3 februari

9.30 uur: 

Ds. M. Janssens

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Soemba
  3. Stichting Gave

10 februari

9.30 uur:

preeklezen

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een kind

17 februari

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Onderhoud gebouwen

24 februari

9.30 uur: 

preeklezen

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending
  3. Stichting Tear

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten