Dienst 25 september - Ds. H. van Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Voorzang Psalm 92: 1, 5 DNP
Votum en groet
Zingen NLB 978: 1, 3, 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Gods leefregels Matteüs 6: 31 - 7: 8
Zingen ELB 58 ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Gebed
Bijbellezing: Prediker 11 en 12
Zingen ELB 88 ‘k Stel mijn vertrouwen’ (2x)
Verkondiging: Leef en werk vol vertrouwen in Gods wereld!
Zingen NLB 720: 1-5 ‘Alleen te leven om te zwoegen’
Gebed
Collecte
Zingen NLB 415: 1, 2 ‘Zegen ons Algoede’
Zegen
Zingen als amenlied: NLB 415: 3

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Medair.

 

Dienst 18 september- Broeder R. van Lente

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Voorzang LvdK Gz 380: 1, 3, 4 ‘Ontwaak, o mens de dag breekt aan’
Stilte
Votum en groet
Zingen LvdK Ps 75: 1, 2 ‘U alleen, U loven wij, onze Heer’
Inleiding
Gebed om ontferming
Zingen LvdK Ps 68: 7 ‘God zij geprezen met ontzag’
Levensregels
Zingen LvdK Gz 7: 1 ‘Het woord dat u ten leven riep’
Schriftlezing OT: 1 Kon. 22: 3-9, 17-18, 28, 37
Zingen LvdK Gz 7: 3 ‘Het is ook in de hemel niet’
Schriftlezing NT: Hand. 5: 27 – 42
Zingen LvdK Gz 7: 4 ‘Het woord van liefde, vrede en recht’
Preek
Zingen LvdK Gz 304: 1, 2, 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Gebeden + Onze Vader
Collecte
Zingen ELb 274a (credo) ‘Ik geloof in God de Vader’
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.

 

Dienst 11 september- Ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Zingen: Gez. 457: 1, 4 - “Heilig, heilig, heilig!”
Moment van stilte

Votum en groet
Zingen: EL 382 - “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”
Leefregels van God
Zingen: Ps. 89: 6, 7 -  “Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand”
Gebed
Schriftlezing: Kol. 2: 1-7
Zingen: Ps. 56: 1, 4 - “Wees mij genadig, Heer”
Preek over: “WANDEL IN HEM”
Zingen: Gez. 462: 1, 4 - “Ontwaak, gij die slaapt”
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: EL 372 - “Mijn Jezus, mijn Redder”

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Friedensstimme Nederland.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Friedensstimme.