Skip to main content

Dienst 12 februari - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Lied 1012: 1, 4 en 5 NLB (Geef aan de wereld vrede Heer)
Toewijding en groet
Zingen:Opw. 464 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Verootmoediging
Zingen Ps 42: 1 en 3 (Tranen heb ik onder ’t klagen)
Gebed
Zingen Ps 61:3 (Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen …)
Schriftlezing: Psalm 31, Mattheüs 11: 28-30
Zingen Gez. 329: 1 en 2 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)
Verkondiging
Geloofsbelijdenis (zingen)
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Zingen Gez. 290 (Er is een land van louter licht)
Zegen
Zingen Gez. 456:3

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Evangelie en Moslims.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Evangelie en Moslims.