7 juli

9.30 uur: 

Ds. P. Veldhuizen

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

14 juli

9.30 uur:

preeklezen

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Ned. Gereformeerde Predikantenopleiding

21 juli

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een kind

28 juli

9.30 uur: 

Mevr. A. Beuving- Amelink

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten