Dienst 7 februari 2021 - ds. J. Horsman

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

voorzang:gez 326: 1,2
votum en groet
zingen: ps 9: 1,5
gebed voor de dienst
leefregel
zingen: kinderlied, Hanna Lam 309 - Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Schriftlezing: Lucas 5: 27 -32 en Jacobus 2: 14-26
zingen: gez 409: 1,4
preek
zingen: Opw. 222 Doorgrond mijn hart...
dankzegging en voorbeden
collectemoment
slotzang: gez. 326: 3,4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending?

Dienst 31 januari 2021 - ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Ps. 65: 1,2 “De stilte zingt U toe, o Here” - orgel
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: “U geeft rust, door alles heen”
Gebed
Schriftlezing: Psalm 62
Zingen: Ps. 62: 1,5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” - orgel
Preek over: “STIL TOT GOD …”
Zingen: Opw. 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven, voor de Kerk en voor Soemba
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 123 / EL 170 “Groot is uw trouw, o Heer” - orgel

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba?

Dienst 24 januari 2021 - ds. Jan Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Stil gebed
Luisteren naar: Heer, U, bent mijn leven, de grond waarop ik sta
Toewijding en groet
Luisteren naar: God is in ons midden
Gebed
Schriftlezing: Psalm 84 en Mattheüs 11: 28-30
Luisteren naar: Ps 62: 1, 4 en 7
Verkondiging
Luisteren naar: Psalm 84
Gebed
Benoemen van de collectedoelen
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Luisteren naar: Sela: Toekomst vol van hoop
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een Kind?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social