1 september

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie

  Bevestiging ambtsdragers  en viering van het Heilig Avondmaal

8 september

9.30 uur:

Ds. J. Bouma

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending

15 september startzondag

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Friedensstimme

             Belijdenis Lucas Slager

22 september

9.30 uur: 

preeklezen

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Stichting Sizanani
 3. Stichting Woord en Daad

29 september

9.30 uur: 

Ds. J. D. Smit

Ouderling van dienst:

Zuster P. de Joode

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Ned. Gereformeerde Predikantenopleiding

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten