Skip to main content

Dienst 2 april - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Lied 571
Wijdingswoord en Groet

Lied 654: 1, 3, 5
Gebed om Gods Geest
Uit de Bijbel horen we naar Matteüs 26: 1-14, 20-25, 47-50 en 27: 1-5
Lied 560
Verkondiging met als thema: ‘Jezus, Koning over Judas, een van de twaalf’
Antwoordlied is lied 565: 1, 2, 3, 6 
Gebed
Collecte
Slotlied is Zingend Geloven I/II nr.52

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zustercontact. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zustercontact.