Kerkdiensten juli 2020

 

5 juli

9.30 uur: 

Preeklezen A. van Henten

Ouderling van dienst:

J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Medair

                           Schriftlezing:    Elly Jansen

12 juli

9.30 uur:

Ds. K.T. de Jonge

Ouderling van dienst:

A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

                           Schriftlezing:    Petra de Joode

                           Viering van het Heilig Avondmaal

19 juli

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

P. de Joode

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een kind

                           Schriftlezing:    Johan Jansen

26 juli

9.30 uur: 

Preeklezen W. Lamme

Ouderling van dienst:

J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

                           Schriftlezing:    Peter Slager