Dienst 14 maart 2021 - Ds. D. van der Zee

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Stil gebed + Votum en Groet
Lied: Psalm 84:1 en 2 (Orgel)
Leefregel: Exodus 20:1-17
Lied: Psalm 130 schuldbelijdenis
Gebed om verlichting door de Geest
Schriftlezing: Romeinen 3:21-31 (HSV)
Lied: Gezang 192: 1, 2 en 5 O kostbaar kruis, O wonder Gods (Orgel)
Verkondiging
Lied: Zo lief had God de Vader ons
Dankgebed en Voorbede
Herinnering Collecte
Slotlied: Vaste Rots van mijn behoud

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een Kind?

Dienst 7 maart 2021 - Ds. J. D. Smit

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Gez. 328 : 1.2. (orgel)
Votum en groet
Zingen Opwekking 407 (Ned. Zingt)
Gebed
Zingen Ik stel mijn vertrouwen (Ned. Zingt)
(Kindermoment en kinderlied?)
Lezen Johannes 10 : 22-30
Zingen Psalm 79 : 5 (orgel)
Prediking: ‘Geboeid door Jezus’
Zingen Gezang 341 : 3 (orgel)
Gebeden
Collecteaankondiging
Geloofsbelijdenis
Zingen ‘Jezus ga ons voor’ (Ned. Zingt).

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending?

Dienst 28 februari 2021 - Beppie Wessels-Schuurman

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Psalm 107 : 1 orgel
Stil Gebed
Votum en Groet
Luisteren: Kyrie van Sela.
Leefregel: lezen Matteüs 25: 31-46 NBV
Filmpje van de 40dagentijd over dorstigen laven
Zingen: Opwekking 378
Gebed van verootmoediging en leiding door de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 18 vers 1 tot 8 NBV
Verkondiging
Zingen: Gezang 280: 1, 2 en 3 uit het Liedboek Rechter in het licht verheven (orgel)
Collectedoel: Kerk en Stichting Evangelie en Moslims
Dankgebed en voorbeden
Gezamenlijk uitspreken van de geloofsbelijdenis
Luisteren naar: Een toekomst vol van Hoop - Sela

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Evangelie en Moslims.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of StEM?