Dienst 18 april 2021 - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Ps.40:1,4,5 DNP
Votum/groet
Zingen LB 172:1,3,4 - Een mens te zijn op aarde melodie Ps. 128
Gebed
Woord voor de week
Zingen EvL 142 - Majesteit EO
Marcus 5:1-21
Verkondiging
Zingen Opw. 618 - Jezus, Hoop van de volken EO
Gebed
Zingen Bouw uw Koninkrijk EO

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zusterhulp.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zusterhulp?


Koffiedrinken met Gea - zondag 11.00 uur

Dienst 11 april 2021 - Ds. K. T. De Jonge

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

VOORBEREIDING
Zingen: “Jezus Overwinnaar” (Ned. Zingt)
Votum en Groet
Lezen als leefregel: 1 Petrus 2: 1-5
Zingen: “Van ganser harte loof ik Hem” (Psalm 111: 1.2.6)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen: Johannes 20: 19-31 en 1 Petrus 1: 3-9
Zingen: “Jezus, ga ons voor” (Ned. Zingt)
Verkondiging - WIJ LEVEN DOOR GELOOF NIET DOOR WAT WIJ ZIEN
Zingen: “Jezus leeft en ik met Hem” (Lied 217: 1.2.3.4)

DIENST VAN HET GEBED
Gebeden: voorbeden en dankzeggingen
Collecte: Kerk en Stichting Sizanani
Belijden: de Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: “Heer ik prijs uw grote naam” (NLB 889, Ned. Zingt)
Zegen
Zingen: “God, schenk ons de kracht” (NLB 418)

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?

 

Dienst Pasen 4 april 2021 - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars 2021-2022

Toewijding en begroeting
Gez. 216: 1 en 3
Schriftlezing: Johannes 20: 1-10
Gez. 215: 1 en 2
Gebed
Filmpje
Schriftlezing: Johannes 20: 11-18
Gez. 217: 1,3,4
Verkondiging
Sela: Een toekomst vol hoop
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Evang. Liedbundel: 132: 1,2,3 (U zij de glorie)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en Stichting Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en/of Medair?