3 maart

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie

             Viering van het Heilig Avondmaal

10 maart

9.30 uur:

Ds. Krol

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. NG Predikantenopleiding

          

17 maart

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga  Bidstond

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

 1. Tekort
 2. Red een kind

24 maart

9.30 uur: 

Ds. J. Horsman

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Stichting Schuilplaats

31 maart

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zusterhulp

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten