Dienst Goede Vrijdag 2 april 2021 - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Toewijding en begroeting
Gez. 173: 1,3,5
Gebed
Gez. 182: 1
Schriftlezing: Markus 15: 33-41
Gez. 189: 1
Verkondiging
Sela: Hard geslagen, vastgenageld
Voorbereiding op de maaltijd van de Heer
Gez. 363: 1
Communie
Opw. 737: 1,2,3,4
Dankzegging en voorbeden
Gez. 289: 1 en 4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie?

 

Dienst 28 maart 2021 - Ds. C. P. Kleingeld

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang LbK 42: 1, 3
Votum en groet
Filmpje 40 dagen
Ps 24: 1, 5
Gebed
Leefregel
Toon mijn liefde
Schriftlezing Marcus 11: 1-11
Ps. 118: 8, 9
Preek
Halleluja Eeuwig dank en ere
Gebed
Collectemoment
Geloofsbelijdenis
Ps. 72: 1, 4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Schuilplaats.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Schuilplaats?

 

Dienst 21 maart 2021 - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

EvL 242:1,3 Zo vriendelijk en zo veilig
Votum/groet
LB 286: 1,2,3,4,5: 2 en 4 reciteren
Kindermoment/kinderlied
Gebed
Lezing Jes. 61:1-11; tekst vs 10,11
ELB 171: Als alles duister is
Overdenking: Wie gaat het doen?
EO: De Here, heerser der aarde
Gebed
Collecte
EO: Hou vol

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Bangui.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Bangui?


Koffiedrinken met Gea - zondag 11.00 uur