Kerkdiensten november 2017

 

5 november

9.30 uur: 

Ds. A. Siebenga

Dankstond voor gewas en arbeid

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Tekort
  2. Stichting Sizanani

             Na de dankdienst een gezamenlijke lunch

 

12 november

9.30 uur:

Ds. B. J. Eikelboom, Barendrecht

Ouderling van dienst:

Broeder P. Slager

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie

19 november

  9.30 uur:

Ds. A. Siebenga

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending

            

26 november

9.30 uur:

 Ds. A. Siebenga

Voleindingszondag

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

                             Collecten:

  1. Kerk
  2. Red een kind