Kerkdiensten juni 2015

7 juni 9.30 uur: Ds. A. Siebenga
Ouderling van dienst: Broeder J. C. Doeve
  Collecten:
    
 1. Kerk
 2.   
 3. Soemba
 
14 juni 9.30 uur: preeklezen
Ouderling van dienst: Broeder D. van der Veen
  Collecten:
    
 1. Kerk
 2.   
 3. Red een kind
 
21 juni 9.30 uur: Ds. A. Siebenga
Ouderling van dienst: Broeder A. van Henten
  Collecten:
    
 1. Kerk
 2.   
 3. Onderhoud gebouwen
 
28 juni 9.30 uur: Ds. H. de Jong, emeritus Zeist
Ouderling van dienst: Zuster W. Lamme
                             Collecten:
    
 1. Kerk
 2.   
 3. Spanjewerk