4 november

9.30 uur: 

Mevr. A. Beuving-Amelink

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Onderhoud gebouwen

11 november

9.30 uur:

Ds. A. Siebenga

Dankstond

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

  1. Tekort
  2. Diaconie

18 november

9.30 uur: 

Ds. C. P. Kleingeld

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Stichting Sizanani

25 november

10.00 uur

Ds. A. Siebenga

Voleindingszondag

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten