Kerkdiensten januari 2020

 

5 januari

9.30 uur: 

Ds. F. Bruintjes

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

             Viering van het Heilig Avondmaal

12 januari

14.30 uur:

Afscheidsdienst Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

19 januari

9.30 uur: 

Ds. P. Veldhuizen

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Onderhoud gebouwen

26 januari

9.30 uur: 

preeklezen

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een kind
  3. Stichting Gave