Dienst 27 september 2020 - ds. Jan Bouma

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Gez. 290: Er is een land van louter licht (Zingend geloven)
Toewijding en begroeting
Ps. 16: 1 en 3 (Zingend geloven)
Geboden
E. 170: Groot is uw trouw, o Heer (Zingend geloven)
Gebed
Ps. 62: 1 (Zingend geloven)
Schriftlezingen: Leviticus 25: 8-13
Micha 2: 1-5
Mattheus 11: 2-6
Gez. 329: 2
Verkondiging
Ps. 146: 3 en 4
Dankzegging en voorbeden + Onze Vader
Collecten
Geloofsbelijdenis
Gez. 86a: De wereld is van Hem vervuld. (Zingend geloven)
Zegen

Collecte voor Kerk en Medair bij de uitgang.

Dienst 20 september 2020 - ds. Auke Siebenga

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps.103: 7,3,4 DNP
Votum/groet/stil moment
Opw. 733: De zon komt op (EO - tienduizend redenen)
Woord voor de week
Gebed
HH 284: Sorry zeggen
Bijbellezing: 2 Petr.1: 1-11, Gal. 5:22-23
Ps. 39: 1,2 DNP
Overdenking
Opw. 717: Stil mijn ziel (EO )
Gebed
NLB 215:1, 2, 4, 5, 6, 7
Zegen

Collecte voor Kerk en Sizanani bij de uitgang.

Dienst 13 september 2020 - ds. Ben Eikelboom

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang: Opwekking 733: 10.000 redenen
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1 en 2
Lezing van de leefregels
Zingen: Psalmenproject 51
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeziërs 2: 14 - 22 en Efeziërs 3: 14 - 21
Lezen: Gezang 473: 1
Daarna: Stil worden bij een schilderij van Chagall, kort toegelicht
Zingen: Opwekking 715: Wat hou ik van uw huis
Verkondiging: Efez. 2: 21 - 22 (Samen groeien wij tot een tempel waar God kan wonen)
Zingen: Opwekking 575: Jezus alleen
Dankzegging en voorbede
Collecte info
Geloofsbelijdenis samen uitspreken
Zingen: Opwekking 710 (Gebed om zegen)
Zegen

Collecte voor Kerk en Friedenstimme bij de uitgang.