Dienst 3 januari 2021 - Aart van Henten

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Gez. 1 - God heeft het eerste woord
Votum en Groet
Zingen: Gez. 289 - Morgenglans der eeuwigheid - EO
Leefregel:
Zingen: Gez. 427 - Beveel gerust Uw wegen - EO
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 40:1-11, Marcus 1:1-5
Zingen: Ps 89 : 1 en 7 - Ik zal zolang ik leef - EO
Preek: De weg omhoog
Zingen: Gez 429 - Wie maar de goede God laat zorgen
Gebed
Collecteaankondiging + orgelspel
Geloofsbelijdenis:
Zingen: Kijk vooruit loop verder - EO
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Gave.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Stichting Gave?

Oudjaarsdienst 31 december 2020 - Jaap Augustijn

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

EL. 246: 1, 2 en 3 - EO
Votum
LB 301: 1, 2 en 5
Gebed
Schriftlezing
Ps. 42 - EO
Preek
Ps. 43: 3 en 4 - EO
Gebed
Geloofsbelijdenis
EL 185: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?

Dienst 27 december 2020 - ds. M. G. Rietkerk

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Lied: Daar is uit ’s werelds duistere wolken 
Votum-groet
Lied: Vreugde, vreugde, louter vreugde 
Geloofsbelijdenis - Nicea
Lied: Psalm 62:1 
Gebed
Lezen: Filippenzen 3:12-16
Lied: Psalm 43: 3 en 4 
Preek
Lied: Ga met God en hij zal met je zijn 
Voorbede
Collecte
Lied: Wees niet bevreesd 
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social