Kerkdiensten november 2019

 

3 november

9.30 uur: 

Ds. B. Eikelboom

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

            Viering van het Heilig Avondmaal

10 november

9.30 uur:

Ds. Tj. Baron

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Tekort
  2. Onderhoud gebouwen

             Dankstond voor gewas en arbeid

17 november

9.30 uur: 

preeklezen

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Stichting Sizanani

24 november

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

             Voleindingszondag