Skip to main content

Dienst 1 oktober - Ds. H. van Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Openingslied: NLB 287: 1, 2, 5 ‘Rond het licht dat leven doet’
Votum
Groet
Zingen Ps. 125: 1, 3 DNP ‘Wie op de HEER bouwt in zijn leven’

Wet van de HEER - Deut. 5: 6 - 21
Zingen NLB 316: 1, 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 11
Zingen Ps. 106: 18, 19, 20 ´Hoe dikwijls heeft, met schuld bedekt´
Verkondiging - Rom. 11: 25 - 32 ‘Toekomst voor Israël’
Zingen Ps. 106: 21, 22 ‘Verlos ons , Here, onze God’

Gebed
Collecte
Zingen NLB 868: 1, 2, 3, 4 ‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere´

Zegen
Amen - NLB 868: 5 ´Lof zij de Heer met de heerlijkste naam zijner namen´

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.