Dienst 6 november - Broeder Peter Slager

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

1. Voorzang. (1) NLB 418 ‘God schenk ons de kracht’.
2. Votum en groet.
3. Zingen. (2) ELB 426: 1 t/m 4 ‘Dank U voor de wondren’.
4. Gebed.
5. Zingen. (3) Ps 62: 1, 5.
6. De Wet.
7. Zingen. (4) Ps 119: 62.
8. Schriftlezing. Marcus 1:1 t/m 15 en Mattheus 3: 13 t/m 17
9. Zingen. (5) ELB 372. ‘Mijn Jezus, mijn redder’.
10. Preek.
11. Zingen. (6) ELB 79: 1 t/m 4. ‘Vrede zij U’.
12. Gebed - Voorbede.
13. Collectes. Kerk en Medair.
14. Geloofsbelijdenis.
15. Zingen (7) Psalm Project Ps 146 ‘Hoop op Hem’, op Youtube.
16. Zegen.

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Medair.

 

Dienst 30 oktober - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 275: 1-5
Moment van toewijding/Votum/groet
Ps. 96: 1-4 DNP
Gebed
Lezen 1 Petr. 4: 12-19
Ps. 102: 1, 5, 6 DNP
Lijden aanvaarden – hoe doe je dat?
Opw. 689 Spreek, o Heer - Youtube
Gebed
HH 479: 1-4 Heer, U bent mijn leven
Collecte
Zingend Gezegend 83: 1, 3, 4, 6, 8
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of NBG.

 

Dienst 23 oktober - Ds. C. P. Kleingeld

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang NLB 156
Votum en groet
Zingen Ps 100
Gebed
Leefregel Gal. 5: 13-26
Zingen LbK 252: 1, 2
Lezen 2 Petr.1: 1-11
Zingen LbK 473: 1, 2, 5, 10
Preek: Span u in
Zingen Ps 133
Gebed
Collecten
Geloofsbelijdenis
Slotzang EvLb 94
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Red een kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een kind.