Dienst 21 (14) juni 2020, ds. Johannes van Beveren - NGKV IJsselmuiden

Tijdens deze dienst zijn we in Christus verbonden met onze broeders en zusters van de NGKV IJsselmuiden, c.q. van de NGK Goede Herderkerk en de GKV de Rank. Zij vormen samen een levende gemeenschap van mensen die met elkaar verbonden zijn in Jezus Christus.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Red een kind'. Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Red een kind'?

LITURGIE

Intro: Wat is bidden? En kun jij dat ook?
Welkom - Toewijding aan god: 'Onze hulp is de naam van de HERE'
Zingen: Opwekking 136 - Abba vader u alleen
De Wet: Marcus 10 : 17-21
Zingen:  Opwekking - Zoek eerst het koninkrijk
Gebed
Lezen: Psalm 62
Kindmoment (Kees)
Zingen: Kinderlied - Als je bidt zal hij je geven
Preek
Zingen: Psalm 62 LvK
Bidden (afsluiten met onze vader)
Zingen: NLB 912 (LvK 473) - Neem mijn leven laat het heer
Zegen

Samenzang: Nederland zingt-EO, Kinderkoor 'Klein Maar Dapper' uit Urk

Dienst 14 juni 2020, ds. Jan Bouma

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Medair'. Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Medair'?

LITURGIE

Orgelopening (Psalm 150 Loof God, loof Hem overal)
Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God'
Votum en groet
Zingen: Psalm 84 - Wat hou ik van uw huis
Gebed
Zingen: 'Heer U bent mijn leven'
Schriftlezing: Jesaja 41 vers 8-10, Jesaja 43 vers 1-5a en Mattheüs 4 vers 18-22
Orgelintermezzo (L 463: Dear Lord and Father of mankind)
Overdenking: Wees niet bang!
Zingen: Psalm 63 vers 1 en 3
Dankgebed en voorbede
Geloofdsbelijdenis
Zingen: 'Zegen mij'
Zegen
Orgelsluiting

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Jantine Augustijn
Voorganger: ds. Jan Bouma
Orgel: Jan van Ree

Dienst 7 juni 2020, ds. Mark Janssens

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Soemba'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Soemba'?

LITURGIE

Orgelopening (LDS Hymns #2: The Spirit of God en EL 310: Geest van God, maak in dit uur)
Welkom en aansteken kaars
Zingen: 'Samen in de naam van Jezus'
Gebed
Zingen: 'Toon mijn liefde'
Schriftlezing: Handelingen 2: vers 16-24 en 36-41
Orgelintermezzo (NLB 672: Komt laat ons deze dag)
Overdenking
Zingen: 'De Heer heeft mij gezien'
Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis
Zingen: 'Woord en Geest medley'
Zegen
Orgelsluiting

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Peter Slager
Voorganger: ds. Mark Janssens
Orgel: Jan van Ree