Skip to main content

Dienst 24 september - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Evl 170 - Groot is uw trouw O Heer
Votum/ groet
Ps. 85: 1, 3 DNP
Woord voor onderweg

Gebed
EvL 213: 1, 2, 3 - Ik wil jou van harte dienen
Intro bevestiging
Zegenlied Ps. 134: 1, 2 DNP

Schriftlezing Ef. 4: 1 - 16
EvL 217 - U maakt ons één
Verkondiging
Gebed
LvdK 255: 1 - 4

Collecte
EvL 382 - Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Zegen
Zegenlied toezingen LB 423 - Nu wij uiteen gaan

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Medair. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Medair.