Dienst 23 augustus 2020 - zuster Petra de Joode

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Beamer: O hoogt’ en diepte, looft nu God

Votum en groet

Leefregel: Romeinen 6: 8 t/m 15

Beamer: Neuriën met orgel, EL 203: Genade, zo oneindig groot

Gebed

Lezen: Mattheus 28 / Efeze 1

Beamer: Psalm 8

Preek: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde

Neuriën met orgel: Psalm 16: 1,3 en 4

Dankgebed en voorbede

Geloofsbelijdenis (staan)

Zingen: Heer ik prijs uw grote naam

Zegen

Collecte voor Kerk en Medair (https://www.medair.org/nl/wat-we-doen/) bij de uitgang.

Dienst 16 augustus - ds. Auke Siebenga (emeritus)

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Ps. 138: 1,4 EO

Votum, groet, stil moment

EvL 252: Wij zijn hier bijeen

Gebed

EvL 262 : Uw woord orgel/neurie

Lezing: Psalm 119: 169-176

Zingen: Ps. 119: 42,43 DNP orgel/neurie

Overdenking

Luisterlied

Avondmaal: intro

EvL 289: Ik geloof in God de Vader samen staande uitspreken

Viering

Gebed

LB 446: 1,2,3,7 orgel/neurie

Zegen

NLB 423 Nu wij uiteen gaan orgel/neurie

Collecte voor Kerk en Diaconie bij de uitgang.

Dienst 9 augustus: Broeder Jaap Augustijn

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Aansteken van de kaars en mededelingen

Zingen Opw 830 Hoe we ook zwerven > video
Votum groet
Zingen Psalm 93: 1,2,3 > orgel
Leefregel
Zingen Gez 280: 1,2,3 Rechter in het licht verheven > orgel
Gebed
Lezen
NLB 462 Zal er ooit een dag van vrede > video
Preek
Opw 354 Glorie aan God > video
Gebed
Geloofsbelijdenis
NLB 425 Vervuld van uw zegen > video
Zegen

Collecte voor Kerk en Stichting Sizanani bij de uitgang.