1 december

9.30 uur: 

Ds. M. Janssens

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Red een kind
 3. Leger des Heils

8 december

9.30 uur:

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie

            Viering van het Heilig Avondmaal

15 december

9.30 uur: 

Ds. P. Veldhuizen

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode  

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Soemba

22 december

9.30 uur: 

preeklezen

 

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

 

Collecten: 

 1. Kerk
 2. NG Predikantenopleiding
     

24 december

22.00 uur

Kerstnachtdienst

Gezamenlijke kerken Loosdrecht

Ouderling van dienst:

Collecte:

Broeder J. Augustijn

Project voor ondervoede kinderen in Uganda

     

25 december

10.00 uur

Kerstfeest  Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode 

 

Collecten:

 1. Zending
 2. Red een kind
 

Drempeldienst:

Koffieschenken:

Schriftlezing:

Trees Lamme

Patrick en Ingrid van Henten

Johan Jansen

29 december

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Onderhoud gebouwen

31 december

19.00 uur

Oudjaar   preeklezen

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecte:

Stichting Sizanani

             

                       Drempeldienst:    Anton Krook

                           Schriftlezing:     Rianne van Henten


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten