Online Dienst Pinksteren 31 mei 2020, ds. Auke Siebenga

Vanaf zondagmorgen 9.30 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid, zing en vier mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Na afloop: De uitslag van de Hemelvaartquiz en dansen met Wenda

Petra heeft de uitslag van de Bijbelse taferelen die uitgebeeld werden met Hemelvaart. En dans daarna lekker mee met Wenda op David Danced van Salvador.

Collecte

Vandaag is de collecte voor de zending en de diaconie.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp: zending en/of diaconie?

LITURGIE

Orgelopening (L.242: Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen)
Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: Sela - Onze verwachting
Kapelkwartet van de Kapel Hilversum: This little light of mine
Gebed
Zingen: Psalmen van nu 149
Schriftlezing: Psalm 149 vers 1 en 2, Handelingen 2 vers 1-6 en Openbaring 5 vers 8-14
Orgelintermezzo (L. 247: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt)
Overdenking: De Geest doorademt ons lied
Gereed maken van de Avondmaalstafel (EL. 121: O Heer U hebt zo zwaar geleden)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen: 'Door Uw genade'
Viering Heilig Avondmaal
Gebed
Zingen: 'Heer Uw licht en Uw liefde schijnen'
Zegen
Orgelsluiting (EL. 159: Here mijn God , almachtige God)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Kapelkwartet van de Kapel Hilversum o.l.v. Anette van Tol - piano Annet Kloppert
Schriftlezing: Aart van Henten
Orgel: Wil Slager

De uitslag van de Hemelvaartquiz en dansen met Wenda

 

Online Dienst 24 mei 2020, ds. Freddy Gerkema

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Stichting Sizanani'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Sizanani'?

LITURGIE

Orgelopening (NLB. 212: Laten wij zingend deze dag beginnen)
Welkom en aansteken kaars
Zingen: '10.000 redenen' (Opwekking 733)
Gebed
Zingen: 'Zoekend naar licht'
Richtlijn
Zingen: Psalm 118
Schriftlezing: Genenis 18 vers 16-33
Orgelintermezzo (Ps. 149: Halleluja laat opgetogen)
Overdenking
Zingen: 'Ik zal er zijn'
Dankgebed en voorbede
Zingen: 'Onze Vader'
Zegen
Orgelafsluiting (EL. 140: Kroon Hem met Gouden Kroon)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Hans Doeve
Overdenking: ds. Freddy Gerkema
Orgel intermezzo: Wil Slager

Online Dienst Hemelvaart 21 mei 2020, zuster Petra de Joode

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Vooraf: online alternatief dauwtrappen met Bijbelse taferelen

We bewegen te weinig en zitten te veel. Kom uit de stoel en doe lekker mee met Wenda, Josje en Petra en raad ondertussen welke Bijbelse taferelen ze uitbeelden.

Weet jij ze alle acht stuur dan je oplossing naar Wenda of Petra en maak kans op een mooi prijs.

Muziek: Real Love (Studio Version) - Hillsong Young & Free

Collecte

Vandaag is de collecte voor de zending.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:zending?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Halleluja eeuwig dank en ere'
Gebed
Zingen: Psalm 47:1,3
Schriftlezing: Hebreeën 10 vers 11-18
Orgelintermezzo
Overdenking
Zingen: 'Nabij Gods hoog verheven troon'
Dankgebed en voorbede
Zingen: 'Opgevaren naar de Hemel'
Zegen

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Martijn van Henten
Overdenking: Petra de Joode
Orgel intermezzo: Wil Slager