Kerkdiensten in de maand juni

2 juni

9.30 uur:

Ds. C. P. Kleingeld, Zeewolde

                Viering van het Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie

 

9 juni

9.30 uur:

Broeder H. Kaldeway

Ouderling van dienst:

Broeder J. C. Doeve

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Soemba

16 juni

9.30 uur:

Zuster H. H. van der Veen

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Red een kind

23 juni

9.30 uur:

Broeder G. de Groot, Utrecht

Ouderling van dienst:

Zuster W. Lamme

                           Collecten:

 1. Kerk
 2. Onderhoud gebouwen
 3. Spanjewerk

30 juni

9.30 uur:

Broeder H. Kaldeway

                Belijdenisdienst

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

Collecten:

 1. Kerk
 2. STAGG