschap