Dienst 6 september 2020 - ds. Freddy Gerkema, emeritus

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Opw 727 (Mijn God ik kom naar U)
Votum en groet
Zingen: OvK 13 (God is een toevlucht)
Gebed
Bijbellezing Exodus 17:8-16 (door ouderling van dienst)
Zingen: ELB 124 (Ik bouw op U)
Preek
Zingen: LB 939 (Op U alleen) – belijdend lied
Gebed
Zingen: LvdK 446:1,2,5.6.7 (O Jezus hoe vertrouwd en goed)
Zegen
Zingen: LB 425 (Vervuld van uw zegen)

Collecte voor Kerk en Zending bij de uitgang.

Dankdienst voor het leven van Ab Strating

Woensdag 2 september om 11 uur gaat dominee Mark Janssens voor in de dankdienst voor het leven van onze overleden broeder Ab Strating.

Door de coronamaatregelen kunnen wij helaas niet als gemeente samen met de familie deze dienst meemaken. Wel kunnen we meekijken via de livestream van onze kerk (ngkloosdrecht.nl). Ook is er de mogelijkheid om onze broeder een laatste groet te brengen ná de dankdienst. Op het kerkplein voor de Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen van Ab.

Dit zal zijn rond half één aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230. Iedereen die daartoe in staat is, is daarvoor uitgenodigd. Daarna zal de familie onze broeder begraven op de begraafplaats daar, waar ook zijn geliefde vrouw Aleid ligt begraven.

Dienst 30 augustus 2020 - Broeder Aart van Henten

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Mededelingen
Votum en Groet
Zingen NLB 985: 1,2,3 ‘Heilig, heilig, heilig’
Gods leefregels Deut. 5: 6-21; 6: 4-9 en 17: 18-20
Zingen Psalm 146: 1,3,4 DNP
Gebed
Bijbellezing: Rechters 8: 22-35
Zingen Ps. 146: 2,5 DNP
Lezen tekst: Rechters 9: 1-21
Preek: Bomen in de Bijbel (3) ‘Bomen kiezen een koning’
Zingen GK 260: 1-4 ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’
Gebed
Collecteaankondiging + orgelspel “Paternoster” (onze Vader) van Albert de Klerk
Geloofsbelijdenis: samen hardop uitgesproken.
Zingen Gez 444 ‘Grote God wij loven U’, Ned. Zingt video.
Zegen

Collecte voor Kerk en Red een Kind bij de uitgang.