Kerkdiensten in de maand april

 

7 april

9.30 uur:

Ds. F. R. Bruintjes, Kampen

Ouderling van dienst:

Broeder J. Augustijn

 

Collecten:

1. Kerk

2. Red een kind

           Viering van het Heilig Avondmaal

14 april

9.30 uur:

Ds. J. M. Cooiman - Bouma, Zeist

Ouderling van dienst:

Broeder J. C. Doeve

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding

                               17.00 uur:   Ds. Tj. Baron, Zuid-Afrika

21 april

9.30 uur:

Ds. J. Horsman, Zwolle

Ouderling van dienst:

Broeder A. van Henten

 

Collecten:

  1. Kerk
  2. STAGG

28 april

9.30 uur:

Br. G. de Groot, Utrecht

Ouderling van dienst:

Zuster W. Lamme

                           Collecten:

  1. Kerk
  2. Onderhoud gebouwen