Skip to main content

Dienst 5 maart - Mevr. A. Beuving-Amelink

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Votum en Groet
Psalm 108: 1 en 2 (Mijn hart is, Heer, in U gerust)
Leefregel
Psalm 33: 7 en 8 (Heil hem, die hoopt in vrees en beven)
Gebed
Schriftlezing: Genesis 32: 2-13 en Genesis 33: 1-17
Psalm 105: 2 (Vraagt naar des Heren grote daden)
Verkondiging over Genesis 33: 10
Korte stilte
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Zingen: ELB 312 (Jezus vol liefde)
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Gezang 429: 1, 2, 3 (Wie maar de goede God laat zorgen)
Wegzending en zegen
Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen!)

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.