4 augustus

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

            Viering van het Heilig Avondmaal

11 augustus

9.30 uur:

preeklezen

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Onderhoud gebouwen

18 augustus

Gezamenlijke  dienst in de Nederlands Hervormde kerk van Oud-Loosdrecht

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een kind

25 augustus

9.30 uur: 

Ds. C. P. Kleingeld

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Ned. Gereformeerde Predikantenopleiding

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten