Skip to main content

Dienst 12 november - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 212: 1 - 5
Votum/groet
EvL 314 - Maak mij rein voor U
Gebed
Ps. 119: 23, 36 DNB

Bijbellezing Joh. 14: 1 - 14
Verkondiging: In Gods naam
Opw. 770 - Hoe wonderlijk is uw eeuwige naam

Gebed, afsluiten met EvL 466 - Onze Vader
Geloofsbelijdenis samen uitspreken

Collecte
EvL 343: 1 - 4 - Heer, onze God
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.

Dienst 5 november - Broeder R. van Lente

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang NLB 418: 1 - 4 - God schenk ons de kracht
Stilte
Votum en Groet
Zingen Ps 8: 1, 3, 4, 6 - Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

Inleiding
Kyriegebed
Zingen NLB 103c: 1, 3 - Loof de Koning, heel mijn wezen
Leefregel
Epiclesegebed
OT: Gen 1: 26 – 2: 3
NT: Mat 28: 18 – 20
Zingen LK Gz 319: 1, 3 - Looft God, die zegent al wat leeft,
Preek
Zingen NLB 825: 1, 3, 5 - De wereld is van Hem vervuld

Gebeden + Onze Vader
Collectemoment
Zingen NLB 704: 1, 2, 3 - Dank, dank nu allen God
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Medair. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Medair.

Dienst 29 oktober - Mevr. Rohm - van Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Lied 1: ELB 163 - Zie ik sterren aan de hemel staan
Votum en Groet

Lied 2: ELB 352 - O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer
Inleiding op de dienst en Wetslezing uit Rom. 14
Lied 3: ELB 170 - Groot is uw trouw o Heer
Gebed voor opening van de Schrift:
     Lied 4: Opw 689 - Spreek O Heer door uw heilig woord
Schriftlezing: Mat. 20: 1 - 16 & Gen. 2: 1 - 4
Lied 5: Psalm 92: 1, 2, 3 - Waarlijk dit is rechtvaardig
Verkondiging
Lied 6: ZG 199: 1, 2, 4, 5, 6 - In Christus brengt God ons terecht
Dankzegging en voorbede
Collecte
Lied 7: Opw. 346: 1, 2, 4, 5 - Maak ons tot een stralend licht
Zegen
Lied 8: Gezang 456: 3 - Amen, amen, amen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of NBG.