6 oktober

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

            Viering van het Heilig Avondmaal

13 oktober

9.30 uur:

preeklezen

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

20 oktober

9.30 uur: 

Ds. K. T. de Jonge

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een Kind

27 oktober

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Nederlands Bijbelgenootschap

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten