Dienst 16 oktober - Ds. F. Gerkema

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: LB 975 (Jezus roept hier mensen samen)
Votum, groet
Zingen: Psalm 146:1-3
Gebed
Zingen: Psalm 146:4,5
Intro lezing
Lezen: Psalm 104
Over ‘afhankelijkheid’
Zingen: HH 344 (Ik geloof dat God mijn Vader)
Lezing: Lucas 22:14-20
Zingen: LvdK 360:1, 2
Avondmaalsviering
Zingen: LvdK 360:3
Over ‘liefhebben’
Zingen: HH 282 (Maak ons hart onrustig)
Gebed
Collecte
Zingen: LvdK 479:1-3 (Aan U behoort o Heer der heren)
Zegen
Zingen: LvdK 479:4

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.

 

Dienst 9 oktober - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang NLB 342: 1, 2, 3, 4, 5
Wijdingswoord en Groet
Zingen Ps.90: 1, 2 - Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
We horen naar Gods wil ten leven
Zingen Gez.489 - Een mens te zijn op aarde
Gebed
Schriftlezing is Prediker 1: 1-11
Zingen Gez.271 (wisselzang: A-M-V-A-M-A-V-A) - Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
Verkondiging
Zingen Gez.287 - Waartoe geploegd als ‘t zaad
We danken en bidden
Collecte
Slotlied is ‘Jij, mijn adem’ van Sytze de Vries nr. 69
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.

 

Dienst 2 oktober - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 994 (Voor hen die ons regeren)
Toewijding en groet
Gez. 255: 1
Opw. 464 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Geboden
Gez. 7: 4 (Het woord van liefde, vrede en recht)
Gebed
Ps. 61: 3 (Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen …)
Schriftlezing: Mattheüs 6: 25-34
Kolossenzen: 3: 15-17
Ps. 119: 5 en 13
Verkondiging
Geloofsbelijdenis (zingen)
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Gez. 446: 1 - 7
Zegen
Gez. 456:3

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.